Paint er et program i Windows 7 som du kan bruke til å lage tegninger på et tomt tegneområde eller i eksisterende bilder. Mange av verktøyene du bruker i Paint, befinner seg i båndet øverst i Paint-vinduet. Illustrasjonen nedenfor viser båndet og andre deler av Paint.

Bilde av Paint-vinduet
Paint-vinduet

Tegne linjer

 • Åpne Paint ved å klikke StartBilde av startknappen, klikke Alle programmer, klikke Tilbehør og deretter klikke Paint.

Du kan bruke flere ulike verktøy til å tegne i Paint. Verktøyet du bruker og alternativene du velger, styrer hvordan linjen blir seende ut i tegningen. Dette er verktøyene du kan tegne linjer med i Paint:

Vis alle

Blyant

Bruk Blyant-verktøyet Bilde av blyantverktøyet til å tegne tynne frihåndslinjer eller buer.
 1. I Verktøy-gruppen i kategorien Verktøy klikker du Blyant-verktøyet Bilde av blyantverktøyet.
 2. Klikk Farge 1 i Farger-gruppen, klikk en farge, og dra pekeren i bildet for å tegne.

  Hvis du vil tegne med Farge 2 (bakgrunnsfargen), høyreklikker du når du drar pekeren.

Pensler

Bruk Pensler-verktøyet Bilde av Pensler-verktøyet til å tegne linjer med en annet utseende og en annen struktur. Det er som å bruke ulike kunstmalerpensler. Ved å bruke ulike pensler kan du tegne frihåndslinjer og buede linjer som har ulike effekter.
 1. Klikk pilen under Pensler i kategorien Hjem.

 2. Klikk penselen du vil bruke.

 3. Klikk Størrelse, og klikk deretter en linjestørrelse, som bestemmer tykkelsen på penselstrøket.

 4. Klikk Farge 1 i Farger-gruppen, klikk en farge, og dra pekeren for å male.

  Hvis du vil male med Farge 2 (bakgrunnsfargen), høyreklikker du når du drar pekeren.

Linje

Bruk Linje-verktøyet Bilde av linjeverktøyettil å tegne en rett linje. Når du bruker dette verktøyet, kan du velge linjetykkelse og -utseende.
 1. Klikk Linje-verktøyet Bilde av linjeverktøyet i Figurer-gruppen i kategorien Hjem.
 2. Klikk Størrelse, og klikk deretter en linjestørrelse, som bestemmer tykkelsen på linjen.

 3. Klikk Farge 1 i Farger-gruppen, klikk en farge, og dra pekeren for å tegne linjen.

  Hvis du vil tegne med Farge 2 (bakgrunnsfargen), høyreklikker du når du drar pekeren.

 4. Hvis du vil endre linjestilen, klikker du Omriss i Figurer-gruppen, og deretter klikker du en linjestil.

Tips!

 • Hvis du vil tegne en vannrett linje, holder du Skift nede mens du drar pekeren sidelengs.

 • Hvis du vil tegne en loddrett linje, holder du Skift nede mens du drar pekeren oppover eller nedover.

Bue

Bruk Bue-verktøyet Bilde av bueverktøyet til å tegne en jevn, buet linje.
 1. Klikk Bue-verktøyet Bilde av bueverktøyet i Figurer-gruppen i kategorien Hjem.
 2. Klikk Størrelse, og klikk deretter en linjestørrelse, som bestemmer tykkelsen på linjen.

 3. Klikk Farge 1 i Farger-gruppen, klikk en farge, og dra pekeren for å tegne linjen.

  Hvis du vil tegne med Farge 2 (bakgrunnsfargen), høyreklikker du når du drar pekeren.

 4. Når du har tegnet linjen, klikker du i det området i bildet der du vil ha den buede linjen, og deretter drar du pekeren for å justere buen.

