Arbeide med digitale bilder


Før trengte man et mørkerom eller et profesjonelt fotolaboratorium for å kopiere bilder for ikke å snakke om grundig opplæring. Men i løpet av det siste tiåret har digitalkameraer og datamaskiner revolusjonert fotograferingen og gjort det mulig for alle å skrive ut fotografier hjemme. I dette avsnittet lærer du hvordan verktøyene i Windows kan hjelpe deg med å vise, organisere og skrive ut digitale bilder.

Overføre bilder fra kameraet til datamaskinen

De fleste digitalkameraer lagrer bilder på et CompactFlash-minnekort eller et Secure Digital (SD)-kort. Når du vil vise, organisere eller skrive ut bildene, må du importere bildene til datamaskinen. Deretter kan du slette bildene på minnekortet og bruke det til en ny omgang med bilder.

Det er to hovedfremgangsmåter for import av bilder:

 • Koble til kameraet direkte. Du kan importere bilder ved å koble kameraet direkte til datamaskinen med en USB (Universal Serial Bus)-kabel. Ved denne fremgangsmåten må kameraet være slått på. Import av bilder vil da bruke litt batteristrøm. Du må også ha kabelen lett tilgjengelig hvis du skal importere bilder regelmessig.

  Bilde av en USB-kabel
  USB-kabel
 • Bruke en minnekortleser. Den raskeste måten å importere bilder på, er å bruke en minnekortleser. Ta minnekortet ut av kameraet, skyv det inn i kortleseren og koble kortleseren til datamaskinens USB-port. Mange datamaskiner har innbygd kortleser, slik at du kan skyve minnekortet direkte inn i datamaskinen.

  Bilde av en minnekortleser
  Minnekortleser

Uansett hvilken fremgangsmåte du velger, bør Windows gjenkjenne kameraet eller kortleseren når du setter den inn i datamaskinen. Følg deretter denne fremgangsmåten:

 1. I dialogboksen Autokjør klikker du Importer bilder og videoer ved å bruke Windows. Bildene (og videofilene) på minnekortet lokaliseres av Windows.

  Bilde av dialogboksen Autokjør
  Denne dialogboksen vises når du kobler et kamera til datamaskinen eller setter et minnekort inn i kortleseren.
 2. Når Windows har funnet bildene, blir du spurt om du vil opprette et merke (et ord eller en kort frase som beskriver gruppen) for bildene du skal importere. Hvis du vil det, skriver du merkenavnet i boksen Merk disse bildene (valgfritt). Hvis bildene du skal importere, ikke har noen fellestegn, hopper du over dette trinnet. Du kan legge til merker til enkeltbilder senere (se Organisere og finne bilder i denne teksten).

  Bilde av dialogboksen Import av bilder og videoer
  Du kan legge til merker til bilder når du importerer dem.
 3. Klikk Importer.

 4. Når Windows begynner å importere bildene og videofilene, merker du av i avmerkingsboksen Slett etter importering hvis du vil slette bildene og videoene på minnekortet når importeringen er ferdig. Da frigjøres plass på kortet, slik at du kan ta en ny omgang med bilder.

  Bilde av dialogboksen Import av bilder og videoer
  Merk av i avmerkingsboksen for å slette de importerte bildene fra minnekortet.

Når bildene er importert, vises de i Windows Fotovisning.

Tips!

 • Du kan bruke en enhet som kalles skanner til å konvertere vanlige fotografier til digitale bilder.

Bildebiblioteket og Windows Fotovisning

Bildebiblioteket er hovedmåten du bruker for å finne og organisere bilder på datamaskinen. Du åpner bildebiblioteket ved å klikke startknappen Bilde av startknappen og deretter klikke Bilder.
Bilde av bildebiblioteket
Bildebiblioteket

Windows Fotovisning er en funksjon i Windows som kan brukes til å vise og skrive ut digitale bilder. Dobbeltklikk et bilde i Bildebiblioteket for å åpne det i Windows Fotovisning.

