Når du kan stole på en e-postmelding


E-postmeldinger og e-postvedlegg kan noen ganger inneholde datavirus eller koblinger til phishing-webområder. Vi anbefaler at du gjør følgende før du stoler på en e-postmelding:

  • Installer et antivirusprogram som kan skanne e-postvedlegg. Sørg for at programmet oppdateres regelmessig.

  • Kontroller avsenderens adresse for å være sikker på at du kjenner personen eller organisasjonen som sendte meldingen, og at du kjenner adressen. En melding fra en avsender eller en adresse du ikke kjenner, trenger ikke å være farlig, men du bør ta dine forholdsregler før du åpner den.

  • Kontroller meldingens emnefelt og se etter mistenkelig språk, for eksempel uforståelig tull eller oppfordringer om å åpne et vedlegg eller klikke en kobling. Noen virus kan etterligne eller forfalske reelle e-postadresser, og et mistenkelig emnefelt kan noen ganger være et varsel om at e-postmeldingen er falsk.

  • Hvis meldingen har et vedlegg, bør du skanne den med et antivirusprogram. Hvis vedlegget inneholder en kjørbar fil som du ikke forventet å få, bør du slette meldingen uten å åpne vedlegget.

  • Hvis meldingen er fra en person du kjenner, men den kommer uventet eller du mistenker at den kan være falsk, bør du sende en ny e-postmelding til avsenderen for å få bekreftet at meldingen er ekte.Trenger du mer hjelp?