Bruke menyer, knapper, linjer og bokser


Menyer, knapper, rullefelter og avmerkingsbokser er eksempler på kontroller som du bruker med musen eller tastaturet. Med disse kontrollene kan du merke kommandoer, endre innstillinger eller arbeide med vinduer. Dette avsnittet beskriver hvordan du skal gjenkjenne og bruke kontroller som du ofte treffer på når du bruker Windows.

Bruke menyer

De fleste programmer har dusinvis eller til og med hundrevis av kommandoer (handlinger) som du kan bruke når du arbeider med programmet. Mange av disse kommandoene er ordnet under menyer. Som en restaurantmeny, viser en programmeny en liste med valgmuligheter. For å holde skjermbildet ryddig er menyer skjult til du klikker deres titler på menylinjen som ligger like under tittellinjen.

Du kan velge en av kommandoene i menylisten ved å klikke den. Noen ganger vises en dialogboks der du kan merke flere alternativer. Hvis en kommando er utilgjengelig og ikke kan klikkes, vises den i grått.

Noen menyelementer er slett ikke kommandoer. I stedet åpner de andre menyer. Hvis du peker på "Ny" i det følgende bildet, åpnes en undermeny.

Bilde av en meny og en undermeny
Noen menykommandoer åpner undermenyer

Hvis du ikke ser kommandoen du vil bruke, kan du se i en annen meny. Hvis du beveger musepekeren langs menylinjen, åpnes menyene på den automatisk. Du trenger ikke å klikke menylinjen på nytt. For å lukke en meny uten å velge noen kommando, klikker du menylinjen eller en hvilken som helst del av vinduet.

Det er ikke alltid like enkelt å gjenkjenne menyer fordi ikke alle menykontroller ser like ut og noen ligger heller ikke på en menylinje. Slik finner du dem. Når du ser en pil ved siden av et ord eller bilde, ser du antagelig på en menykontroll. Her er noen eksempler:

Bilde av menykontroller i Windows
Eksempler på menykontroller

Tips!

  • Hvis en tastatursnarvei er tilgjengelig for kommandoen, vises den ved siden av kommandoen.

  • Du kan bruke menyer ved hjelp av tastaturet i stedet for med musen. Se Bruke tastaturet.

Bruke rullefelt

Når et dokument, en webside eller et bilde utvider seg og blir større enn vinduet, dukker det opp rullefelter som kan brukes for å se all informasjon som for øyeblikket er utenfor synsvidde. Følgende bilde viser delene i et rullefelt.

Bilde av vannrette og loddrette rullefelter
Vannrette og loddrette rullefelter

Slik bruker du et rullefelt:

  • Klikk rullepilene for å rulle innholdet i vinduet opp eller ned i små trinn. Hold nede musetasten for å rulle kontinuerlig.

  • Klikk et tomt område på rullefeltet, ovenfor eller nedenfor rulleboksen, for å rulle opp eller ned en side.

  • Dra en rulleboks opp, ned, til venstre eller til høyre for å rulle innholdet i vinduet i tilsvarende retning.

Tips!

  • Hvis musen har et rullehjul, kan du bruke det til å rulle dokumenter og websider i skjermbildet. Rull ned ved å dreie hjulet bakover (mot deg). Rull opp ved å dreie hjulet framover (fra deg).

Bruke kommandoknapper

En kommandoknapp utfører en kommando (får noe til å skje) når du klikker den. Du ser dem oftest i dialogbokser. Dialogbokser er små vinduer som inneholder alternativer for utføring av en oppgave. Hvis du for eksempel lukker et Paint-bilde uten først å ha lagret det, kan du få se en dialogboks som denne.

Bilde av en dialogboks i Paint
Dialogboks med tre knapper

Når du skal lukke bildet, må du først klikke enten Lagre eller Ikke lagre. Klikker du Lagre, lagres bildet med alle endringer du har gjort. Klikker du Ikke lagre, slettes bildet, og alle endringer du har gjort, forkastes. Klikker du Avbryt, forsvinner dialogboksen og du kommer tilbake til programmet.

Tips!

  • Hvis du trykker Enter, skjer det samme som når du klikker en kommandoknapp som er merket (uthevet).

Utenfor dialogbokser varierer utseendet på kommandoknapper, så det kan av og til være vanskelig å vite hva som er en knapp og hva som ikke er det. Kommandoknapper fremstår for eksempel ofte som små ikoner (bilder) uten tekst og rektangulær ramme.

