Systemkonfigurasjon (msconfig) er et verktøy som kan hjelpe deg å identifisere problemer som kan forhindre at Windows starter riktig. Ved å bruke Systemkonfigurasjon kan du starte Windows med vanlige tjenester og oppstartsapper slått av, og deretter kan du slå dem på igjen enkeltvis. Hvis det ikke oppstår et problem når en app eller tjeneste er slått av, men det oppstår når tjenesten er slått på, kan tjenesten være årsaken til problem.

 • Åpne Systemkonfigurasjon ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller, hvis du bruker en mus, peke på skjermens øvre høyre hjørne, flytte musepekeren nedover og deretter klikke Søk), skrive inn msconfig i søkeboksen, og deretter trykke eller klikke msconfig. Administratortillatelse kreves Du kan bli bedt om å angi et administratorpassord eller bekrefte valget.

I tabellen nedenfor beskrives kategoriene og alternativene som er tilgjengelige i Systemkonfigurasjon:

Kategori Beskrivelse
Kategori

Generelt

Beskrivelse

Fører opp valg for modi for oppstartskonfigurasjon:

 • Normal oppstart. Starter Windows på vanlig måte. Bruk denne modusen til å starte Windows etter at du har brukt de to andre modiene til å feilsøke problemet.


 • Diagnoseoppstart. Starter Windows med bare grunnleggende tjenester og drivere. Denne modusen kan hjelpe deg med å utelukke at grunnleggende Windows-filer forårsaker problemet.

  Slik starter du Windows i Diagnoseoppstart-modus

  • Trykk eller klikk Diagnoseoppstart i kategorien Generelt, trykk eller klikk OK, og trykk eller klikk deretter Start på nytt.

   Hvis det oppstår problemer, kan det hende at grunnleggende Windows-filer eller -drivere er ødelagt. Hvis du vil vite mer om hvordan du feilsøker dette problemet, kan du se Slik kan du fornye, tilbakestille eller gjenopprette PCen.

   Hvis problemet ikke oppstår, bruker du modusen Selektiv oppstart til å prøve å finne problemet ved å slå av eller på enkelttjenester og oppstartsapper.

 • Selektiv oppstart. Starter Windows med grunnleggende tjenester og drivere samt andre tjenester og oppstartsapper du velger.

  Slik starter du Windows i modusen Selektiv oppstart

  1. Trykk eller klikk Selektiv oppstart i kategorien Generelt, og fjern deretter merket for Last inn systemtjenester og Last inn oppstartselementer.

  2. Merk av for Last inn systemtjenester, trykk eller klikk OK, og trykk eller klikk deretter Start på nytt.

  3. Hvis problemet oppstår etter at du startet datamaskinen på nytt, gjør du ett eller begge (om nødvendig) av følgende:

   Identifiser systemtjenesten som forårsaker problemet.

   • Trykk eller klikk kategorien Tjenester, trykk eller klikk Deaktiver alle, merk av for den første tjenesten som er oppført, og start deretter PCen på nytt. Hvis problemet ikke oppstår, vet du at det ikke er den første tjenesten som forårsaker problemet.

   • Merk av for den andre tjenesten mens den første tjenesten er merket, og start PCen på nytt.

   • Gjenta denne prosessen til du har reprodusert problemet. Hvis du ikke kan reprodusere problemet, vet du at det ikke er systemtjenester som forårsaker problemet.

   Identifiser oppstartselementet som forårsaker problemet.

   • Trykk eller klikk kategorien Oppstart, og trykk eller klikk deretter Åpne Oppgavebehandling.

   • Slå av alle oppstartselementer unntatt det første ved å trykke eller klikke hvert oppstartselement, og trykk eller klikk deretter Deaktiver. Start PCen på nytt. Hvis problemet ikke oppstår, vet du at det ikke er det første oppstartselementet som forårsaker problemet.

   • Trykk eller klikk det andre oppstartselementet mens det første oppstartselementet er merket, og trykk eller klikk deretter Aktiver. Start PCen på nytt. Gjenta denne prosessen til du har reprodusert problemet.

Kategori

Oppstart

Beskrivelse

Viser konfigurasjonsalternativer for operativsystemet og avanserte feilsøkingsinnstillinger, inkludert:

 • Sikker oppstart: Minimal. Åpner det grafiske brukergrensesnittet i Windows (Filutforsker) i sikkermodus ved oppstart og kjører bare kritiske systemtjenester. Nettverk er deaktivert.

 • Sikker oppstart: Alternativt skall. Åpner Windows-ledeteksten i sikkermodus ved oppstart og kjører bare kritiske systemtjenester. Nettverk og Filutforsker er deaktivert.

 • Sikker oppstart: Active Directory-reparasjon. Åpner Filutforsker i sikkermodus ved oppstart og kjører kritiske systemtjenester og Active Directory.

 • Sikker oppstart: Nettverk. Åpner Filutforsker i sikkermodus ved oppstart og kjører bare kritiske systemtjenester. Nettverk er aktivert.

 • Ingen GUI under oppstart Viser ikke velkomstbildet i Windows ved oppstart.

 • Oppstartslogg. Lagrer all informasjon fra oppstartsprosessen i filen %SystemRoot%Ntbtlog.txt.

 • Enkel grafikk. Åpner Filutforsker i minimal VGA-modus ved oppstart. Dette laster inn standard VGA-drivere i stedet for skjermdrivere som er spesifikke for videomaskinvaren på PCen.

