På samme måte som du kan bruke hendene til å håndtere objekter i den virkelige verden, kan du bruke musen til å håndtere elementene på dataskjermen. Du kan flytte objekter, åpne dem, endre dem, slette dem og utføre andre handlinger, alt ved å peke og klikke med musen.

Grunnleggende deler

En mus har vanligvis to knapper: en primær knapp (vanligvis venstre museknapp) og en sekundær knapp (vanligvis høyre knapp). Du bruker den primære knappen mest. De fleste mus har også et rullehjul mellom knappene som kan brukes til å rulle gjennom dokumenter og websider. På noen mus kan rullehjulet trykkes og fungere som en tredje knapp. Avanserte mus kan ha flere knapper som utfører andre funksjoner.

Bilde av en mus med to knapper og rullehjul
Deler av en mus

Holde og flytte musen

Bilde av musepekere
Musepekere

Plasser musen ved siden av tastaturet på en ren, jevn overflate, for eksempel en musematte. Hold musen forsiktig med pekefingeren hvilende på primærknappen og tommelen på siden. Flytt musen ved å skyve den sakte i en hvilken som helst retning. Ikke vri den, la musens forside rettes bort fra deg. Når du flytter musen, flyttes en peker på skjermen (se bildet) i samme retning. Hvis du ikke har mer plass til å bevege musen på skrivebordet eller musematten, løfter du bare opp musen og setter den ned nærmere deg.

Bilde av en hånd som holder en datamaskinmus
Hold musen lett med rett håndledd.

Peke, klikke og dra

Når du peker på et element på skjermen, betyr det at du flytter musen slik at pekeren ser ut til å berøre elementet. Når du peker på noe, vises ofte en liten boks som beskriver elementet. Når du for eksempel peker på papirkurven på skrivebordet, vises en boks med denne informasjonen: "Inneholder filene og mappene du har slettet".

Bilde av en musepeker som peker på papirkurven med meldingen "Inneholder filene og mappene som du har slettet"
Når du peker på et objekt, vises ofte en beskrivende melding om objektet.
Pekeren kan endres, avhengig av hva du peker på. Når du for eksempel peker på en kobling i webleseren, endres pekeren fra en pil Bilde av musepekeren (pil) til en hånd med en pekende finger Bilde av en musepeker (hånd med pekende finger).

De fleste musehandlinger kombinerer peking med et trykk på en av museknappene. Museknappene kan brukes på fire måter: klikke, dobbeltklikke, høyreklikke og dra.

Klikke (enkeltklikke)

Du klikker et element ved å peke på elementet på skjermen, og deretter trykke og slippe den primære museknappen (vanligvis den venstre knappen).

Klikking brukes vanligvis til å merke (markere) et element eller åpne en meny. Dette kalles noen ganger enkeltklikking eller venstreklikking.

Dobbeltklikke

Du dobbeltklikker et element ved å peke på elementet på skjermen, og deretter dobbeltklikke raskt to ganger. Hvis de to klikkene skjer for sakte, kan de tolkes som to enkeltklikk og ikke ett dobbeltklikk.

Dobbeltklikk brukes vanligvis til å åpne elementer på skrivebordet. Du kan for eksempel starte et program eller åpne en mappe ved å dobbeltklikke ikonet på skrivebordet.

Tips!

 • Hvis du synes det er vanskelig å dobbeltklikke, kan du justere dobbeltklikkingshastigheten (varigheten som aksepteres mellom klikk). Bruk følgende fremgangsmåte:

  1. Åpne egenskaper for mus ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Kontrollpanel. Skriv mus i søkeboksen, og klikk deretter Mus.

  2. Klikk kategorien Knapper, og dra glidebryteren under Hastighet på dobbeltklikking for å øke eller minske hastigheten.

Høyreklikke

Du høyreklikker et element ved å peke på elementet på skjermen, og deretter trykke og slippe den sekundære museknappen (vanligvis den høyre knappen).

Når et element høyreklikkes, vises vanligvis en liste over ting du kan gjøre med elementet. Når du for eksempel høyreklikker Papirkurv på skrivebordet, vises en meny med alternativer til å åpne den, tømme den, slette den eller vise egenskapene. Hvis du noen gang er usikker på hva du skal gjøre med noe, kan du høyreklikke det.

Bilde av papirkurven med hurtigmenyen åpen
Høyreklikk papirkurven, så åpnes en meny med relaterte kommandoer.

Dra

Du kan flytte elementer rundt på skjermen ved å dra dem. Du drar et objekt ved å peke på objektet på skjermen, trykke og holde nede den primære knappen, flytte objektet til et nytt sted, og deretter slippe den primære knappen.

Dra (også kalt dra og slipp) brukes vanligvis til å flytte filer og mapper til andre plasseringer og til å flytte vinduer og ikoner rundt på skjermen.

Bruke rullehjulet

Hvis musen har et rullehjul, kan du bruke det til å rulle gjennom dokumenter og websider. Rull ned ved å rulle hjulet bakover (mot deg). Rull opp ved å rulle hjulet fremover (fra deg).

Tilpasse musen

Du kan endre museinnstillingene i forhold til dine personlige preferanser. Du kan for eksempel endre hvor raskt musepekeren flyttes rundt på skjermen eller endre pekerens utseende. Hvis du er venstrehendt, kan du endre slik at høyre knapp bli den primære knappen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Endre museinnstillinger.

Tips for sikker bruk av musen

Hvis du holder og beveger musen på riktig måte, kan du forebygge smerter eller skader på håndledd, hender og armer, spesielt hvis du bruker datamaskinen over lengre tidsrom. Her er noen tips for å unngå problemer:

 • Plasser musen i albuehøyde. Overarmene bør henge avslappet ned langs sidene.

 • Ikke klem eller grip hardt rundt musen. Hold den lett.

 • Flytt musen ved å vri armen ved albuen. Unngå å bøye håndleddet opp, ned eller mot sidene.

 • Bruk en lett berøring når du klikker en museknapp.

 • La fingrene være avslappet. La dem ikke henge over knappene.

 • Ikke hold musen når du ikke trenger å bruke den.

 • Ta korte pauser fra datamaskinbruk hvert 15 til 20 minutt.

Hvis du vil ha mer informasjon om andre deler av datamaskinen, se Deler av en datamaskin.Trenger du mer hjelp?