Hvorfor er Internett-tilkoblingen så treg?Uansett hvor rask Internett-tilkoblingen din er, vil du til tider oppleve at det går svært langsomt. I denne artikkelen forklarer vi hva som kan gå galt, hva du kan gjøre med det, og hvordan du får mest mulig ut av Internett-tilkoblingen din.

Windows har et innebygd feilsøkingsprogram som kan finne og reparere enkelte vanlige tilkoblingsproblemer.

  • Åpne feilsøking for Internett-tilkoblinger ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Kontrollpanel. Skriv feilsøking i søkeboksen, og klikk deretter Feilsøking. Klikk Koble til Internett under Nettverk og Internett.

Type tilkobling spiller en rolle

Den viktigste avgjørende faktoren for tilkoblingshastigheten er hvilken type Internett-tilkobling du bruker. De tre vanligste måtene å koble seg til Internett hjemmefra på er via telefonlinjen (ekstern tilkobling), DSL og kabel. Hvis du kan velge, er kabel vanligvis det raskeste, men både DSL og kabel er raskere enn ekstern tilkobling.

Mange Internett-leverandører tilbyr også fiberoptisk tilkobling (FiOS), slik at du kan koble til Internett via et optisk nettverk. Inne i huset ditt kobler du deg fremdeles på fra datamaskinen og via kobberledninger. Fordelen med FiOS er at den gir høyere hastighet enn vanlige kobberledningstilkoblinger, som DSL eller kabel. Enkelte Internett-leverandører tilbyr flere muligheter, avhengig av området du er i. Det er mer sannsynlig at tettere bebygde områder har FiOS. Du kan få mer informasjon fra telefon- eller Internett-leverandøren din.

Hvis du bruker en ekstern tilkobling, finnes det et par gode måter å optimere Internett-hastigheten på. For det første må du bruke et så raskt modem som mulig. De raskeste modemene sender og mottar informasjon med en hastighet på 56 kilobit per sekund (kbps). Mesteparten av tiden vil du ikke ha tilgang til hele kapasiteten på 56 kbps, men med en god telefonlinje bør du komme opp imot minst 45–50 kbps.

For det andre må du sørge for at telefonlinjen er i god stand. Hvis telefonledningene hjemme eller på arbeidsplassen er gamle eller i dårlig stand, risikerer du å få inn forstyrrelser eller overlytting fra andre telefonlinjer. Disse problemene gjør Internett-tilkoblingen tregere, ettersom modemet må sende den samme informasjonen om og om igjen, helt til den er overført uten avbrudd. Kontroller telefonledningene for å forsikre deg om at de ikke er skadet, slitt eller snurret rundt strømledninger eller andre telefonledninger. Hvis du legger merke til spraking i telefonen din, kan det være lurt å kontakte telefonileverandøren for å få dem til å kontrollere innvendige og utvendige ledninger og forsikre seg om at de er i god stand.

Råd til brukere av trådløse nettverk

Når du kobler til et trådløst nettverk (Wi-Fi), kan hastigheten på Internett-tilkoblingen bli påvirket både av hvor datamaskinen er plassert, og om det finnes andre trådløse enheter i samme område. Trådløse nettverk bruker frekvenser som ligger tett opptil de frekvensene som andre enheter bruker, for eksempel mikrobølgeovner og trådløse telefoner. Hvis du bruker en 2,4 gigahertz (GHz) trådløs telefon ved siden av en 2,4 gigahertz trådløs bærbar datamaskin, kan det oppstå interferens, og du kan risikere at den trådløse nettverkstilkoblingen blir fullstendig blokkert. Hvis du vil ringe mens du surfer på Internett, bør du enten bruke en telefon med ledning, eller en trådløs telefon som bruker en annen frekvens enn det trådløse nettverket ditt.

Både nærheten til det trådløse tilgangspunktet eller ruteren og fysiske hindringer kan påvirke kvaliteten på Internett-tilkoblingen. Hvis du vil forbedre tilkoblingshastigheten, bør du flytte datamaskinen nærmere tilgangspunktet, og passe på at det ikke er noen fysiske hindringer mellom tilgangspunktet og datamaskinen.

Datamaskinens forbannelse: spionprogrammer, virus og andre programmer

Datamaskinenes helsetilstand kan påvirke Internett-tilkoblingen. Spionprogrammer og virus kan skape store problemer, men Internett-tilkoblingen kan også bli påvirket av tilleggsprogrammer, hvor mye minne datamaskinen har, harddiskens kapasitet og tilstand samt programmene som kjører.

To av de vanligste årsakene til dårlig Internett-ytelse er spionprogrammer og virus. Spionprogrammer kan gjøre systemet ditt tregere ved å forstyrre nettleseren og legge beslag på Internett-tilkoblingen. Spionprogrammene overvåker Internett-bruk og tastetrykk, noe som skaper forsinkelser. Problemet øker hvis det er flere spionprogrammer som kjører samtidig. Hvis problemet er alvorlig nok, kan du miste tilkoblingen fullstendig. Kjør antispionvare med jevne mellomrom for å rense bort eventuelle spionprogrammer og få mest mulig ut av Internett-tilkoblingen din. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Søke etter spionprogrammer og annen potensielt uønsket programvare.

