Hva kan jeg kontrollere med sperrefunksjoner?


Hvis datamaskinen er tilkoblet et domene, er ikke sperrefunksjonene tilgjengelige.

Du kan bruke sperrefunksjonene til å angi tidsbegrensninger for når barna kan bruke datamaskinen, hva slags spill de kan spille og hvilke programmer de kan kjøre.

  • Angi bestemte tidsbegrensninger for barnas bruk av datamaskinen. Du kan angi tidsbegrensninger for å styre når barna kan logge på datamaskinen. Tidsbegrensningene forhindrer at barna logger på i bestemte tidsrom. Du kan angi forskjellige tidsrom for hver enkelt ukedag. Hvis de er logget på når den tilmålte tiden er over, logges de automatisk av. Hvis du vil ha mer informasjon, se Kontrollere når barn kan bruke datamaskinen.

  • Forhindre at barna spiller spill som du ikke vil at de skal spille. Styr tilgang til spill, velg en aldersklassifisering, velg innholdstypene du vil blokkere, og tillat eller blokker bestemte spill. Hvis du vil ha mer informasjon, se Velg hvilke spill barn kan spille.

  • Hold barna borte fra å kjøre bestemte programmer. Forhindre at barn kjører programmer du ikke vil at de skal kjøre. Hvis du vil ha mer informasjon, se Unngå at barn bruker bestemte programmer.

Hvis du vil se en video, se Bilde av en Spill av-knappVideo: Using Parental Controls.


Trenger du mer hjelp?