Hva skal jeg gjøre hvis Microsoft Security Essentials oppdager skadelig programvare på PCen?

Hvis Microsoft Security Essentials oppdager skadelig eller potensielt uønsket programvare på PCen (enten når den overvåker datamaskinen ved bruk av sanntidsbeskyttelse eller under et søk), blir du varslet om det oppdagede elementet via en varslingsmelding nederst til høyre på skjermen.

I noen tilfeller iverksetter Microsoft Security Essentials automatisk tiltak for å fjerne skadelig programvare fra PCen, og du blir varslet om dette. I andre tilfeller viser Microsoft Security Essentials deg et varsel om at det er oppdaget skadelig eller potensielt uønsket programvare. Klikk Rens datamaskin for å fjerne programvaren, eller klikk Vis detaljer for å åpne vinduet Detaljer om potensiell trussel for å få mer informasjon om det oppdagede elementet. Hvis du trenger hjelp til å fastslå hvilken handling du skal utføre på det oppdagede elementet, kan du bruke varslingsnivået som Microsoft Security Essentials tilordnet elementet, som en veiledning (hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Varslingsnivåer i Microsoft Security Essentials).

Varslingsnivåer lar deg velge hvordan du skal behandle virus, spionprogrammer og annen potensielt uønsket programvare. Selv om Microsoft Security Essentials anbefaler at du fjerner alle virus og spionprogrammer, er ikke all programvare som flagges, skadelig eller uønsket. Informasjonen nedenfor kan hjelpe deg med å bestemme hva du vil gjøre hvis Microsoft Security Essentials oppdager potensielt uønsket programvare på datamaskinen.

Avhengig av varslingsnivået kan du velge én av følgende handlinger som skal utføres på det oppdagede elementet:

  • Fjern – denne handlingen sletter programvaren fra PCen permanent.

  • Karantene – denne handlingen setter programvaren i karantene, slik at den ikke kan kjøre. Når Microsoft Security Essentials setter programvare i karantene, flyttes programvaren til en annen plassering på PCen, og deretter blir programvaren forhindret fra å kjøre til du velger å gjenopprette eller fjerne den fra datamaskinen.

  • Tillat – denne handlingen legger til programvaren i tillatelseslisten i Microsoft Security Essentials, slik at du kan kjøre den på PCen. Microsoft Security Essentials vil ikke lenger varsle deg om risikoen som denne programvaren kan utgjøre for personvernet eller datamaskinen.

Advarsel:

Hvis du velger Tillat for et element, for eksempel programvare, vil ikke Microsoft Security Essentials lenger varsle deg om risikoen som denne programvaren kan utgjøre for personvernet eller datamaskinen. Derfor må du bare legge til programvare i tillatelseslisten hvis du stoler på programvaren og utgiveren.