Også datavirus kan forårsake dårlig Internett-ytelse. Når et virus infiserer en datamaskin, installer det datakode som prøver å reprodusere seg selv, vanligvis ved å sende ut kopier av seg selv via e-post. Enkelte virus kan mangfoldiggjøre seg selv med en hyppighet på hundrevis av e-postmeldinger per minutt, og da blir det lite datakraft og båndbredde på Internett-tilkoblingen til overs for andre oppgaver. Virus gir ofte ingen klare indikasjoner på at de kjører, så det tryggeste er å kjøre et antivirusprogram til enhver tid. Hvis du vil ha mer informasjon om håndtering av virus, se Virus: vanlige spørsmål.

Nettlesertillegg kan også forårsake ytelsesproblemer. Nettlesertillegg er programmer, for eksempel multimedietillegg, søkefelt eller andre programmer som vanligvis vises på nettleserens verktøylinje. Mange nettlesertillegg forbedrer nettleserens funksjon ved å legge til multimedia eller spesialisert visning av dokumenter. Enkelte tilleggsprogrammer kan imidlertid gjøre Internett-tilkoblingen tregere. Hvis du har mistanke om at tilleggsprogrammer forårsaker dårlig ytelse, kan du prøve å starte Internet Explorer i Tillegg deaktivert-modus. Tilleggsprogrammer deaktiveres bare for økten, men hvis du merker at ytelsen blir bedre, kan du bruke Behandling av tillegg til å slå dem av permanent. Hvis du vil åpne Behandling av tillegg fra Internet Explorer, klikker du Verktøy-knappen, og deretter klikker du Administrer tillegg. Hvis du vil ha mer informasjon, se Hvordan påvirker lesertillegg datamaskinen?

I likhet med alle andre dataprogrammer krever Internet Explorer en viss mengde datakraft, minne og diskplass for å kunne kjøre effektivt. Hver eneste webside du viser, lastes først ned til minnet, og lagres deretter i midlertidige filer på harddisken. Hvis du kjører andre programmer som bruker mye minne og datakraft, vil disse konkurrere med Internet Explorer og forårsake forsinkelser. Hvis du merker at Internett-tilkoblingen er treg, og du har andre programmer som kjører, kan du prøve å lukke de andre programmene. Hvis du vil kjøre flere programmer, kan du vurdere å legge til mer minne på datamaskinen. For lite ledig diskplass kan også forårsake ytelsesproblemer. Du kan frigjøre diskplass ved å slette Internet Explorers midlertidige filer. Hvis du vil lære hvordan du sletter midlertidige filer, se Slette websideloggen.

Av og til endres innstillinger i Internet Explorer, som muligens kan påvirke hvordan Internet Explorer fungerer. Du kan tilbakestille Internet Explorer til standardinnstillinger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tilbakestille innstillingene for Internet Explorer. Å tilbakestille Internet Explorer kan ikke angres, så du bør lese listen over innstillinger som blir påvirket før du tilbakestiller.

Eksterne faktorer som påvirker tilkoblingshastigheten

Enkelte hendelser og betingelser har du dessverre ingen kontroll over. Selv med en hurtig tilkobling kan eksterne faktorer, for eksempel webområder med mye trafikk eller stor spredning av datavirus på Internett, gjøre at hele Internett blir tregere. Populære webområder kan til tider få flere brukere enn det de har kapasitet til. Når et webområde for eksempel blir nevnt i en TV-reklame, hender det at svært mange prøver å koble til området samtidig. Hvis webområdet ikke er forberedt på å håndtere denne trafikken, kan det oppstå forsinkelser.

Under kraftige utbrudd av datavirus kan hele Internett bli tregere. Mange virus sprer seg ved å få infiserte datamaskiner til å sende ut hundrevis eller tusenvis av kopier av viruset. Datamengden kan bli så stor at hastigheten på Internett blir mye lavere. Du kan se hvilke større utbrudd som er på gang ved å besøke webområdet til antivirusleverandøren eller webområdet om datasikkerhet i hjemmet.

Lokal overbelastning av Internett kan også føre til at tilkoblingshastigheten blir lavere enn normalt. Dette kan skje når mange brukere prøver å koble seg til Internett samtidig, og oppstår som regel de tidene på døgnet når aktiviteten er størst, for eksempel om ettermiddagen, når elever og studenter kommer hjem og kobler seg til Internett.

Hvis du er på et bedriftsnettverk, kan den samlede nettverkstrafikken og bruken av proxy-serveren påvirke Internett-ytelsen din. De fleste systemansvarlige overvåker Internett-bruken og prøver å unngå at brukerne for eksempel laster ned store filer i perioder med stor trafikk. Hvis du opplever at Internett-tilkoblingen til tider er treg, kan du ta det opp med systemansvarlig.Trenger du mer hjelp?