Tegne ulike figurer

Du kan bruke Paint til å legge til ulike figurer i et bilde. De forhåndsdefinerte figurene omfatter alt fra tradisjonelle figurer som rektangler, ellipser, trekanter og piler, til morsomme og uvanlige figurer som hjerte, lyn, ulike bildeforklaringer og mye mer. Hvis du vil lage en egendefinert figur, kan du bruke Polygon-verktøyet Bilde av polygonverktøyet.
Bilde av Figurer-galleriet
Figurer i Paint
Vis alle

Forhåndsdefinerte figurer

Du kan bruke Paint til å tegne ulike typer forhåndsdefinerte figurer. Her er en liste over slike figurer:

 • Linje

 • Bue

 • Oval

 • Rektangel og avrundet rektangel

 • Trekant og rettvinklet trekant

 • Rombe

 • Femkant

 • Sekskant

 • Piler (høyre, venstre, opp og ned)

 • Stjerner (firetagget, femtagget og sekstagget)

 • Bildeforklaringer (avrundet rektangel, oval og sky)

 • Hjerte

 • Lyn

 1. Klikk en forhåndsdefinert figur i Figurer-gruppen i kategorien Hjem.

 2. Dra pekeren for å tegne figuren.

  Hvis du vil tegne en figur med like sider, holder du Skift nede mens du drar musen. Hvis du for eksempel vil tegne et kvadrat, klikker du RektangelBilde av rektangelet og holder Skift nede mens du drar musen.
 3. Mens figuren fortsatt er merket, kan du endre den på følgende måter:

  • Hvis du vil endre linjestilen, klikker du Omriss i Figurer-gruppen, og deretter klikker du en linjestil.

   Hvis du ikke vil at figuren skal ha et omriss, klikker du Omriss og deretter Uten omriss.

  • Hvis du vil endre tykkelsen på omrisset, klikker du Størrelse, og deretter klikker du en linjestørrelse (-tykkelse).

  • I Farger-gruppen klikker du Farge 1, og deretter klikker du fargen som omrisset skal ha.

  • Klikk Farge 2 i Farger-gruppen, og klikk deretter fargen som figuren skal fylles med.

  • Hvis du vil endre fyllingen, klikker du Fyll i Former-gruppen, og deretter klikker du en type fyll.

   Hvis du ikke vil at figuren skal fylles, klikker du Fyll og deretter Uten fyll.

Polygon

Bruk Polygon-verktøyet Bilde av polygonverktøyet til å tegne en egendefinert figur med et valgfritt antall sider.
 1. Klikk Polygon-verktøyet Bilde av polygonverktøyet i Figurer-gruppen i kategorien Hjem.
 2. Hvis du vil tegne et polygon, drar du pekeren for å tegne en rett linje. Klikk deretter hvert punkt der du vil legge til en side.

  Hvis du vil tegne sider med 45 eller 90 graders vinkel, holder du Skift nede mens du tegner hver side.

 3. Koble den siste linjen til den første for å fullføre polygonen og lukke figuren.

 4. Mens figuren fortsatt er merket, kan du endre den på følgende måter:

  • Hvis du vil endre linjestilen, klikker du Omriss i Figurer-gruppen, og deretter klikker du en linjestil.

   Hvis du ikke vil at figuren skal ha et omriss, klikker du Omriss og deretter Uten omriss.

  • Hvis du vil endre tykkelsen på omrisset, klikker du Størrelse, og deretter klikker du en linjestørrelse (-tykkelse).

  • I Farger-gruppen klikker du Farge 1, og deretter klikker du fargen som omrisset skal ha.

  • Klikk Farge 2 i Farger-gruppen, og klikk deretter fargen som figuren skal fylles med.

  • Hvis du vil endre fylltypen, klikker du Fyll i Figurer-gruppen, og deretter klikker du en fylltype.

   Hvis du ikke vil at figuren skal fylles, klikker du Fyll og deretter Uten fyll.

Legge til tekst

I Paint kan du også legge til en egendefinert tekst eller melding i bildet.

Tekst

Bruk Tekst-verktøyet Bilde av tekstverktøyet til å skrive inn tekst i bildet.
 1. Klikk Tekst-verktøyet Bilde av tekstverktøyet i Verktøy-gruppen i kategorien Hjem.
 2. Dra pekeren over området der du vil legge til tekst.

 3. Under Tekstverktøy i kategorien Tekst i Skrift-gruppen, klikker du ønsket skrifttype, -størrelse og -stil.

  Bilde av skriftgruppen
  Skrift-gruppen
 4. I Farger-gruppen klikker du Farge 1, og deretter klikker du fargen som teksten skal ha.

 5. Skriv inn teksten du vil legge til.

 6. Hvis du vil at tekstområdet skal ha fylt bakgrunn, klikker du Ugjennomsiktig i Bakgrunn-gruppen. I Farger-gruppen klikker du Farge 2, og deretter klikker du bakgrunnsfargen som teksten skal ha.