Windows Fotovisning og bildebiblioteket gjør mange av de samme tingene. Du kan for eksempel vise bilder, skrive ut bilder og se bildeserier av bildene dine, enten fra bildebiblioteket eller Fotovisning. Hvilken av dem skal du så bruke?

Generelt sett er bildebiblioteket stedet å finne og organiserer bilder. I bildebiblioteket kan du se alle bildene på samme sted, og det er enkelt å vise dem etter dato, merke eller andre kriterier. Ved hjelp av Windows Fotovisning kan du rotere bilder, zoome inn, vise bilder i full størrelse og vise bildene som en lysbildefremvisning.

Arbeide med bildene

Etter at bildene er overført til datamaskinen, har du nok lyst til å arbeide med dem. Du kan vise flere bilder på samme skjerm, vise ett bilde i full størrelse, rotere bildene eller vise dem som en lysbildefremvisning.

Bruke miniatyrbilder

Bildebiblioteket lar deg vise bilder som miniatyrbilder, altså små utgaver av de store bildene. For å få vist så mange miniatyrbilder som mulig bør du la bildebiblioteket fylle hele skjermen. Det gjør du ved å klikke maksimer-knappen Bilde av maksimeringsknappen.
For å endre størrelsen på miniatyrbildene klikker du knappen VisBilde av Visninger-knappen i bildebiblioteket og flytter glidebryteren opp eller ned. Du kan gjøre miniatyrbilder mindre for å bla raskt gjennom en stor bildesamling. Eller gjøre miniatyrbilder større for å se flere detaljer i hvert bilde. Endring av størrelsen på et miniatyrbilde, påvirker ikke det opprinnelige bildet i full størrelse.

For å gå tilbake til middels store miniatyrbilder klikker du Vis-knappen, og deretter klikker du Middels store ikoner.

Rotere et bilde

Stående bilder kan bli vist liggende i Windows Fotovisning. Du kan rotere disse bildene til riktig retning ved å klikke knappen Roter mot klokkenBilde av knappen for rotering mot klokken i Windows Fotovisning eller knappen Roter med klokkenBilde av knappen for rotering med klokken i Windows Fotovisning.

Vise et bilde i full størrelse

Dobbeltklikk et bilde for å vise det slik at det fyller mesteparten av Fotovisning-vinduet i bildebiblioteket.

Maksimer Fotovisning-vinduet for å få størst mulig visning av bildet.

For å zoome inn på en del av bildet klikker du Zoom-knappen og skyver glidebryteren opp. Når du har zoomet inn, kan du dra en del av bildet med håndpekeren Bilde av håndpekeren for å bevege bildet. Klikk knappen Tilpass til vinduBilde av knappen for tilpasning til vindu i Windows Fotovisning for å gå tilbake til vanlig visning.

Se en bildeserie av bildene dine

Du kan vise dine digitale bilder som en fullskjerms bildeserie som kjører automatisk.

For å starte en lysbildefremvisning dobbeltklikker du et bilde for å vise det i Fotovisning, og deretter klikker du knappen Lysbildefremvisning nederst i Fotovisning. Alle bildene i gjeldende visning blir med i lysbildefremvisningen.

Bilde av knappen Vis lysbildefremvisning
Knappen Lysbildefremvisning

Mens lysbildefremvisningen foregår kan du stoppe den, justere hastigheten, gå fremover eller bakover og velge om bildene skal vises i tilfeldig rekkefølge eller etter hverandre. Høyreklikk lysbildefremvisningen for å vise kontrollene for lysbildefremvisning.

Avslutt en lysbildefremvisning ved å trykke Esc eller klikke Avslutt på hurtigmenyen for lysbildefremvisning.

Ordne og finne bildene dine

Hvis du bruker digitalkameraet regelmessig, samler du fort opp hundrevis eller tusenvis av bilder på datamaskinen. Når du skal finne et bestemt bilde i samlingen, kan verktøyene i bildebiblioteket være til hjelp.

