Hvilke tilgjengelighetsfunksjoner kan Windows tilby?


Windows har flere programmer og innstillinger som kan gjøre datamaskinen enklere og mer komfortabel å bruke. Det finnes flere produkter med hjelpefunksjoner for datamaskinen hvis du trenger andre tilgjengelighetsfunksjoner. Du finner mer informasjon om eksisterende tilgjengelighetsprodukter og hjelpefunksjoner på webområdet Microsoft Accessibility

Skjul alle

Hjelpemiddelsenter

Hjelpemiddelsenter er en sentral plassering du kan bruke til å konfigurere tilgjengelighetsinnstillingene og -programmene som finnes i Windows. Fra Hjelpemiddelsenter kan du raskt konfigurere tilgjengelighetsinnstillinger og programmer som følger med Windows. Du vil også finne en kobling til et spørreskjema som Windows kan bruke til å foreslå innstillinger du kan få glede av.

  • Åpne Hjelpemiddelsenter ved å klikke StartBilde av startknappen, klikke Kontrollpanel, klikke Hjelpemiddel og deretter klikke Hjelpemiddelsenter.

Bruke datamaskinen uten en visning. Med Windows følger en enkel skjermleser kalt Skjermleseren som leser opp tekst som vises på skjermen. Windows har også innstillinger som gir lydbeskrivelser til videoer og kontrollerer hvordan dialogbokser ser ut. Hvis du vil ha mer informasjon, se Bruke datamaskinen uten skjerm.

Det finnes også mye annen Windows-kompatible programvare og maskinvare som kan brukes til å hjelpe personer som er blinde, inkludert skjermlesere, punktskriftlesere og andre nyttige produkter. Du finner flere opplysninger på webområdet Microsofts Accessibility.

Gjøre datamaskinen lettere å se. Det finnes flere innstillinger som kan gjøre det lettere å se informasjonen på skjermen. Skjermen kan for eksempel forstørres, skjermfarger kan justeres for å gjøre det lettere å se og lese skjermen, og overflødige animasjoner og bakgrunnsbilder kan fjernes. Hvis du vil ha mer informasjon, se Gjøre datamaskinen lettere å se.

Bruke datamaskinen uten musen eller tastaturet. Med Windows følger et skjermtastatur du kan bruke til innskriving. Du kan også bruke talegjenkjenning til å kontrollere datamaskinen med talekommandoer, i tillegg til å diktere tekst til programmer. Hvis du vil ha mer informasjon, se Bruke datamaskinen uten musen eller tastaturet.

Gjøre musen enklere å bruke. Du kan endre størrelse og farge på musepekeren, og også bruke tastaturet til å kontrollere musen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Gjøre musen enklere å bruke.

Gjøre tastaturet enklere å bruke. Du kan justere måten Windows reagerer på inndata fra mus eller tastatur på, ved å gjøre tastekombinasjoner lettere å trykke, innskrivingen enklere og la utilsiktede tastetrykk bli ignorert. Hvis du vil ha mer informasjon, se Gjøre tastaturet enklere å bruke.

Bruke tekst eller visuelle alternativer til lyder. Windows kan erstatte to typer lydinformasjon med tilsvarende visuell informasjon. Du kan erstatte systemlyder med visuelle varsler, og du kan vise tekster for tale i multimedieprogrammer. Hvis du vil ha mer informasjon, se Bruke tekst eller visuelle alternativer til lyder.

Gjøre det enklere å fokusere på lese- og innskrivingsoppgaver. Det finnes flere innstillinger som kan gjøre det lettere å fokusere på lesing og innskriving. Du kan la en skjermleser lese informasjon på skjermen, justere måten tastaturet reagerer på ved vise tastetrykk, og kontrollere om visse visuelle elementer skal vises eller ikke. Hvis du vil ha mer informasjon, se Gjøre det enklere å fokusere på oppgaver.

Hjelpeteknologier

I tillegg til Hjelpemiddelsenter har Windows tre programmer som kan gjøre det enklere å arbeide interaktivt med datamaskinen.Trenger du mer hjelp?