 7. (Valgfritt) Hvis du vil endre utseende på noe tekst i tekstboksen, velger du teksten du vil endre og velger deretter ny skrift, størrelse og stil eller farge på den valgte teksten.

Merke og redigere objekter

Noen ganger ønsker du kanskje å endre en del av et bilde eller et objekt i Paint. Da må du merke den delen av bildet du vil endre, og så gjøre endringen. Du kan blant annet gjøre følgende endringer: endre størrelsen på et objekt, flytte eller kopiere et objekt, rotere et objekt eller beskjære bildet slik at det bare viser det merkede elementet.

Vis alle

Obs!

Bruk Merk-verktøyet Bilde av merkingsverktøyet til å merke den delen av bildet som du vil endre.
 1. Klikk pilen under Merk i Bilde-gruppen i kategorien Hjem.

 2. Gjør ett av følgende, avhengig av hva du vil merke:

  • Hvis du vil merke en kvadratisk eller rektangulær del av bildet, klikker du Rektangulært utvalg, og deretter drar du pekeren for å merke den delen av bildet som du vil arbeide med.

  • Hvis du vil merke en del av bildet som har uregelmessig form, klikker du Frihåndsutvalg, og deretter drar du pekeren for å merke den delen av bildet som du vil arbeide med.

  • Hvis du vil merke hele bildet, klikker du Merk alt.

  • Hvis du vil merke alle deler av bildet unntatt det gjeldende merkede området, klikker du Inverter merking.

  • Hvis du vil slette det merkede objektet, klikker du Slett.

 3. Slik angir du om Farge 2 (bakgrunnsfargen) skal være med i det merkede området:

  • Hvis du vil ha med bakgrunnsfargen i det merkede området, fjerner du merket for Gjennomsiktig utvalg. Når du limer inn det merkede området, blir bakgrunnsfargen tatt med og vises i det innlimte elementet.

  • Hvis du vil at det merkede området skal være uten bakgrunnsfarge, merker du av for Gjennomsiktig utvalg. Når du limer inn det merkede området, blir alle områder som bruker den gjeldende bakgrunnsfargen gjennomsiktige, slik at resten av bildet vises.

Beskjær

Bruk BeskjærBilde av beskjæringsverktøyet til å beskjære et bilde slik at bare den merkede delen vises i bildet. Ved hjelp av beskjæring kan du endre bildet slik at det bare viser objektet eller personen som er merket.
 1. Klikk pilen under Merk i Bilde-gruppen i kategorien Hjem, og klikk ønsket type utvalg.

 2. Dra pekeren for å merke den delen av bildet du vil vise.

 3. Velg Beskjær i Bilde-gruppen.

 4. Hvis du vil lagre det beskårede bildet som en ny fil, klikker du Paint-knappen Bilde av Paint-knappen, velger Lagre som og klikker ønsket filtype for bildet.
 5. Skriv inn et nytt filnavn i Filnavn-boksen, og klikk Lagre.

  Når du lagrer det beskårede bildet som en ny bildefil, hindrer du at den opprinnelige bildefilen blir skrevet over.

Roter

Bruk RoterBilde av rotering til å rotere hele bildet eller en merket del av bildet.
 • Gjør ett av følgende, avhengig av hva du vil rotere:

  • Hvis du vil rotere hele bildet, klikker du Roter i Bilde-gruppen i kategorienHjem, og deretter klikker du ønsket rotasjonsretning.

  • Hvis du vil rotere et objekt eller en del av et bilde, klikker du Merk i Bilde-gruppen i kategorien Hjem. Dra pekeren for å merke området eller objektet, klikk Roter og deretter ønsket rotasjonsretning.

Slette en del av et bilde

Bruk Viskelær-verktøyet Bilde av viskelærverktøyet til å slette områder i bildet.
 1. I gruppen Verktøy i kategorien Hjem, klikker du Viskelær Bilde av viskelærverktøyet.
 2. Klikk Størrelse, klikk en viskelærstørrelse, og dra viskelæret over det området i bildet som du vil slette. Bakgrunnsfargen (farge 2) bak områdene du sletter blir synlig.

Endre størrelsen på et bilde eller en del av et bilde

Bruk Endre størrelseBilde av Endre størrelse-knappen til å endre størrelsen på hele bildet, et objekt eller en del av bildet. Du kan også forskyve et objekt i bildet slik at det vises skråstilt.
Vis alle

Endre størrelsen på hele bildet

 1. I Verktøy-gruppen i kategorien Hjem klikker du Endre størrelse.

 2. I dialogboksen Endre størrelse og forskyv bilde merker du av for Behold størrelsesforhold slik at bildet som har endret størrelsen, får samme størrelsesforhold som det opprinnelige.

