Hva er systempartisjoner og oppstartspartisjoner?


Systempartisjoner og oppstartspartisjoner er betegnelser på partisjoner (eller volumer) på en harddisk Windows som blir brukt ved oppstart. Disse begrepene kan virke forvirrende fordi systempartisjonen egentlig inneholder filene som blir brukt til å starte Windows 7 mens oppstartspartisjonen inneholder systemfilene. Det er viktig å forstå disse konseptene dersom din datamaskin er konfigurert på én av følgende måter:

Systempartisjonen inneholder maskinvare-relaterte filer og oppstartsmappen som forteller en datamaskin hvor den skal se for å starte Windows. Som standard, oppretter Windows 7 separate systempartisjoner når det installeres fra bunnen av (i motsetningen til oppgradering fra tidligere versjoner av Windows) på en upartisjonert harddisk. Størrelsen på denne partisjonen er 100 MB.

Windows 7 kan bidra til å beskytte systempartisjonen ved å hindre reformatering eller sletting av den, og hvis systempartisjonen holdes separat fra en oppstartspartisjon (slik det anbefales), vil den ikke automatisk få tildelt en stasjonsbokstav. Dette betyr at systempartisjonen ikke vises i Windows Utforsker, noe som hindrer utilsiktet bruk av systempartisjonen.

Når du skrur datamaskinen din på, bruker den informasjonen som er lagret i systempartisjonen for å starte. En datamaskin har kun én systempartisjon som kjører Windows, selv om du har forskjellige versjoner av Windows installert på samme datamaskin. Derimot bruker operativsystemer som ikke er Windows-baserte forskjellige systemfiler. På en multiboot-datamaskin som bruker et operativsystem som ikke er Windows-basert, befinner systemfilene seg på en egen partisjon som ikke ligger på samme sted som Windows-systempartisjonen.

En aktiv partisjon er et ytterligere begrep som beskriver hvilken systempartisjon (og dermed hvilket operativsystem) din datamaskin bruker til å starte.

En oppstartspartisjon er en partisjon som inneholder filene for Windows-operativsystemet. Hvis du for eksempel har en multiboot-datamaskin som inneholder Windows Vista på ett volum og Windows 7 på et annet, vil hvert av disse volumene anses som oppstartspartisjoner. Hvis du vil ha mer informasjon om oppstartspartisjoner, se Opprette en oppstartspartisjon.

Slik identifiserer du system- eller oppstartspartisjonen:

Du må være logget på som administrator for å utføre disse trinnene.

  1. Åpne Datamaskinbehandling ved å klikke StartBilde av startknappen, klikke Kontrollpanel, klikke System og sikkerhet, klikke Administrative verktøy og deretter dobbeltklikke Datamaskinbehandling. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.

  2. Klikk Diskbehandling i den venstre ruten under Lagring.

  3. I Status-kolonnen indikeres systempartisjonen med (System) og oppstartspartisjonen indikeres med (Oppstart).Trenger du mer hjelp?