 • OS-oppstartsinformasjon Viser drivernavn når drivere lastes inn under oppstartsprosessen.

 • Tidsavbrudd. Fastsetter hvor lenge oppstartsmenyen vises før standard oppstartsoppføring velges automatisk. Standarden er satt til 30 sekunder.

 • Gjør alle oppstartsinnstillinger permanente Sporer ikke endringer som er gjort i Systemkonfigurasjon. Innstillingene kan endres senere ved hjelp av Systemkonfigurasjon, men de må endres manuelt. Når dette alternativet er valgt, kan du ikke rulle tilbake endringer ved å velge Normal oppstart i kategorien Generelt.

Avanserte alternativer:

 • Antall prosessorer Begrenser antallet prosessorer som brukes på et flerprosessorsystem. Hvis det er merket av i avmerkingsboksen, starter systemet opp med bare det antallet prosessorer som vises i rullegardinlisten.

 • Maksimal minnestørrelse Angir den maksimale mengden fysisk minne som operativsystemet bruker til å simulere en lav minnekonfigurasjon. Verdien i tekstboksen er megabyte (MB).

 • PCI-lås Forhindrer at Windows tildeler I/U- og IRQ-ressurser på nytt på PCI-bussen. I/U- og minneressurser som er angitt av BIOS eller UEFI, opprettholdes.

 • Feilsøking Aktiverer kjernefeilsøking for enhetsdriverutvikling. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til nettstedet Windows Driver Kit.

 • Globale feilsøkingsinnstillinger. Angir tilkoblingsinnstillinger for feilsøkingsverktøyet på denne PCen, slik at et kjernefeilsøkingsverktøy kan kommunisere med en feilsøkingsvert. Tilkoblingen mellom verts- og målmaskinen kan være Seriell, IEEE 1394 eller USB.

 • Feilsøkingsport. Angir Seriell som tilkoblingstype og seriell port. Standardport er COM 1.

 • Overføringshastighet Angir overføringsporten som skal brukes når feilsøkingsport er valgt og tilkoblingstypen for feilsøking er Seriell. Denne innstillingen er valgfri. Gyldige verdier for baud er 9 600, 19 200, 38 400, 57 600 og 115 200. Standard overføringshastighet er 115 200 bps.

 • Kanal. Angir 1394 som tilkoblingstype for feilsøking og angir hvilket kanalnummer som skal brukes. Kanalverdien må være et heltall mellom 0 og 62 og må samsvare med kanalnummeret som brukes av vertsmaskinen. Den angitte kanalen er ikke avhengig av den fysiske 1394-porten som er valgt for adapteren. Standard kanalverdi er 0.

 • USB-målnavn. Angir strengverdien som skal brukes når tilkoblingstypen for feilsøking er USB. Strengen kan ha en hvilken som helst verdi.

Kategori

Tjenester

Beskrivelse

Viser alle tjenestene som starter når PCen starter, i tillegg til den tilhørende gjeldende statusen (Kjører eller Stoppet). Bruk kategorien Tjenester til å aktivere eller deaktivere enkelttjenester ved oppstart for å finne ut hvilke tjenester som forårsaker eventuelle oppstartsproblemer.

Velg Skjul alle Microsoft-tjenester hvis du bare vil vise tredjepartsprogrammer i tjenestelisten. Fjern merket for en tjeneste for å deaktivere den neste gang du starter PCen. Hvis du har valgt Selektiv oppstart i kategorien Generelt, må du enten velge Normal oppstart i kategorien Generelt eller merke av for tjenesten for å starte den igjen ved oppstart.

Advarsel Hvis du deaktiverer tjenester som normalt kjører ved oppstart, kan det føre til at noen apper slutter å fungere, eller at systemet blir ustabilt. Ikke deaktiver tjenester i denne listen med mindre du vet at de ikke er nødvendige for driften av PCen. Hvis du velger Deaktiver alle, vil ikke det deaktivere enkelte sikre Microsoft-tjenester som er nødvendige for at operativsystemet skal starte.

Kategori

Oppstart

Beskrivelse

Du kan nå administrere oppstartselementer i Oppgavebehandling. Kategorien Oppstart i Oppgavebehandling viser apper og tjenester som kjører når PCen starter, i tillegg til navnet på utgiveren, statusen og oppstartsinnvirkningen.


 • Åpne Oppgavebehandling ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen, trykke Søk (eller, hvis du bruker en mus, peke på skjermens øvre høyre hjørne, flytte musepekeren nedover og deretter klikke Søk), skrive inn Oppgavebehandling i søkeboksen, og deretter trykke eller klikke Oppgavebehandling.

Advarsel Hvis du deaktiverer tjenester som normalt kjører ved oppstart, kan det føre til at noen apper eller tjenester starter saktere eller ikke kjører som forventet.

Kategori

Verktøy

Beskrivelse

Viser en nyttig liste over diagnoseverktøy og andre avanserte verktøy som du kan kjøre.

Hvis du vil ha mer informasjon om avanserte oppstartsalternativer, kan du se Oppstartsinnstillinger for Windows (inkludert sikkermodus). Hvis du vil ha mer inngående informasjon, kan du gå til Microsoft-nettstedet for IT-eksperter.
Trenger du mer hjelp?