Hva er alternativene for systemgjenoppretting i Windows?


På menyen Alternativer for systemgjenoppretting finner du en rekke verktøy, blant annet Oppstartsreparasjoner. Verktøyene kan hjelpe deg med å gjenopprette Windows etter en alvorlig feil. Disse verktøyene ligger på datamaskinens harddisk og på Windows-installasjonsplaten.

Merknader

 • Du kan også opprette en gjenopprettingsplate som inneholder menyen Alternativer for systemgjenoppretting. Hvis du vil ha mer informasjon, se Opprette en systemreparasjonsdisk.

 • Hvis du bruker en tavle-PC eller en annen datamaskin med berøringsskjerm, kan det hende du må koble til et tastatur og en mus for å kunne bruke Oppstartsreparasjon og de andre verktøyene på menyen Alternativer for systemgjenoppretting.

Bilde av menyen Alternativer for systemgjenoppretting
Menyen Alternativer for systemgjenoppretting
Vis alle

Hva hver gjenopprettingsfunksjon gjør

Alternativ for systemgjenoppretting Beskrivelse
Alternativ for systemgjenoppretting

Oppstartsreparasjon

Beskrivelse

Reparerer visse problemer, for eksempel manglende eller skadde systemfiler, som kan forhindre at Windows starter opp riktig. Hvis du vil ha mer informasjon, se Oppstartsreparasjon: vanlige spørsmål.

Alternativ for systemgjenoppretting

Systemgjenoppretting

Beskrivelse

Gjenoppretter datamaskinens systemfiler til et tidligere tidspunkt uten å endre filene, for eksempel e-post, dokumenter eller bilder.

Hvis du bruker Systemgjenoppretting på menyen Alternativer for systemgjenoppretting, kan du ikke angre gjenopprettingen etterpå. Du kan imidlertid kjøre Systemgjenoppretting på nytt og prøve et annet gjenopprettingspunkt, hvis det finnes. Hvis du vil ha mer informasjon, se Hva er Systemgjenoppretting? og Systemgjenoppretting: vanlige spørsmål.

Alternativ for systemgjenoppretting

Gjenoppretting av systemavbildning

Beskrivelse

Du må ha opprettet en systemavbildning før du bruker dette alternativet. En systemavbildning er en personlig sikkerhetskopi av partisjonen som inneholder Windows. Den inneholder alle programmer og brukerdata, som dokumenter, bilder og musikk. Hvis du vil ha mer informasjon, se Hva er en systemavbildning?

Alternativ for systemgjenoppretting

Windows Diagnoseverktøy for minne

Beskrivelse

Søker etter feil i datamaskinens minne. Hvis du vil ha mer informasjon, se Diagnostisere minneproblemer på datamaskinen.

Alternativ for systemgjenoppretting

Ledetekst

Beskrivelse

Avanserte brukere kan bruke Ledetekst til å utføre gjenopprettingsrelaterte operasjoner, samt å kjøre andre kommandolinjeverktøy for diagnostisering og feilsøking av problemer.

Merk

 • Noen datamaskinprodusenter kan ha tilpasset menyen og lagt til eller fjernet enkelte gjenopprettingsverktøy, eller de kan ha lagt til sine egne verktøy.

Slik åpner du menyen Alternativer for systemgjenoppretting på datamaskinen

 1. Ta ut alle disketter og CD- og DVD-plater fra datamaskinen, og start datamaskinen på nytt ved å trykke på av/på-knappen på datamaskinen.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis datamaskinen har ett enkelt operativsystem installert, trykker du og holder F8-tasten når datamaskinen starter på nytt. Du må trykke F8 før Windows-logoen vises. Hvis Windows-logoen vises, må du prøve igjen ved å vente til påloggingsskjermen for Windows vises, og deretter avslutte og starte datamaskinen på nytt.

  • Hvis datamaskinen har mer enn ett operativsystem, bruker du piltastene til å merke operativsystemet du vil reparere, og deretter trykker du og holder F8.

 3. I skjermbildet Avanserte oppstartsalternativer bruker du piltastene til å merke Reparer datamaskinen, og deretter trykker du ENTER. (Hvis Reparer datamaskinen ikke vises som et alternativ, betyr det at datamaskinen ikke har noen forhåndsinstallerte gjenopprettingsalternativer eller at nettverksadministratoren har slått av disse funksjonene.)

 4. Velg et tastaturoppsett, og klikk deretter Neste.

 5. Åpne et verktøy ved å klikke det på menyen Alternativer for systemgjenoppretting.

Slik åpner du menyen Alternativer for systemgjenoppretting ved å bruke en gjenopprettingsplate, USB-enhet eller Windows 7-installasjonsplate:

Hvis systemet på datamaskinen er alvorlig skadet, og du ikke får åpnet menyen Alternativer for systemgjenoppretting, får du tilgang til den ved å bruke Windows 7-installasjonsplaten, en USB-enhet eller en systemgjenopprettingsplate du har opprettet tidligere.

Denne metoden krever at du starter datamaskinen på nytt med platen eller USB-enheten.

 1. Sett inn Windows 7-installasjonsplaten, USB-enheten eller en systemgjenopprettingsplate, og slå av datamaskinen.

 2. Start datamaskinen på nytt ved å trykke på av/på-knappen på datamaskinen.

 3. Trykk på en tast når du blir bedt om det, og følg instruksjonene som vises.

 4. På siden Installer Windows, eller på siden Alternativer for systemgjenoppretting, velger du språk og andre innstillinger. Deretter klikker du Neste.

 5. Hvis du bruker Windows-installasjonsplaten eller en USB-enhet, klikker du Reparer datamaskinen.

 6. Velg hvilken Windows-installasjon du vil reparere, og klikk deretter Neste.

 7. Åpne et verktøy ved å klikke det på menyen Alternativer for systemgjenoppretting.

Artikkel-ID: MSW700037Trenger du mer hjelp?