Hvilke protokoller bruker Windows Media Player for direkteavspilling?


Du kan bruke Windows Media Player til å spille av innhold fra digitale medier som strømmes fra Internett. For å sikre at en server som kjører Windows Media Services, oppretter en best mulig forbindelse med spilleren, er spilleren konfigurert til å motta automatiske strømmer fra en av følgende protokoller for strømming (avhengig av nettverksmiljøet): User Datagram Protocol (UDP), Transmission Control Protocol (TCP) og Hypertext Transfer Protocol (HTTP). UDP og TCP er basisprotokoller for nettverk som brukes i kombinasjon med protokollen RTSP (Real Time Streaming Protocol) for å styre datautveksling på høyt nivå. Spilleren kan også motta en multikast-strøm.

Hvis du er på et offentlig sted, for eksempel en kafé eller en lufthavn, kan Windows-brannmur blokkere UDP- og multikastdataflyter slik at de ikke når spilleren. Du kan løse dette problemet ved å åpne Windows-brannmur, klikke kategorien Slipp et program eller en funksjon gjennom Windows-brannmuren og deretter merke av for Windows Media Player. Hvis denne innstillingen ikke er tilgjengelig, kan det hende den kontrolleres av gruppepolicy. Kontakt systemansvarlig hvis du vil ha mer informasjon om gruppepolicy. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker Windows-brannmur, se Tillate at et program kommuniserer gjennom Windows-brannmuren.

Vis alle

Slik endrer du protokollinnstillinger for spilleren

 1. Klikk startknappenBilde av startknappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Player.
  Hvis spilleren er åpen, og du er i avspillingsmodus, klikker du Bytt til bibliotekBilde av knappen Bytt til bibliotek øverst til høyre i spilleren.
 2. I spillerbiblioteket klikker du Organiser og deretter Alternativer.

 3. Klikk kategorien Nettverk, og gjør endringene.

  Obs!

  • Hvis du fjerner merket for TCP, eller hvis din brannmur sperrer TCP-strømmer, og spilleren er konfigurert til å bruke RTSP-protokollen, vil spilleren prøve å motta strømmene ved hjelp av UDP-protokollen. Hvis du også fjerner merket for UDP, eller hvis din brannmur sperrer strømmer som bruker disse protokollene, og spilleren er konfigurert til å bruke RTSP-protokollen, vil spilleren prøve å motta strømmene ved hjelp av HTTP-protokollen.

Slik endrer du proxy-innstillinger for spilleren

Det kan hende du er koblet til Internett via en proxy-server, en datamaskin som fungerer som et mellomledd mellom en webleser og Internett. Hvis du vil endre innstillingene til proxy-serveren, gjør du følgende:

 1. Klikk startknappenBilde av startknappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Player.
  Hvis spilleren er åpen og du er i avspillingsmodus, klikker du Bytt til bibliotekBilde av knappen Bytt til bibliotek øverst til høyre i spilleren.
 2. I spillerbiblioteket klikker du Organiser og deretter Alternativer.

 3. Klikk kategorien Nettverk.

 4. I Proxy-innstillinger for direkteavspilling klikker du protokollen som du ønsker å konfigurere og klikker så Konfigurer. Endre en av følgende innstillinger:

  • Identifiser proxy-innstillinger automatisk. Velg dette alternativet hvis du vil at spilleren automatisk skal detektere proxy-innstillingene eller innstillingene for automatisk konfigurasjon.

  • Bruk proxy-innstillingene til webleseren. Velg dette alternativet (kun tilgjengelig med HTTP-protokollen) bare hvis du vil at spilleren skal bruke proxy-innstillingene til standardnettleseren.

  • Ikke bruk proxy-server. Hvis du velger dette alternativet, kommer ikke spilleren til å prøve å kommunisere med en proxy-server ved kobling til Internett. Vanligvis betyr dette at spilleren ikke mottar innhold med strømming fra Internett.

  • Bruk følgende proxy-server. Du kan angi en proxy-server som skal brukes ved å oppgi navnet eller IP-adressen og portnummeret til proxy-serveren som du ønsker å koble til Internett. Standard portnumre er HTTP (80) og RTSP (554). Du kan også velge blant følgende alternativer:

   • Du kan merke av for Ikke bruk proxy-server for lokale adresser hvis du ikke vil at spilleren skal bruke den for strømmer fra ditt intranett. Da en proxy-server fungerer som sikkerhetssperre mellom ditt intranett og Internett, trenger du kanskje ekstra tillatelse fra din systemadministrator for å få tilgang til websider gjennom en proxy-server.

   • Du kan angi adresser som du ikke vil bruke en proxy-server for. Hvis du ønsker å koble til en datamaskin på ditt intranett, må du passe på å skrive datamaskinens adresse i dette feltet. Hvis du for eksempel vil koble deg til en datamaskin som heter hans1, skriver du hans1. Du kan bruke jokertegn til å matche domene- og vertsnavn eller -adresser, f.eks. www.*.com; 128.*, 240.*, *mygroup.*, *x* osv.Trenger du mer hjelp?