WordPad er et enkelt tekstredigeringsprogram som kan brukes til å opprette og redigere dokumenter. Til forskjell fra Notepad kan WordPad-dokumenter ha rik formatering og grafikk, og du kan koble til eller innebygge objekter som bilder eller andre dokumenter.

Bilde av WordPad-vinduet
WordPad-vinduet

Opprette, åpne og lagre dokumenter

 1. Åpne WordPad ved å klikke StartBilde av startknappen. Skriv WordPad i søkeboksen, og klikk deretter WordPad i resultatlisten.

 2. Bruk følgende kommandoer for å opprette, åpne eller lagre dokumenter:

  Hvis du vil Gjør følgende
  Hvis du vil

  Opprette et nytt dokument

  Gjør følgende
  Klikk WordPad-menyknappen Bilde av WordPad-menyknappen, og klikk deretter Ny.
  Hvis du vil

  Åpne et dokument

  Gjør følgende
  Klikk WordPad-menyknappen Bilde av WordPad-menyknappen, og klikk deretter Åpne.
  Hvis du vil

  Lagre et dokument

  Gjør følgende
  Klikk WordPad-menyknappen Bilde av WordPad-menyknappen, og klikk deretter Lagre.
  Hvis du vil

  Lagre et dokument med et nytt navn eller format

  Gjør følgende
  Klikk WordPad-menyknappen Bilde av WordPad-menyknappen, pek på Lagre som, og klikk deretter formatet du vil lagre dokumentet i.

Obs!

 • WordPad kan brukes til å åpne og lagre tekstdokumenter (.txt), rik tekst-filer (.rtf), Word-dokumenter (.docx) og OpenDocument-tekstdokumenter (.odt). Dokumenter i andre formater åpnes som dokumenter med ren tekst, og vises kanskje ikke som forventet.

Formatere dokumenter

Med formatering menes det hvordan teksten i dokumentet ser ut og hvordan den er satt opp. Du kan bruke båndet, som ligger like under tittellinjen for å endre formateringen i dokumentet på en enkel måte. Du kan for eksempel velge blant mange forskjellige skrifter og skriftstørrelser, og du kan la teksten få nesten hvilken som helst farge. Du kan også endre oppsettet av dokumentet på en enkel måte.

 1. Åpne WordPad ved å klikke StartBilde av startknappen. Skriv WordPad i søkeboksen, og klikk deretter WordPad i resultatlisten.

 2. Bruk følgende kommandoer for å endre formateringen av dokumentet:

  For å Gjør du følgende
  For å

  Endre hvordan teksten ser ut i dokumentet

  Gjør du følgende

  Merk teksten du vil endre, og bruk deretter knappene i kategorien Hjemme i Skrift-gruppen. Hvis du vil ha mer informasjon om hva hver knapp gjør, beveger du pekeren over knappen for en beskrivelse.

  For å

  Endre hvordan teksten skal justeres i dokumentet

  Gjør du følgende

  Merk teksten du vil endre, og bruk deretter knappene i kategorien Hjemme i Avsnitt-gruppen. Hvis du vil ha mer informasjon om hva hver knapp gjør, beveger du pekeren over knappen for en beskrivelse.

Sette inn datoer og bilder i dokumenter

 1. Åpne WordPad ved å klikke StartBilde av startknappen. Skriv WordPad i søkeboksen, og klikk deretter WordPad i resultatlisten.

 2. Bruk følgende kommandoer for å sette inn gjeldende dato eller et bilde:

  For å Gjør du følgende
  For å

  Sette inn gjeldende dato

  Gjør du følgende
  1. Klikk Dato og klokkeslett i kategorien Hjemme i Sett inn-gruppen .

  2. Klikk ønsket format, og klikk deretter OK.

  For å

  Sette inn et bilde

  Gjør du følgende
  1. Klikk Bilde i kategorien Hjemme i Sett inn-gruppen .

  2. Finn bildet du vil sette inn, og klikk deretter Åpne.

  For å

  Sette inn en tegning

  Gjør du følgende
  1. Klikk Paint-tegning i kategorien Hjemme i Sett inn-gruppen .

  2. Opprett tegningen du vil sette inn, og lukk deretter Paint.

Vis dokumenter

 1. Åpne WordPad ved å klikke StartBilde av startknappen. Skriv WordPad i søkeboksen, og klikk deretter WordPad i resultatlisten.

 2. Bruk følgende kommandoer for å vise dokumenter:

  For å Gjør du følgende
  For å

  Øke eller senke zoomenivået

  Gjør du følgende

  Klikk Zoom inn eller Zoom ut i Zoom-gruppen i kategorien Vis.

  For å

  Vise dokumentet i faktisk størrelse

  Gjør du følgende

  I Zoom-gruppen i kategorien Vis klikker du 100 %.

  For å

  Vise linjalen

  Gjør du følgende

  Merk av for Linjal i gruppen Vis eller skjul i kategorien Vis.

  For å

  Vise statuslinjen

  Gjør du følgende

  Merk av for Statuslinje i gruppen Vis eller skjul i kategorien Vis.

  For å

  Endre innstillinger for tekstbryting

  Gjør du følgende

  Klikk Tekstbryting i Innstillinger-gruppen i kategorien Vis, og klikk deretter innstillingen du vil ha.

  For å

  Endre målenheten på linjalen

  Gjør du følgende

  Klikk Målenheter i Innstillinger-gruppen i kategorien Vis, og klikk deretter målenheten du vil ha.

Tips!

 • Hvis du vil zoome inn og ut i et dokument, kan du også klikke Zoom innBilde av Zoom inn-knappen eller Zoom utBilde av Zoom ut-knappenZoom-glidebryteren i nedre, høyre hjørne av vinduet for å øke eller redusere zoomenivået.
  Bilde av glidebryteren Zoom
  Zoomglidebryter

Endre sidemargene

 1. Åpne WordPad ved å klikke StartBilde av startknappen. Skriv WordPad i søkeboksen, og klikk deretter WordPad i resultatlisten.

 2. Klikk WordPad-menyknappen Bilde av menyknappen for WordPad, klikk Utskriftsformat, og merk deretter av for alternativene du vil ha.

Skrive ut dokumenter

 1. Åpne WordPad ved å klikke StartBilde av startknappen. Skriv WordPad i søkeboksen, og klikk deretter WordPad i resultatlisten.

 2. Klikk WordPad-menyknappen Bilde av WordPad-menyknappen, klikk Skriv ut, og merk deretter av for alternativene du vil ha.

Obs!

 • Du kan bruke forhåndsvisning for å se hvordan dokumentet vil se ut før det skrives ut. Hvis du vil bruke forhåndsvisning, klikker du WordPad-menyknappen Bilde av WordPad-menyknappen, peker på Skriv ut, og deretter klikker du Forhåndsvisning. Når du er ferdig med å forhåndsvise dokumentet, klikker du Lukk forhåndsvisning.