 3. I området Endre størrelse klikker du Piksler, og deretter skriver du inn den nye bredden i Vannrett-boksen eller den nye høyden i Loddrett-boksen. Klikk OK.

  Hvis det er merket av for Behold størrelsesforhold, må du bare angi den vannrette verdien (bredden) eller den loddrette verdien (høyden). Den andre boksen i Endre størrelse-området oppdateres automatisk.

  Hvis et bilde for eksempel er på 320 x 240 piksler og du vil halvere størrelsen med samme størrelsesforhold, skriver du 160 i Vannrett-boksen når det er merket av for Behold størrelsesforhold, under Endre størrelse. Det nye bildet blir halvparten så stort som det opprinnelige, det vil si 160 x 120 piksler.

Endre størrelsen på en del av bildet

 1. Klikk Merk i kategorien Hjem, og dra pekeren for å merke området eller objektet.

 2. Under kategorien Hjemme , i gruppen Bilder , klikker du på Skaler.

 3. I dialogboksen Endre størrelse og forskyv bilde merker du av for Behold størrelsesforhold slik at delen som har endret størrelsen, får samme størrelsesforhold som den opprinnelige.

 4. I området Endre størrelse klikker du Piksler, og deretter skriver du inn den nye bredden i Vannrett-boksen eller den nye høyden i Loddrett-boksen. Klikk OK.

  Hvis Behold størrelsesforhold er valgt, trenger du kun å endre den vannrette verdien (bredde) eller den loddrette verdien (høyde). Den andre boksen i Endre størrelse-området oppdateres automatisk.

  Hvis en del for eksempel er på 320 x 240 piksler og du vil halvere størrelsen med samme størrelsesforhold, skriver du 160 i Vannrett-boksen når det er merket av for Behold størrelsesforhold, under Endre størrelse. Den nye dekeb blir halvparten så stort som det opprinnelige, det vil si 160 x 120 piksler.

Endre størrelsen på tegneområdet

 • Gjør ett av følgende, avhengig av hvordan du vil endre størrelsen på tegneområdet:

  • Hvis du vil gjøre tegneområdet større, drar du i en av de små hvite firkantene langs kanten av tegneområdet til tegneområdet har ønsket størrelse.

  • Hvis du vil angi en bestemt størrelse, klikker du Paint-knappen Bilde av Paint-knappen og deretter Egenskaper. Angi den nye bredden og høyden i Bredde- og Høyde-boksen, og klikkOK.

Forskyve et objekt

 1. Klikk Merk i kategorien Hjem, og dra pekeren for å merke området eller objektet.

 2. Klikk Endre størrelse.

 3. I dialogboksen Endre størrelse og forskyv bilde skriver du inn hvor mye det merkede området skal forskyves (i grader) i Vannrett- og Loddrett-boksen under Forskyv (grader), og deretter klikker du OK.

Flytte og kopiere objekter

Når du har merket et objekt, kan du klippe det ut eller kopiere det. På den måten kan du bruke det samme objektet mange ganger i bildet hvis du ønsker det, eller du kan flytte et objekt til en annen del av bildet.

Vis alle

Klippe ut og lime inn

Bruk Klipp utBilde av Klipp ut-knappen til å klippe ut et merket objekt og lime det inn et annet sted i bildet. Når du klipper ut et merket område, blir området erstattet med bakgrunnsfargen. Hvis bildet har heltrukken bakgrunnsfarge, kan det derfor lønne seg å endre Farge 2 slik at den er den samme som bakgrunnsfargen, før du klipper ut objektet.
 1. Klikk Merk i Bilde-gruppen i kategorien Hjem, og dra pekeren for å merke området eller objektet du vil klippe ut.

 2. Klikk Klipp ut i gruppen Utklippstavle.

 3. Klikk Lim inn i gruppen Utklippstavle.

 4. Mens objektet fortsatt er merket, flytter du det til ønsket sted i bildet.

Kopiere og lime inn

Bruk KopierBilde av Kopier-knappen til å kopiere et merket objekt i Paint. Dette er nyttig hvis du har linjer, figurer eller tekst som skal vises på flere steder i bildet.
 1. Klikk Merk i Bilde-gruppen i kategorien Hjem, og dra pekeren for å merke området eller objektet du vil kopiere.

