Hvorfor blokkeres noen ActiveX-kontroller i Internet Explorer?


Hvis et webområde prøver å bruke en ActiveX-kontroll på en måte som kan være usikker, vil Internet Explorer blokkere den.

Vis alle

Hva er en ActiveX-kontroll?

ActiveX-kontroller og weblesertillegg er små programmer som brukes veldig ofte på Internett. De kan gjøre weblesing mer interessant ved at du kan bruke verktøylinjer, børstelegrafer, video, animert innhold med mer. Disse programmene kan imidlertid slutte å fungere skikkelig eller gi deg innhold du ikke ønsker. I noen tilfeller kan disse programmene brukes til å samle inn informasjon fra datamaskinen på måter du kanskje ikke ønsker, kanskje skade informasjon på datamaskinen, installere programvare uten ditt samtykke, eller la andre personer ta kontroll over datamaskinen fra en ekstern plassering. Derfor bør du bare installere ActiveX-kontroller eller tilleggsprogrammer når du stoler fullt og helt på utgiveren og webområdet som tilbyr dem.

Hva skal jeg gjøre når Internet Explorer blokkerer installasjon eller bruk av en ActiveX-kontroll?

Du bør alltid være tilbakeholden med å tillate webområder å installere eller bruke ActiveX-kontroller på datamaskinen. Hvis ActiveX-kontrollen ikke er helt nødvendig for din bruk av datamaskinen, bør du unngå å installere den.

Hvis du vurderer om du skal installere et bestemt tilleggsprogram eller en bestemt ActiveX-kontroll, bør du stille deg selv følgende spørsmål:

  • Stoler du på webområdet som tilbyr kontrollen?

    Ikke installer en ActiveX-kontroll med mindre du stoler på webområdet som leverer den. Hvis du vil vite mer om hvordan du avgjør om du kan stole på et webområde, se Når du kan stole på et webområde.

  • Vet du hva kontrollen er til og hva den vil gjøre med datamaskinen?

    Webområdet bør fortelle deg hva tilleggsprogrammet eller ActiveX-kontrollen er til, og gi deg all den informasjonen du trenger før du installerer. Hvis denne informasjonen ikke er tilgjengelig, bør du ikke installere kontrollen.

Hvis du fremdeles ønsker å installere eller kjøre ActiveX-kontrollen, klikker du på den gule informasjonslinjen som vises øverst på websiden og følger instruksjonene.Trenger du mer hjelp?