Søk etter bilder etter dato

Digitalkameraet merker bildene med opptaksdatoen. I bildebiblioteket kan du bla i eller finne bildene etter hvilket år, måned eller dag de ble tatt.

Hvis du vil søke etter bilder etter dato, klikker du søkeboksen i bildebiblioteket, klikker Dato, og velger deretter en dato, måned, år eller annen tidsperiode.

Bilde av søkeboksen
Søkeboksen

Legge til merker til bilder

Du kan bruke bildebiblioteket til å legge til merker til bildene dine: meningsfulle ord eller fraser som beskriver hvem eller hva som er på bildet og hvor bildet er tatt. Hvis du merker bildene, blir det lettere å finne dem senere fordi du enkelt kan vise alle bilder som har et bestemt merke.

Ikke bekymre deg om det høres tidkrevende ut å legge til merker til hvert enkelt bilde, du kan legge til merker til en hel gruppe bilder samtidig. Du kan for eksempel legge til merket Fødselsdager til 20 eller 30 bilder fra et fødselsdagsselskap. Følg denne fremgangsmåten for å legge til merker til bilder:

 1. Merk bildene du vil legge til merker for, i bildebiblioteket. Hvis du vil merke flere bilder, holder du nede Ctrl-tasten mens du klikker bildene.

 2. Skriv navn på merket i boksen Legg til merke i detaljruten nederst i bildebiblioteket, og trykk deretter Enter. Merket legges til alle merkede bilder. Du kan legge til så mange merker du vil.

Gjør det til en vane å merke bildene med det samme du har importert dem. Da slipper du å ende opp med en mengde bilder som skal merkes. Hvis du vil ha mer informasjon, se Merke bilder slik at de er lettere å finne.

Søk etter bilder etter merke

Når du først har merket bilder i bildebiblioteket, er det enkelt å finne dem igjen senere. Skriv ganske enkelt merket i søkeboksen. Alle bilder som har det merket, blir vist. Hvis du for eksempel skriver Dyri eksemplet nedenfor, vil du finne alle bilder med et merke som inneholder ordet Dyr. Alle bilder med ordet dyr i filnavnet, blir også vist.

Bilde som viser hvordan du søker etter bilder ved å bruke søkeboksen
Skriv i søkeboksen for å finne bilder du har merket.

Hvis du ikke husker hvilke merker du har opprettet, kan du klikke søkeboksen og klikke et merke i Merker-listen for å se alle bildene med dette merket.

Bilde av listen over tagger
Listen med merker

Hvis du vil ha mer informasjon, se Behandle bildene.

Dele bilder

Å dele digitale bilder betyr å gjøre dem tilgjengelige for andre, slik at andre kan se dem på sine egne datamaskiner. De vanligste delingsmetodene er å legge bilder på et webområde eller å sende bilder som e-postvedlegg.

Webområder for fotodeling

En måte å dele bilder med andre på, er å laste opp (kopiere) bildene til et webområde for fotodeling. Venner og familiemedlemmer som du inviterer, kan besøke webområdet og se dine fotoalbumer. På de fleste webområdene for fotodeling, kan du dele og lagre filer gratis. Legg allikevel merke til at enkelte webområder sletter bildene dine hvis du ikke kjøper kopier eller gaver fra webområdet innen en bestemt tidsfrist. Sørg for å undersøke webområdets praksis.

Dele bilder som e-postvedlegg

En annen måte å dele bilder på, er som e-postvedlegg. Du kan begynne å sende bilder som e-postvedlegg i bildebiblioteket eller i Windows Bildevisning. Hvis du begynner i bildebiblioteket, kan du endre størrelsen på flere bilder samtidig. Hvis du begynner i Bildevisning, kan du bare endre størrelsen på det gjeldende bildet. Uansett hvor du begynner, kan Windows Bildevisning komprimere bildene automatisk (redusere filstørrelsen), slik at e-posten går raskere og bildene tar opp mindre plass på mottakerens datamaskin. Det opprinnelige bildet påvirkes ikke.

