Bruke spesialtegn (Tegnkart): vanlige spørsmål


Her er svar på noen av de vanligste spørsmålene om bruk av spesialtegn og Tegnkart.

Vis alle

Hva er et spesialtegn?

Et spesialtegn er tegn som ikke finnes på tastaturet. Du kan sette inn spesialtegn ved å bruke Tegnkart eller ved å trykke en kombinasjon av taster på tastaturet.

Hva er Tegnkart?

Ved hjelp av Tegnkart kan du vise tegnene som er tilgjengelige for en valgt skrift. Ved hjelp av Tegnkart kan du kopiere enkelttegn eller en gruppe tegn til Utklippstavle, og lime dem inn i ethvert program som kan vise dem.

Hvordan åpner jeg Tegnkart?

Åpne Tegnkart ved å klikke StartBilde av startknappen. Skriv Tegnkart i søkeboksen, og klikk deretter Tegnkart i resultatlisten.

Hvordan setter jeg inn et spesialtegn i et dokument?

 1. Åpne Tegnkart ved å klikke StartBilde av startknappen. Skriv Tegnkart i søkeboksen, og klikk deretter Tegnkart i resultatlisten.

 2. Klikk på Skrift-listen og deretter på skriften du vil bruke.

 3. Merk spesialtegnet du vil sette inn i dokumentet.

 4. Klikk Velg, og velg deretter Kopier.

 5. Åpne dokumentet og klikk stedet i dokumentet hvor spesialtegnet skal vises.

 6. Klikk Lim innRediger-menyen.

Tips!

 • Mange programmer lar deg dra spesialtegn inn i dokumenter. Du gjør dette ved å klikke tegnet du vil kopiere. Når tegnet vises forstørret, drar du det inn i det åpne dokumentet.

Hva er et egendefinert tegn?

Et egendefinert tegn er en unik bokstav eller et unikt logotegn som er opprettet i Redigeringsprogram for egendefinerte tegn.

Hvordan setter jeg inn et egendefinert tegn i et dokument?

 1. Åpne Tegnkart ved å klikke StartBilde av startknappen. Skriv Tegnkart i søkeboksen, og klikk deretter Tegnkart i resultatlisten.

 2. Klikk Skrift-listen, og klikk deretter skriften du har koblet dine egendefinerte tegn til.

 3. Merk det egendefinerte tegnet du vil sette inn i dokumentet.

 4. Klikk Velg, og velg deretter Kopier.

 5. Åpne dokumentet og klikk i dokumentet der det egendefinerte tegnet skal vises.

 6. Klikk Lim innRediger-menyen.

Obs!

 • Hvis du ikke sletter tidligere kopierte tegn fra boksen Kopier følgende tegn, kopieres de sammen med de nye tegnene du velger.

 • Hvis et egendefinert tegn ikke vises som det skal i et dokument, merker du tegnet og endrer skriften slik at den samsvarer med skriften du koblet tegnet til i Tegnkart.

 • Hvis du kjenner tasteverdien for spesialtegnet du vil sette inn, kan du sette inn spesialtegnet direkte i dokumentet ved å bruke tastaturet. Det gjør du ved å åpne dokumentet og plassere markøren der du vil at spesialtegnet skal plasseres. Deretter holder du inne ALT-tasten mens Num Lock er på, og trykker deretter tastene på det numeriske tastaturet, som representerer tasteverdien for tegnet du vil legge inn. Når du er ferdig med å skrive inn, slipper du ALT-tasten.

Hvordan søker jeg etter et tegn etter navn?

 1. Åpne Tegnkart ved å klikke StartBilde av startknappen. Skriv Tegnkart i søkeboksen, og klikk deretter Tegnkart i resultatlisten.

 2. Klikk på Skrift-listen og deretter på skriften du vil søke i.

 3. Merk av for Avansert visning.

 4. Klikk Tegnsett-listen, og klikk deretter tegnsettet du vil søke i.

  Hvis det ønskede tegnsettet ikke er tilgjengelig, velger du en annen skrift i Skrift-listen.