 2. Klikk Kopier i gruppen Utklippstavle.

 3. Klikk Lim inn i gruppen Utklippstavle.

 4. Mens kopien fortsatt er merket, flytter du den til ønsket sted i bildet.

Lime inn et bilde i Paint

Bruk Lim inn fra til å lime inn en eksisterende bildefil i Paint. Når du har limt inn bildefilen, kan du redigere den uten å endre originalen (forutsatt at du lagrer det redigerte bildet med et annet filnavn enn originalen).

 1. Klikk pilen under Lim inn i gruppen Utklippstavle, og klikk deretter Lim inn fra.

 2. Finn og klikk bildefilen du vil lime inn i Paint, og klikk deretter Åpne.

Arbeide med farger

Det finnes en rekke verktøy som du kan bruke som hjelpemidler når du arbeider med farger i Paint. Verktøyene gir deg mulighet til å bruke de fargene du ønsker når du tegner og redigerer i Paint.

Vis alle

Fargebokser

Fargeboksene viser gjeldende Farge 1 (forgrunnsfarge) og Farge 2 (bakgrunnsfarge). Hvordan de brukes, avhenger av hva du gjør i Paint.

Bilde av fargeboksene
Fargeboksene
 • Når du bruker fargeboksene, kan du gjøre ett eller flere av følgende:

  • Hvis du vil endre den valgte forgrunnsfargen, klikker du Farge 1 i Farger-gruppen i kategorien Hjem, og deretter klikker du en farge.

  • Hvis du vil endre den valgte bakgrunnsfargen, klikker du Farge 2 i Farger-gruppen i kategorien Hjem, og deretter klikker du en farge.

  • Hvis du vil male med den valgte forgrunnsfargen, drar du pekeren.

  • Hvis du vil male med den valgte bakgrunnsfargen, høyreklikker du når du drar pekeren.

Fargevelger

Bruk Fargevelger-verktøyet Bilde av fargevelgerverktøyet til å angi gjeldende forgrunns- eller bakgrunnsfarge. Ved å velge en farge fra bildet når du tegner i Paint, kan du sikre at du bruker den fargen du ønsker, slik at fargene i bildet passer sammen.
 1. I gruppen Verktøy i kategorien Hjem, klikker du Fargevelger Bilde av fargevelgerverktøyet.
 2. Klikk fargen i bildet som du vil angi som forgrunnsfarge, eller høyreklikk fargen i bildet som du vil angi som bakgrunnsfarge.

Fyll med farge

Bruk verktøyet Fyll med fargeBilde av Fyll med farge-verktøyet til å fylle hele bildet eller en lukket figur med farge.
 1. I Verktøy-gruppen i kategorien Hjem klikker du Fyll med fargeBilde av Fyll med farge-verktøyet.
 2. Klikk Farge 1 i Farger-gruppen, klikk en farge, og klikk deretter inne i området for å fylle det.

 3. Hvis du vil fjerne fargen og erstatte den med bakgrunnsfargen i stedet, klikker du Farge 2, klikker en farge og høyreklikker deretter området for å fylle det.

Redigere farger

Bruk Rediger fargerBilde av Rediger farger til å velge en ny farge. Ved å blande farger i Paint kan du velge nøyaktig den fargen du vil bruke.
 1. I Farger-gruppen i kategorien Hjem klikker du Rediger farger.

 2. I dialogboksen Rediger farger klikker du en farge i fargepaletten, og deretter klikker du OK.

  Fargen vises i en av fargeboksene, slik at du kan bruke denne fargen i Paint.

Vise bildet

Ved å endre visningen i Paint kan du velge hvordan du vil arbeide med bildet. Du kan zoome inn på en bestemt del av bildet eller hele bildet. Likeledes kan du zoome ut hvis bildet er for stort. Dessuten kan du vise linjaler og rutenett som gjør det lettere å arbeide i Paint.

Vis alle

Forstørrelsesglass

Bruk verktøyet ForstørrelsesglassBilde av forstørrelsesglassverktøyet til å zoome inn på en del av bildet.
 1. I Verktøy-gruppen i kategorien Hjem klikker du ForstørrelsesglassBilde av forstørrelsesglassverktøyet. Deretter flytter du forstørrelsesglasset og klikker for å zoome inn på den delen av bildet som vises i firkanten.

  Dra det vannrette og loddrette rullefeltet nederst og til høyre i vinduet for å flytte rundt i bildet.

