Sikkermodus er en feilsøkingsfunksjon for Windows som starter datamaskinen i en begrenset tilstand. Bare de grunnleggende filene og driverne som er nødvendige for å kjøre Windows, starter. Ordet Sikkermodus vises i hjørnene på skjermen for å vise hvilken Windows-modus du bruker.

Hvis et eksisterende problem ikke forekommer når du starter i sikkermodus, kan du være sikker på at det ikke forårsakes av standardinnstillingene eller de grunnleggende enhetsdriverne. Hvis du ikke vet årsaken til problemet, kan du finne den ved hjelp av eliminasjonsmetoden. Prøv å starte alle programmene du vanligvis bruker, inkludert programmene i oppstartsmappen, ett om gangen for å se om det kan være et program som forårsaker problemet.

Hvis datamaskinen automatisk starter i sikkermodus uten å spørre, kan det kanskje være et problem som gjør at Windows forhindres fra å starte normalt. Hvis du tror at årsaken til problemet kan være et program eller en enhet du nylig har installert, kan du prøve å bruke Gjenoppretting i Kontrollpanel. Hvis du vil ha mer informasjon, se Hva er Gjenoppretting i Kontrollpanel?

I følgende hjelpeemner finner du mer informasjon om å arbeide i sikkermodus:Trenger du mer hjelp?