 5. Skriv inn hele eller deler av navnet på tegnet du søker etter, i Søk etter-boksen. Du kan for eksempel skrive Gresk hvis du vil søke etter en gresk bokstav, eller Zhe hvis du vil søke etter alle former av den kyrilliske bokstaven Zhe.

 6. Klikk Søk.

  Tegnkart viser tegnene som samsvarer med søket ditt.

 7. Du starter et nytt søk ved å velge Tilbakestill.

Tips!

 • Du kan vise navnet på et bestemt tegn og den tilknyttede heksadesimalkoden, ved å peke på tegnet. Når du klikker tegnet, vises denne informasjonen også på statuslinjen nederst i Tegnkart-vinduet, og den kan tjene som eksempel på søkeord du kan bruke til andre søk.

Hvordan søker jeg etter et tegn etter Unicode-kategori?

Unicode-kategorier brukes til å gruppere lignende tegntyper som finnes i en skrift. I Unicode-kategorien Valuta grupperes for eksempel alle valutasymbolene i en skrift.

 1. Åpne Tegnkart ved å klikke StartBilde av startknappen. Skriv Tegnkart i søkeboksen, og klikk deretter Tegnkart i resultatlisten.

 2. Klikk på Skrift-listen og deretter på skriften du vil søke i.

 3. Merk av for Avansert visning.

 4. Klikk Grupper etter-listen, og klikk deretter Unicode-underområde for å åpne Grupper etter-dialogboksen.

 5. Klikk tegnkategorien du vil vise, i Unicode-underområde-listen i Grupper etter-dialogboksen.

  Når du klikker en kategori, viser Tegnkart tegnene som tilhører den kategorien.

 6. Når du finner tegnet du vil bruke, klikk Velg, og klikk deretter Kopier.

Hvordan søker jeg etter et tegn etter Unicode-verdi?

 1. Åpne Tegnkart ved å klikke StartBilde av startknappen. Skriv Tegnkart i søkeboksen, og klikk deretter Tegnkart i resultatlisten.

 2. Klikk på Skrift-listen og deretter på skriften du vil søke i.

 3. Merk av for Avansert visning.

 4. Skriv inn eller velg Unicode i Tegnsett-listen.

 5. Skriv inn eller velg Alle i Grupper etter-listen.

 6. Angi den firesifrede Unicode-verdien for tegnet du leter etter, i boksen Gå til Unicode.

  Tegnet utheves umiddelbart i tegnkartet.

Tips!

 • I Tegnkart vises alle tegnene for en bestemt skrift i rekkefølge etter Unicode-verdien. Hvis du ikke kjenner Unicode-verdien til tegnet du leter etter, kan du finne den ved å rulle gjennom tegnene i skriften.

Hvordan søker jeg etter kinesiske, japanske eller koreanske tegn etter uttalen?

Du kan søke etter et tegn etter uttale i følgende tegnsett: japansk kanji (hiragana), koreansk hanja (hangul), forenklet kinesisk (pin yin) og tradisjonell kinesisk (bopomofo). Disse skriftene må være installert på datamaskinen før du kan gjennomføre et slikt søk. Hvis du vil ha mer informasjon, se Legge til eller endre inndataspråk.

 1. Åpne Tegnkart ved å klikke StartBilde av startknappen. Skriv Tegnkart i søkeboksen, og klikk deretter Tegnkart i resultatlisten.

 2. Merk av for Avansert visning.

 3. Klikk Grupper etter-listen, og klikk deretter én av følgende tegngrupperinger for å åpne Grupper etter-boksen:

  • Japansk kanji etter hiragana

  • Koreansk hanja etter hangul

  • Forenklet kinesisk etter PinYin

  • Tradisjonell kinesisk etter bopomofo

 4. Merk tegnet som tilsvarer lyden du vil søke etter, i dialogboksen Grupper etter.

  Tegnkart viser tegnene som begynner med lyden du valgte.Trenger du mer hjelp?