 2. Høyreklikk forstørrelsesglasset hvis du vil redusere zoomnivået.

Zoome inn og ut

Bruk Zoom inn og Zoom ut for å få en større eller mindre visning av bildet. Hvis du for eksempel skal redigere en liten del av bildet, kan det være nødvendig å zoome inn for å se den. Eller motsatt: Bildet kan være for stort til å få plass på skjermen, slik at du må zoome ut for å se hele bildet.

I Paint finnes det forskjellige måter å zoome inn og ut på, avhengig av hva du vil gjøre.

 1. Hvis du vil øke zoomnivået, klikker du Zoom inn i Zoom-gruppen i kategorien Vis.

 2. Hvis du vil redusere zoomnivået, klikker du Zoom ut i Zoom-gruppen i kategorien Vis.

 3. Hvis du vil vise bildet i faktisk størrelse i Paint-vinduet, klikker du 100 % i Zoom-gruppen i kategorien Vis.

Tips!

 • Du kan også zoome inn og ut på et bilde ved å klikke Zoom inn Bilde av Zoom inn-knappen eller Zoom ut Bilde av Zoom ut-knappen på glidebryteren Zoom nederst i Paint-vinduet.
  Bilde av zoomglidebryteren
  Glidebryteren Zoom

Linjaler

Bruk linjalene til å vise en vannrett linjal øverst i tegneområdet og en loddrett linjal på venstre side av tegneområdet. Linjalene viser bildedimensjonene, og det kan være nyttig når du skal endre størrelsen på bilder.

 1. Hvis du vil vise linjalene, merker du av for Linjaler i gruppen Vis eller skjuli kategorien Vis.

 2. Hvis du vil skjule linjalene, fjerner du merket for Linjaler.

Rutenett

Bruk rutenettet for å justere figurer og linjer når du tegner i Paint. Rutenettet er nyttig fordi det gir deg en visuell referanse til størrelsen på objektene når du tegner, og de kan hjelpe deg å justere objekter.

 1. Hvis du vil vise rutenettet, merker du av for Rutenett i gruppen Vis eller skjuli kategorien Vis.

 2. Hvis du vil skjule rutenettet, fjerner du merket for Rutenett.

Fullskjerm

Bruk FullskjermBilde av Full skjerm-knappen for å vise bildet over hele skjermen.
 1. Hvis du vil vise bildet over hele skjermen, klikker du Fullskjerm i Vis-gruppen i kategorienVis.

 2. Klikk bildet for å gå ut av fullskjermsvisning og tilbake til Paint-vinduet.

Lagre og bruke bildet

Når du redigerer i Paint, bør du lagre arbeidet ofte, slik at du ikke risikerer å miste det. Når du har lagret bildet, kan du bruke det på datamaskinen eller dele det med andre via e-post.

Vis alle

Lagre et bilde for første gang

Første gang du lagrer et nytt bilde, må du gi det et filnavn.

 1. Klikk Paint-knappen Bilde av Paint-knappen, og klikk deretter Lagre.
 2. Velg ønsket filformat i boksen Lagre som.

 3. Skriv inn et navn i Filnavn-boksen, og klikk Lagre.

Åpne et bilde

I stedet for å starte med et nytt bilde, vil du kanskje åpne et eksisterende bilde og redigere det i Paint.

 1. Klikk Paint-knappen Bilde av Paint-knappen, og klikk deretter Åpne.
 2. Finn og klikk bildet du vil åpne i Paint, og klikk deretter Åpne.

Bruke bildet som skrivebordsbakgrunn

Du kan også angi at bildet skal brukes som skrivebordsbakgrunn på datamaskinen.

 1. Klikk Paint-knappen Bilde av Paint-knappen og deretter Lagre.
 2. Klikk Paint-knappen Bilde av Paint-knappen, velg Bruk som skrivebordsbakgrunn, og klikk en av innstillingene for skrivebordsbakgrunn.

Sende bildet via e-post

Hvis du har installert og konfigurert et e-postprogram på datamaskinen, kan du legge ved bildet i en e-postmelding og dele det med andre.

 1. Klikk Paint-knappen Bilde av Paint-knappen, og klikk deretter Lagre.
 2. Klikk Paint-knappen Bilde av Paint-knappen og deretter Send i e-post.
 3. Angi mottakerens e-postadresse, skriv meldingsteksten, og send e-postmeldingen med bildet som vedlegg.