Bruk TV-guiden i Windows Media Center.


Hvis du har et TV-signal koblet til datamaskinen, kan du bruke TV-guiden til å holde oversikt over TV-oppføringer i Windows Media Center. TV-guiden er nyttig for å planlegge innspilling av programmer, eller for å bla gjennom kanaler for å se hva som sendes på TV.

Bilde av TV-guiden i Media Center
Du kan bla gjennom TV-guiden etter klokkeslett, eller du kan hoppe frem flere dager eller uker for å se hva som sendes på TV.

Du trenger tre ting før du kan bruke TV-guiden:

Slik navigerer du i TV-guiden:

Du kan bruke en mus og et tastatur for å navigere rundt i TV-guiden, eller du kan bruke en Media Center-fjernkontroll. Hvis du vil bruke en fjernkontroll, må du ha en valgfri Media Center-fjernkontroll og mottaker.

For å
Bruke en mus og et tastatur
Bruke en Media Center-fjernkontroll

Åpne TV-guiden

I oppstartsskjermbildet for Windows Media Center går du til TV, og deretter klikker du TV-guide.

Trykk TV-GUIDE-knappen.

Gå direkte til en bestemt kanal i TV-guiden

Bruk tastaturet til å skrive inn kanalnummeret.

Trykk tallknappene for å angi kanalnummeret.

Gå til neste eller forrige klokkeslett

Klikk høyre eller venstre pilknapp.

Klikk høyre eller venstre pilknapp.

Bla gjennom klokkeslettene med stor hastighet

Klikk og hold ned høyre eller venstre pilknapp.

Trykk og hold ned høyre eller venstre pilknapp.

Bla gjennom TV-kanalene én om gangen

Klikk pil opp- eller pil-ned-knappen.

Trykk pil opp- eller pil-ned-knappen.

Bla gjennom TV-kanalene med stor hastighet

Klikk og hold ned pil opp- eller pil-ned-knappen.

Trykk knappen CH/PG+ eller CH/PG-.

Filtrere TV-guiden etter kategori

Klikk Kategorier (til venstre i TV-guiden), og klikk deretter en kategori. Du kan holde musen over hver kategori for å få en forhåndsvisning. Hvis du vil se TV-guiden uten filtrering, klikker du Alle. (I enkelte områder er det ikke mulig å filtrere TV-guiden.)

Fra gjeldende klokkeslett, trykk venstre pilknapp to ganger for å åpne menyen Kategorier. Trykk pil opp- eller pil ned-knappen for å velge en kategori, og trykk deretter OK for å filtrere TV-guiden etter den kategorien. (Se "Slik oppretter du en kategori av favorittkanalene dine" nedenfor for å se hvordan du oppretter dine egne kategorier, eller Favorittoppsett.)

Vise programinformasjon

Høyreklikk et program, og klikk deretter Programdetaljer.

Velg et program, trykk MER-knappen, velg Programdetaljer, og trykk deretter OK-knappen.

Velge et program du vil se på

Klikk et program som sendes nå.

Velg et program som sendes nå, og trykk deretter OK-knappen.

Spille inn et program inne i TV-guiden

Høyreklikk et program, og klikk deretter Spill inn eller Spill inn serie.

Velg et program, og trykk deretter SPILL INN-knappen. Spill inn serien ved å trykke SPILL INN-knappen på nytt.

Slik endrer du innstillingene for TV-guiden eller laster ned de nyeste oppføringene:

Det kan hende at du vil endre konfigurasjonen av TV-guideoppføringene. Du vil for eksempel kanskje manuelt legge til kanaler i TV-guiden som ikke ble registrert da du konfigurerte TV-signalet.

 • I oppstartsskjermbildet for Windows Media Center går du til Oppgaver, klikker Innstillinger, klikker TV, klikker TV-guide, og deretter gjør du ett av følgende:

  • Hvis du vil endre innstillingene for eksisterende kanaler i TV-guiden, eller du vil deaktivere ekstra kanaler som du ikke mottar gjennom TV-mottakeren, klikk Rediger kanaler, og følg deretter instruksjonene.

  • Hvis du vil legge til en kanal manuelt som ikke vises i TV-guiden, klikk Legg til manglende kanaler, og følg deretter instruksjonene.

  • Hvis du vil endre enkelte grunnleggende innstillinger om hvordan TV-guideoppføringene vises, som for eksempel å sortere kanaler etter navn i stedet for nummer eller legge til fargekoder basert på kategori, klikk Alternativer for TV-guidesider, og følg deretter instruksjonene.

  • Hvis du vil laste ned de nyeste TV-guideoppføringene, klikker du Hent nyeste TV-guideoppføringer. (Media Center gjør vanligvis dette automatisk.)

  • Hvis du vil se tekniske detaljer om TV-guideoppføringene, som for eksempel hvilken type TV-signal de assosieres med, klikker du Om TV-guideoppføringer.

Obs!  

 • Enkelte leverandører av TV-tjenester tilbyr kanaler som ikke inneholder den informasjonen som trengs for å kunne vises i TV-guiden. I enkelte tilfeller kan du fremdeles se på disse kanalene selv om Media Center ikke automatisk kan vise informasjonen i TV-guiden. Hvis du vil bruke disse kanalene i Media Center, må du følge instruksjonene ovenfor om hvordan du legger til manglende kanaler manuelt.

 • Media Center laster automatisk ned de nyeste TV-guideoppføringene på et bestemt tidspunkt hver dag, men disse innstillingene kan endres. I oppstartsskjermbildet for Windows Media Center går du til Oppgaver, klikker Innstillinger, klikker Generelt, og klikker deretter Automatisk nedlasting.

 • Hvis du mottar en feilmelding når du laster ned TV-guideinformasjon, kan det skyldes at TV-guideserveren er midlertidig ute av drift, at du ikke er koblet til Internett eller mange andre årsaker. Du kan få detaljer om dette ved å åpne Hendelseslisten i Windows, og under Program- og tjenestelogger kan du sjekke Media Center-loggen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Hvilken informasjon vises i hendelseslogger? (Hendelsesliste)

 • Dersom guiden ser ut til å være tom, og manuell nedlasting av de siste TV-guideoppføringene ser ut som den ikke fungerer som den skal, kan det hende du må stille inn TV-signalene på nytt. Hvis du vil lære hvordan du gjør dette, se Still inn et TV-signal i Windows Media Center.

Slik oppretter du en kategori av favorittkanalene dine:

Du kan opprette tilpassede kategorier som kalles Favorittoppsett, og med disse kan du filtrere TV-guiden slik at du bare ser de kanalene du ønsker.

 1. I oppstartsskjermbildet for Windows Media Center går du til Oppgaver, klikker Innstillinger, klikker TV, klikker TV-guide, og deretter klikker du Rediger Favorittoppsett.

 2. Klikk Legg til ny, skriv inn et navn for kategorien, og klikk deretter Lagre.

 3. Klikk avmerkingsboksen ved siden av favorittkanalene dine og klikk deretter Lagre.

  Når du går tilbake til TV-guiden, kan du klikke Vis kategorier på venstre side, og deretter klikker du din tilpassede kategori for å bare vise favorittkanalene dine.Trenger du mer hjelp?