Se på TV i Windows Media Center


Hvis datamaskinen har den nødvendige maskinvaren, kan du bruke Windows Media Center til å vise, stanse midlertidig og spole tilbake direktesendte og innspilte TV-programmer på PCen.

Live TV-alternativ i Windows Media Center
Se på direktesendt TV i Windows Media Center

Hvis du vil feilsøke problemer med å se på direktesendt TV, kan du se Se på TV i Windows Media Center Vanlige spørsmål.

Hvis du vil finne TV-programmene som vises nå eller senere, kan du kontrollere oppføringene i TV-guiden. TV-guiden viser informasjon om alle TV-programmene som du kan se på eller spille inn. Se Bruk TV-guiden i Windows Media Center. for mer informasjon.

Du trenger to ting for å kunne se på direktesendt TV i Media Center:

 • En TV-mottaker (en enhet som kan kobles til datamaskinen via et internt utvidelsesspor eller en ekstern utvidelsesport, for eksempel en USB-port)

 • En TV-signalkilde (for eksempel fra en TV-antenne eller en stikkontakt for kabel-TV)

Hvis du ikke har en TV-opptaker eller ikke vil kjøpe en, kan du fremdeles bruke Media Center til å se på direktesendt Internett-TV (TV-programmer som er streamet over Internett), avhenging av området du bor i.

Det er to hovedmåter å styre Media Center på: med mus og tastatur eller med en Media Center-fjernkontroll. De fleste fremgangsmåtene i dette emnet refererer til muse- og tastaturmetoden, men fjernkontrollmetoden er ofte en mer tilfredsstillende opplevelse. Det finnes mange typer Media Center-fjernkontroller du kan kjøpe. Kontroller at den du vil ha, er kompatibel med datamaskinen.

Avspillingskontroller i Windows Media Center
Avspillingskontrollene ved bruk av en mus for å kontrollere Media Center
Vis alle

Slik ser du på direktesendt TV:

 1. Klikk Start-knappenStartknapp, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Center.
 2. Hvis du vil se på direktesendt TV, gjør du følgende:

  • I oppstartsskjermbildet for Windows Media Center går du til TV, og deretter klikker du Live TV.

  • I oppstartsskjermbildet for Windows Media Center går du til TV, klikker TV-guide, finner TV-programmet du vil se på og klikker deretter et program som sendes.

 3. Hvis du vil kontrollere avspillingen av et direktesendt TV-program, beveger du musen slik at avspillingskontrollene vises, og deretter gjør du ett av følgende:

  • Klikk Pause-knappen‌ Pauseknapp for å stanse programmet midlertidig. Du kan stanse et program midlertidig i omtrent 40 minutter. Når du er klar til å fortsette programmet der du avsluttet, klikker du Spill avSpill av-knapp.
  • Flytt glidebryteren som vises over avspillingskontrollene på et annet punkt, for å begynne å se fra det punktet i det TV-programmet.

  • Klikk Hopp bakoverHopp bakover-knapp eller Spol tilbake for å se på noe igjen, og klikk Hopp fremoverHopp fremover-knapp eller Spol fremover for å gå videre i programmet.
  • Klikk Øk volumØk volum-knapp eller Reduser volumSenk volum-knapp for å øke eller redusere volumet, og klikk DempDemp-knapp for å slå lyden på eller av.
  • Klikk Forrige kanal (Channel Decrease)Forrige kanal-knapp (Channel Decrease) eller Neste kanal (Channel Increase)Neste kanal-knapp (Channel Increase) for å gå henholdsvis ned én kanal eller opp én kanal.
  • Klikk Pause‌-knappen Pauseknapp, og klikk deretter Hopp fremoverHopp fremover-knapp -knappen flere ganger for å flytte fremover ett bilde om gangen.
  • Klikk Pause‌-knappen Pauseknapp, og klikk deretter Spol fremover-knappen en, to, tre eller fire ganger for å flytte fremover med forskjellige hastigheter.-knappen flere ganger for å flytte fremover ett bilde om gangen.
 4. Når du er ferdig med å se på det direktesendte TV-programmet, beveger du musen og klikker deretter StoppStopp-knapp.

Obs! 

 • Det er ikke sikkert at alle avspillingskontrollene er tilgjengelige, avhengig av størrelsen på Media Center-vinduet. Hvis du vil se alle avspillingskontrollene, kan du øke størrelsen på vinduet, eller gå til fullskjermmodus ved å klikke Maksimer-knappen Maksimeringsknapp i hjørnet oppe til høyre.

Slik ser du på direktesendt TV ved hjelp av en Media Center-fjernkontroll

 1. Hvis du vil bruke en Media Center-fjernkontroll for å begynne å se på TV, gjør du ett av følgende:

  • Trykk knappen LIVE TV på fjernkontrollen.

  • Trykk GUIDE-knappen, finn TV-programmet du vil se på og trykk deretter OK.

 2. Gjør et av følgende for å kontrollere avspilling av direktesendt TV:

  • Trykk knappen CH + eller CH - for å gå henholdsvis opp én kanal eller ned én kanal.

  • Trykk ENTER for å gå raskt tilbake til den siste kanalen du så på.

  • Trykk FWD- eller SKIP-knappen for å gå videre i programmet.

  • Trykk REW- eller REPLAY-knappen for å se på noe på nytt.

 3. Når du har ferdig med å se på direktesendt TV, trykker du STOP-knappen.

Slik finner du filmer du planlegger å kringkaste:

 1. Klikk Start-knappenStartknapp, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Center.
 2. Hvis du vil finne filmer som sendes på TV, gjør du ett av følgende:

  • I oppstartsskjermbildet for Windows Media Center går du til Filmer, og deretter klikker du Filmguide.

  • I oppstartsskjermbildet for Windows Media Center går du til Filmer, klikker Søk, velger en søkekategori (for eksempel Filmregissør), og deretter angir du søkekriteriene.

Obs! 

 • En analog eller digital TV-mottaker er nødvendig for å spille av og spille inn direktesendte TV-programmer i Windows Media Center. Hvis datamaskinen ikke ble levert med en TV-mottaker, kan du kanskje legge til en TV-mottaker selv. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du får tak i en TV-mottaker, kan du se Få hjelp til TV-mottakeren eller kontakte datamaskinprodusenten.Trenger du mer hjelp?