Nesten alt du gjør på en datamaskin, krever bruk av et program. Hvis du for eksempel vil tegne et bilde, må du bruke et tegne- eller maleprogram. For å skrive et brev må du bruke et tekstbehandlingsprogram. For å utforske Internett må du bruke et program som kalles webleser. Det er tusenvis av programmer tilgjengelig for Windows.

Starte et program

Start-menyen er porten til alle programmene på datamaskinen. Hvis du vil åpne Start-menyen, klikker du Start-knappen Bilde av startknappen. Den venstre ruten i Start-menyen inneholder en liten liste med programmer, inkludert webleseren, e-postprogrammet og nylig brukte programmer. Klikk et program for å starte det.

Hvis du ikke ser navnet på det programmet du vil åpne, kan du skrive hele eller deler av navnet i søkeboksen nederst i venstre rute. Klikk et program under Programmer for å åpne det.

For å bla gjennom den komplette listen med programmer klikker du Start og deretter Alle programmer. Hvis du vil ha mer informasjon, se Start-menyen (oversikt).

Tips!

 • Du kan også starte et program ved å åpne en fil. Ved å åpne filen åpnes programmet som er knyttet til filen, automatisk. Hvis du vil ha mer informasjon, se Åpne en fil eller mappe.

Bruke kommandoer i programmer

De fleste programmer har dusinvis eller til og med hundrevis av kommandoer (handlinger) som du kan bruke når du arbeider med programmet. Mange av disse kommandoene er organisert i et bånd, som ligger rett under tittellinjen.

Båndet i Paint
Båndet i Paint

I noen programmer befinner kommandoene seg i menyer. Som en restaurantmeny, viser en programmeny en liste med valgmuligheter. For å holde skjermbildet ryddig er menyene skjult til du klikker de aktuelle titlene på menylinjen som ligger under tittellinjen.

Du kan velge en av kommandoene på båndet ved å klikke på det. Noen ganger vises en dialogboks der du kan merke flere alternativer. Hvis en kommando er utilgjengelig og ikke kan klikkes, vises den i grått.

I noen programmer finnes det Verktøylinjer som gir tilgang til ofte brukte kommandoer, i form av knapper eller ikoner. Disse kommandoene vises også vanligvis i programmets meny, men med verktøylinjer kan du velge en kommando med bare ett klikk. Verktøylinjer vises vanligvis like under menylinjen.

Hvis du klikker en verktøylinjeknapp, utføres en kommando. I WordPad vil for eksempel et klikk på Lagre-knappen Bilde av Lagre-knappen lagre dokumentet. Pek på en bestemt verktøylinjeknapp for å finne ut hva den gjør. Knappens navn eller funksjon blir vist:
Bilde av musepekeren over Skriv ut-knappen i WordPad og det tilhørende verktøytipset
Pek på en verktøylinjeknapp for å se hvilken funksjon den har

Hvis du vil ha mer informasjon, se Bruke menyer, knapper, linjer og bokser.

Opprette et nytt dokument

I mange programmer kan du opprette, redigere, lagre og skrive ut dokumenter. Som regel er et dokument en hvilken som helst type fil som kan redigeres. En teksbehandlingsfil er for eksempel en type dokument. Det samme er et regneark, en e-postmelding og en presentasjon. Men termene dokument og fil brukes ofte om hverandre. Bilder, musikklipp og videoer som du kan redigere, kalles vanligvis for filer, selv om de teknisk sett er dokumenter.

Enkelte programmer, som WordPad, Notisblokk og Paint, åpner automatisk et blankt dokument uten tittel når du starter programmet. Da kan du starte arbeidet med en gang. Du får se et stort hvitt område med et generelt ord som Uten tittel eller Dokument i programmets tittellinje.

Bilde av tittellinjen i WordPad
Tittellinjen i WordPad

Hvis programmet ikke automatisk åpner et nytt dokument når du starter det, kan du gjøre det selv:

 • Klikk Fil-menyen i programmet og klikk Ny.
  - eller -
  Klikk menyknappen Bilde av en menyknapp, og klikk deretter Ny. Hvis du kan åpne mer enn en type dokument i programmet, må du kanskje også merke typen i en liste.

Lagre et dokument

Når du arbeider på et dokument, blir det du legger inn og endrer, lagret i datamaskinens minne (RAM). Lagring av informasjon i minnet (RAM) er midlertidig. Hvis datamaskinen slås av eller strømmen går, blir all informasjon i minnet borte.

Ved å lagre et dokument kan du gi det et navn og lagre det permanent på datamaskinens harddisk. Da bevares dokumentet selv om datamaskinen slås av, og du kan åpne det på nytt senere.

Slik lagrer du et dokument:

 1. Klikk menyen Fil, og klikk deretter Lagre.
  - eller -
  Klikk knappen LagreBilde av Lagre-knappen.
 2. Hvis dette er første gang du lagrer dokumentet, blir du bedt om å gi det et navn og hvor på datamaskinen det skal lagres.