Den sikreste måten å finne ut om noe er en kommandoknapp eller ikke på, er å plassere pekeren på det. Hvis det "lyser opp" og får en rektangulær ramme, har du funnet en knapp. De fleste knapper vil også vise en beskrivende tekst når du peker på dem.

Hvis en knapp deler seg i to deler når du peker på den, har du funnet en del-knapp. Hvis du klikker hoveddelen av knappen, utføres en kommando, og hvis du klikker pilen åpnes en meny med flere alternativer.

Bilde av knapper for deling
Del-knapper deles i to deler når du peker på dem

Bruke alternativknapper

Med alternativknapper kan du foreta et valg blant to eller flere alternativer. De forekommer ofte i dialogbokser. Bildet nedenfor viser to alternativknapper. Fargealternativet er valgt.

Bilde av alternativknapper
Klikk en knapp for å merke alternativet

Klikk en av knappene for å velge et alternativ. Bare ett alternativ kan velges.

Bruke avmerkingsbokser

Med avmerkingsbokser kan du merke ett eller flere uavhengige alternativer. I motsetning til med alternativknapper, som begrenser deg til bare ett valg, kan du med avmerkingsbokser merke flere alternativer samtidig.

Bilde av avmerkingsbokser med musepekeren på en tom avmerkingsboks
Klikke en tom avmerkingsboks for å velge et alternativ

Slik bruker du avmerkingsbokser:

  • Klikk et tomt kvadrat for å merke eller slå på et alternativ. En hake vises i kvadratet og viser at alternativet er merket.

  • For å slå av et alternativ fjerner du haken ved å klikke den.

  • Alternativer som for øyeblikket ikke kan merkes eller oppheves, vises i grått.

Bruke glidebrytere

Med en glidebryter kan du justere en innstilling til en rekke verdier. Det ser slik ut.

Bilde av en glidebryter
Beveges glidebryteren, endres pekerens hastighet

En glidebryter langs linjen viser den gjeldende, merkede verdien. I ekseplet ovenfor er glidebryteren plassert midt mellom Langsom og Rask og viser en middels pekerhastighet.

Når du skal bruke en glidebryter, drar du den mot den verdien du ønsker.

Bruke tekstbokser

I en tekstboks kan du skrive informasjon, for eksempel søketermer eller passord. Bildet nedenfor viser en dialogboks med en tekstboks. Vi har skrevet bjørn i tekstboksen.

Bilde av en tekstboks
Eksempel på en tekstboks i en dialogboks

En blinkende, loddrett linje som kalles markør, viser hvor teksten du skriver, vil vises. I eksemplet kan du se markøren bak n i bjørn. Du kan enkelt flytte markøren ved å klikke den nye posisjonen. Hvis du for eksempel skal legge til et ord foran bjørn, flytter du først markøren ved å klikke foran b.

Hvis du ikke ser noen markør i tekstboksen, betyr det at tekstboksen ikke er klar for skriving. Klikk boksen først og start deretter skrivingen.

Tekstbokser for skriving av passord, skjuler vanligvis passordet mens du skriver, i tilfelle noen andre ser på skjermen din.

Bilde av et passord i en tekstboks
Tekstbokser for passord skjuler vanligvis passordet

Bruke rullegardinlister

Rullegardinlister er lik menyer. Men i stedet for å klikke en kommando, velger du et alternativ. Når en rullegardinliste er lukket, viser den bare det gjeldende alternativet. De andre tilgjengelige alternativene er skjult til du klikker kontrollen, slik det er vist nedenfor.

Bilde av en rullegardinliste
En rullegardinliste vist lukket (venstre) og åpen (høyre)

Klikk rullegardinlisten for å åpne den. Klikk et alternativ i listen for å velge det.

Bruke lister

En liste viser en liste med alternativer som du kan velge blant. I motsetning til rullegardinlister, er noen eller alle alternativene synlige selv om du ikke åpner listen.

Bilde av en liste
Liste

Klikk et alternativ i listen for å velge det. Hvis alternativet du ønsker, ikke er synlig, bruker du rullefeltet til å rulle listen opp eller ned. Hvis listen har en tekstboks over seg, kan du i stedet skrive navnet eller verdien for alternativet.

Bruke kategorier

I noen dialogbokser er alternativene delt inn i én eller flere kategorier. Bare en kategori, eller ett alternativsett, kan vises om gangen.

Bilde av kategorier
Kategorier

Den gjeldende kategorien vises foran de andre kategoriene. For å bytte til en annen kategori, klikker du kategorien.Trenger du mer hjelp?