Hvis du vil sende bilder som e-postvedlegg, merker du bildene i bildebiblioteket og klikker knappen E-post på verktøylinjen. I dialogboksen Legg ved filer merker du en bildestørrelse (standardstørrelsen medium kan som regel brukes) og klikker Legg ved.

Bilde av dialogboksen Legg ved filer
Velge bildestørrelsen

Windows åpner en ny e-postmelding i e-postprogrammet ditt. Bildene du merket er lagt ved meldingen.

Bilde av en fil som er lagt ved en e-postmelding
bilde lagt ved en e-postmelding

For å sende bildet skriver du e-postadressen til mottakerne, et emne og en kort melding. Klikk deretter Send. Hvis du vil ha mer informasjon, se Komme i gang med e-post og Sende bilder i e-post.

Skrive ut bilder

Dette avsnittet tar opp tre hovedmetoder for utskrift. Hvis du vil ha generelle opplysninger om utskrift, se Komme i gang med utskrift.

Bruke en hjemmeskriver

Hvis du har en skriver hjemme, kan du skrive ut dine egne fotografier. Blekkskrivere og fargessublimasjonsskrivere kan begge skrive ut høykvalitets fargefotografier hvis de bruker spesialpapir. Mange av dem har innbygde minnekortlesere og små LCD-skjermer som gjør det mulig å skrive ut bilder uten å bruke en datamaskin.

Bilde av en blekkskriver
Blekkskriver

Du kan skrive ut bilder fra datamaskinen på flere måter. Du kan skrive ut enkeltbilder, flere bilder på én side eller skrive ut et kontaktark (et rutenett med miniatyrbilder som gir enkel oversikt).

Hvis du vil skrive ut bilder, velger du bildene du vil skrive ut i bildebiblioteket, og deretter klikker du Skriv ut på verktøylinjen. I dialogboksen Skriv ut bilder velger du utskriftsalternativer og klikker deretter Skriv ut.

Bilde av dialogboksen Skriv ut bilder
Dialogboksen Skriv ut bilder

Bestille utskrifter på Internett

Hjemmeskrivere er praktiske og med dem kan du raskt foreta utskrifter. Men hvis du vil spare penger og slippe brydderiet med å kjøpe blekk og papir, skal du vurdere å bruke en fotoutskriftstjeneste på Internett. Med disse tjenestene kan du laste opp (kopiere) bildene dine til et webområde. Derfra kan du bestille utskrifter i forskjellige størrelser og betale dem med bankkort eller kredittkort. De ferdige utskriftene sendes hjem til deg eller til arbeidsplassen, med vanlig post.

En fordel ved å bruke utskriftstjenester på Internett, er mangfoldet av produkter de tilbyr. Ved siden av vanlige utskrifter kan du bestille personlig tilpassede T-skjorter, gratulasjonskort, kalendere, krus, plakater, musematter og mer, alle med bilder du har valgt ut. I tillegg tilbyr disse webområdene vanligvis fotodelingstjenester (se Dele bilder ovenfor).

Få utskrifter fra en detaljist

Hvis du vil ha utskriftene raskt og ikke har skriver selv, kan du ta med kameraets minnekort til en butikk som tilbyr utskriftstjenester for digitale fotografier. Blant butikker som tilbyr slike tjenestene er blant annet kameraforretninger, store detaljister og til og med enkelte dagligvarebutikker. Enkelte butikker har selvbetjente fotokiosker der du kan redigere, beskjære og skrive ut bildene på bare noen minutter.

Sikkerhetskopiere bilder

Hvis du bruker et digitalkamera, vil du sikkert få en samling på tusener av digitalbilder i løpet av noen få år. Disse bildene representerer dyrebare minner, og de kan ikke erstattes hvis det skulle oppstå feil på datamaskinens harddisk. Derfor er det viktig å sikkerhetskopiere bildene ved å lagre kopier av dem et annet sted. Du kan kopiere dem til skrivbare DVD- og CD-plater eller til en ekstern harddisk. Du kan også bruke en Internett-basert fillagringstjeneste.Trenger du mer hjelp?