En brukergruppe er en samling brukerkontoer som alle har de samme sikkerhetsrettighetene. Av og til kalles brukergrupper for sikkerhetsgrupper.

En brukerkonto kan være medlem av mer enn én gruppe. De to vanligste brukergruppene er standardbrukergruppen og administratorgruppen, men det finnes andre også. En brukerkonto henvises ofte til av brukergruppen den finnes i (for eksempel kalles en konto i standardgruppen en standardkonto). Hvis du har en administratorkonto, kan du opprette egendefinerte brukergrupper, flytte kontoer fra én gruppe til en annen og legge til eller fjerne kontoer fra ulike grupper. Når du oppretter en egendefinert brukergruppe, kan du velge hvilke rettigheter den skal tildeles.

Slik oppretter du en brukergruppe:

Disse trinnene kan ikke utføres i Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic og Windows 7 Home Premium.

 1. Åpne Microsoft Management Console ved å klikke StartBilde av startknappen, skrive mmc i søkeboksen og deretter trykke Enter. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.

 2. Klikk Lokale brukere og grupper i ruten til venstre.

  Hvis du ikke ser Lokale brukere og grupper

  Hvis du ikke ser Lokale brukere og grupper, er det fordi snapin-modulen ikke er lagt til i Microsoft Management Console. Følg denne fremgangsmåten for å installere den:

  1. Klikk Fil-menyen i Microsoft Management Console, og klikk deretter Legg til / fjern snapin-modul.

  2. Klikk Lokale brukere og grupper, og klikk deretter Legg til.

  3. Klikk Lokal datamaskin, og klikk deretter Fullfør.

  4. Klikk OK.

 3. Dobbeltklikk Grupper-mappen.

 4. Klikk Handling og deretter Ny gruppe.

 5. Skriv et gruppenavn og en beskrivelse.

 6. Klikk Legg til, og skriv deretter inn navnet på brukerkontoen.

 7. Klikk Kontroller navn, og klikk deretter OK.

 8. Klikk Opprett.

For mer informasjon om hvordan du legger til en konto i en gruppe, se Legge til en brukerkonto i en gruppe.Trenger du mer hjelp?