Hvorfor bruke en standard brukerkonto i stedet for en administratorkonto?


Standardkontoen kan bidra til å beskytte datamaskinen ved å hindre brukere i å gjøre endringer som påvirker alle som bruker datamaskinen, for eksempel å slette filer som trengs for at datamaskinen skal fungere. Vi anbefaler at du oppretter en standardkonto for hver bruker.

Når du logger på Windows med en standardkonto, kan du gjøre nesten alt som du kan gjøre med en administratorkonto, men hvis du vil gjøre noe som påvirker andre brukere av datamaskinen, for eksempel å installere programvare eller endre sikkerhetsinnstillinger, kan det hende at Windows ber deg om å angi et passord for en administratorkonto.



Trenger du mer hjelp?