En driver er programvare som lar datamaskinen kommunisere med maskinvare eller enheter. Uten drivere kan ikke maskinvaren du kobler til datamaskinen, for eksempel et skjermkort eller en skriver, fungere som den skal.

I de fleste tilfeller kommer drivere med Windows, eller du kan finne dem ved å gå til Windows Update i Kontrollpanel og se etter oppdateringer. Dersom Windows ikke inneholder driveren du trenger, kan du gå til Windows 7 Kompatibilitetssenter. Her finner du tusenvis av enheter, med koblinger til sider der du kan laste ned relevante drivere. I mange tilfeller finner du drivere på platen som fulgte med maskinvaren eller enheten du ønsker å bruke, eller på produsentens webområde.

Hvis du vil ha mer informasjon, se Oppdatere en driver for maskinvare som ikke fungerer skikkelig.Trenger du mer hjelp?