Hva er alternativene for systemgjenoppretting i Windows?På menyen Alternativer for systemgjenoppretting i denne versjonen av Windows finner du en rekke verktøy som kan hjelpe deg med å gjenopprette Windows etter en alvorlig feil. Du kan utføre reparasjoner på filene som Windows bruker til å starte seg selv, utføre en gjenopprettingsoperasjon ved hjelp av Systemgjenoppretting og gjenopprette hele datamaskinen og systemfiler ved bruk av sikkerhetskopier du har opprettet tidligere.

Menyen Alternativer for systemgjenoppretting befinner seg på installasjonsdisken for Windows. Menyen kan også være installert på harddisken hvis datamaskinen har forhåndsinstallerte gjenopprettingsalternativer.

Obs!

 • Hvis datamaskinen ikke har menyen Alternativer for systemgjenoppretting, kan produsenten av datamaskinen ha inkludert andre gjenopprettingsalternativer. Sjekk informasjonen som fulgte med datamaskinen eller gå til produsentens webområde for mer informasjon.

Alternativ for systemgjenoppretting Beskrivelse
Alternativ for systemgjenoppretting

Oppstartsreparasjon

Beskrivelse

Reparerer visse problemer, for eksempel manglende eller skadde systemfiler, som kan forhindre at Windows starter opp riktig. Når du kjører Oppstartsreparasjon, skannes datamaskinen for problemet. Deretter forsøker verktøyet å rette problemet slik at datamaskinen kan starte som den skal. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Oppstartsreparasjon: Vanlige spørsmål.

Alternativ for systemgjenoppretting

Systemgjenoppretting

Beskrivelse

Dette alternativet hjelper deg med å gjenopprette datamaskinens systemfiler til en tilstand fra et tidligere tidspunkt. Det er en metode for å angre systemendringer på datamaskinen uten å påvirke personlige filer som e-post, dokumenter eller fotografier. Hvis du bruker Systemgjenoppretting når datamaskinen er i sikkermodus, kan du ikke angre gjenopprettingsoperasjonen. Du kan imidlertid kjøre Systemgjenoppretting på nytt og prøve et annet gjenopprettingspunkt, hvis det finnes. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Systemgjenoppretting: Vanlige spørsmål.

Alternativ for systemgjenoppretting

Windows Complete PC-gjenoppretting

Beskrivelse

Gjenoppretter innholdet på harddisken fra en sikkerhetskopi. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du søke i Hjelp og støtte etter "Complete PC-gjenoppretting". Windows Complete PC-sikkerhetskopiering og -gjenoppretting er ikke inkludert i Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic eller Windows Vista Home Premium.

Alternativ for systemgjenoppretting

Windows Diagnoseverktøy for minne

Beskrivelse

Søker etter feil i datamaskinens minne. Hvis du vil ha mer informasjon, se Hvordan vet jeg om datamaskinen har et minneproblem?

Alternativ for systemgjenoppretting

Ledetekst

Beskrivelse

Ledetekst erstatter gjenopprettingskonsollen fra tidligere versjoner av Windows. Avanserte brukere kan bruke Ledetekst til å utføre gjenopprettingsrelaterte operasjoner, samt å kjøre andre kommandolinjeverktøy for diagnostisering og feilsøking av problemer. Hvis du vil vise en liste over vanlige kommandoer, skriver du inn help ved ledeteksten og trykker ENTER.

Tilgang til menyen Alternativer for systemgjenoppretting

Hvis du har en Windows Vista-installasjonsdisk, må du starte datamaskinen på nytt ved bruk av installasjonsdisken. Hvis du ikke starter datamaskinen på nytt fra disken, vil ikke alternativet for reparasjon av datamaskinen vises.

Hvis du har en Windows-installasjonsdisk:

 1. Sett inn installasjonsdisken.

 2. Start datamaskinen på nytt.

  Klikk Start-knappen Bilde av Start-knappen, klikk på pilen ved siden av Lås-knappen Bilde av Lås-knappen og klikk deretter Start på nytt.
 3. Hvis du blir spurt om det, trykker du en tast for å starte Windows fra installasjonsdisken.

  Obs!

  • Hvis datamaskinen ikke er konfigurert til å starte fra en CD eller DVD, slår du opp i dokumentasjonen som fulgte med datamaskinen. Du må kanskje endre BIOS-innstillingene på datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se BIOS: vanlige spørsmål.

 4. Velg språkinnstillingene, og klikk deretter Neste.

 5. Klikk Reparer datamaskinen.

 6. Velg hvilket operativsystem du vil reparere, og klikk deretter Neste.

 7. Åpne et verktøy ved å klikke det på menyen Alternativer for systemgjenoppretting.

Hvis datamaskinen har forhåndsinstallerte gjenopprettingsalternativer:

 1. Fjern alle disketter, CDer og DVDer fra datamaskinen og start deretter datamaskinen på nytt.

  Klikk Start-knappen Bilde av Start-knappen, klikk på pilen ved siden av Lås-knappen Bilde av Lås-knappen og klikk deretter Start på nytt.
 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis datamaskinen kun har ett operativsystem installert, trykker du og holder F8-tasten når datamaskinen starter på nytt. Du må trykke F8 før Windows-logoen vises. Hvis Windows-logoen vises, må du prøve på nytt ved å vente til Windows-påloggingen vises og deretter slå av datamaskinen og starte den på nytt.

  • Hvis datamaskinen har mer enn ett operativsystem, bruker du piltastene til å merke operativsystemet du vil reparere, og deretter trykker du og holder F8.

 3. I skjermbildet Avanserte oppstartsalternativer bruker du piltastene til å merke Reparer datamaskinen, og deretter trykker du ENTER. (Hvis Reparer datamaskinen ikke vises som et alternativ, betyr det at datamaskinen ikke har menyen Alternativer for systemgjenoppretting som et forhåndsinstallert gjenopprettingsalternativ.)

 4. Velg et tastaturoppsett, og klikk deretter Neste.

 5. Velg et brukernavn, skriv inn passordet og klikk deretter OK.

 6. Åpne et verktøy ved å klikke det på menyen Alternativer for systemgjenoppretting.