Selv om du har lagret et dokument én gang, må du fortsette å lagre det etter hvert som du arbeider på det. Det må du gjøre fordi endringene du har gjort siden siste lagring, er lagret i RAM og ikke på harddisken. For å unngå å miste arbeid uventet på grunn av strømbrudd eller andre problemer, bør du lagre dokumentet hver femte minutt.

Hvis du vil ha mer informasjon, se Lagre en fil.

Flytte informasjon mellom filer

De fleste programmer kan dele tekst og bilder mellom seg. Når du kopierer informasjon. lagres den i et midlertidig lagringsområde som kalles utklippstavle. Derfra kan du lime det inn i et dokument.

Før du begynner å flytte informasjon, bør du vite hvordan du skal bytte mellom de åpne vinduene på skrivebordet. Hvis du vil ha mer informasjon, se Arbeide med vinduer.

Vis alle

Slik kopierer eller flytter du en tekst fra et dokument til et annet

 1. Merk teksten du vil kopiere eller flytte i dokumentet. (Merk tekst ved å dra pekeren over den. Den merkede teksten utheves.)

 2. Klikk Kopier eller Klipp utRediger-menyen. (Kopier beholder informasjonen i originaldokumentet. Klipp ut fjerner informasjonen fra dokumentet.)
  - eller -
  I fanen Hjem klikker du Kopier eller Klipp ut.

 3. Bytt til dokumentet der teksten skal inn og klikk et sted i dokumentet.

 4. Klikk Lim innRediger-menyen. Du kan lime inn teksten flere ganger.
  - eller -
  I fanen Hjem klikker du Lim inn.

Slik kopierer du et bilde fra en webside til et dokument

 1. Høyreklikk bildet du vil kopiere fra websiden og klikk Kopier.

 2. Bytt til dokumentet der bildet skal inn og klikk et sted i dokumentet.

 3. Klikk Lim innRediger-menyen. Du kan lime inn bildet flere ganger.
  - eller -
  I fanen Hjem klikker du Lim inn.

Obs!

 • Bilder kan ikke limes inn i Notepad. Bruk WordPad eller en annen tekstbehandler i stedet.

Angre siste handling

I de fleste programmer kan du angre (reversere) handlinger eller feil du gjør. Hvis du for eksempel sletter et avsnitt i et WordPad-dokument ved et uhell, kan du få det tilbake ved å bruke angrekommandoen. Hvis du tegner en linje i Paint, som du ikke vil ha, kan du angre med det samme, og den blir borte.

Slik angrer du en handling

 • Klikk menyen Rediger, og klikk deretter Angre.
  - eller -
  Klikk knappen AngreBilde av Angre-knappen.

Få hjelp med et program

Nesten alle programmer har sitt eget, integrerte hjelpesystem som du kan bruke når du lurer på hvordan programmet virker.

Slik åpner du et programs hjelpesystem:

 • Hjelp-menyen klikker du det første elementet i listen, for eksempel Vis hjelp, Hjelpeemner eller lignende. (Denne teksten vil variere.)
  - eller -
  Klikk knappen HjelpBilde av Hjelp-knappen.

  Tips!

  • Du kan også få tilgang til programmets Hjelp-system ved å trykke F1. Denne funksjonstasten åpner hjelpen i nesten alle programmer.

I tillegg til programspesifikk hjelp, har noen dialogbokser koblinger til hjelp for sine bestemte funksjoner. Hvis du ser et spørsmålstegn i en sirkel eller firkant, eller en farget eller understreket kobling, kan du klikke den for å åpne hjelpeemnet.

Bilde av koblinger til Hjelp i dialogbokser og vinduer
Hjelpkoblinger

Hvis du vil ha mer informasjon, se Få hjelp.

Avslutte et program

Klikk Lukk-knappen i mappevinduets øvre høyre hjørne Bilde av lukkeknappen for å avslutte et program. Eventuelt kan du klikke AvsluttFil-menyen.

Husk å lagre dokumentet før du avslutter programmet. Hvis du har arbeid du ikke har lagret og forsøker å avslutte programmet, spør programmet om du vil lagre dokumentet.

Bilde av en dialogboks i Paint
En dialogboks vises hvis du avslutter et program uten å lagre arbeidet ditt
 • Klikk Lagre for å lagre dokumentet og deretter avslutte programmet.

 • Klikk Ikke lagre for å avslutte programmet uten å lagre dokumentet.

 • Klikk Avbryt for å gå tilbake til programmet uten å avslutte.

Installere og avinstallere programmer

Du er ikke begrenset til å bruke bare de programmene som fulgte med datamaskinen. Du kan kjøpe nye programmer på CD- eller DVD-plater eller laste ned programmer (enten gratis eller mot betaling) fra Internett.

Å installere et program betyr å legge det inn i datamaskinen. Når et program er installert, vises det på Start-menyen i listen Alle programmer. Noen programmer legger også en snarvei på skrivebordet. Hvis du vil ha mer informasjon, se Installere et program.