Arbeide med filer og mapper


En fil er et element som inneholder informasjon, for eksempel tekst, bilder eller musikk. Når den åpnes, kan en fil se ut som et tekstdokument eller et bilde som du kan finne på noens skrivebord eller i et arkivskap. På datamaskinen vises filer som ikoner. Dette gjør det enkelt å gjenkjenne en filtype ved å se på ikonet. Her er noen vanlige filikoner:

Bilde av filikoner
Ikoner for noen filtyper

En mappe er en beholder der du kan lagre filer. Hvis du hadde tusenvis av papirdokumenter på skrivebordet ditt, ville det blitt nesten umulig å finne et bestemt dokument når du trengte det. Det er derfor vi ofte oppbevarer papirdokumenter i mapper i et arkivskap. På datamaskinen fungerer mapper på samme måte. Her ser du noen vanlige mappeikoner:

Bilde av mappeikoner
En tom mappe (venstre) og en mappe som inneholder filer (høyre)

Mapper kan også inneholde andre mapper. En mappe i en mappe kalles ofte en undermappe. Du kan opprette så mange undermapper du vil, og hver undermappe kan inneholde mange filer og flere undermapper.

Bruke biblioteker for å få tilgang til filer og mapper

Når du skal organisere deg, trenger du ikke å begynne fra bunnen av. Du kan bruke biblioteker, en ny funksjon i denne versjonen av Windows, for å få tilgang til filene og mappene dine og ordne dem på ulike måter. Her er en liste over de fire standardbibliotekene og hva de vanligvis brukes til:

 • Dokumenter-biblioteket. Bruk dette biblioteket for å organisere og ordne tekstdokumenter, regneark, presentasjoner og andre tekstrelaterte filer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Behandle dokumentene.

  Som standard lagres filer du flytter til, kopierer til eller lagrer i Dokumenter-biblioteket, i mappen Mine dokumenter.

 • Bilder-biblioteket. Bruk dette biblioteket for å organisere og ordne digitale bilder du får fra et kamera, en skanner eller i e-post fra andre. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Behandle bildene.

  Som standard lagres filer du flytter til, kopierer til eller lagrer i Bilder-biblioteket, i mappen Mine bilder.

 • Musikk-biblioteket Bruk dette biblioteket for å organisere og ordne den digitale musikken din, for eksempel sanger du ripper fra en lyd-CD eller laster ned fra Internett. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Behandle musikk.

  Som standard lagres filer du flytter til, kopierer til eller lagrer i Musikk-biblioteket, i mappen Min musikk.

 • Videoer-biblioteket. Bruk dette biblioteket for å organisere og ordne videoer, for eksempel videoklipp fra et digitalt kamera eller et videokamera eller videofiler du laster ned fra Internett. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Behandle videoene.

  Som standard lagres filer du flytter til, kopierer til eller lagrer i Videoer-biblioteket, i mappen Mine videoer.

Hvis du vil åpne biblioteket Dokumenter, Bilder eller Musikk, klikker du Start-knappen Bilde av startknappen, og deretter klikker du Dokumenter, Bilder eller Musikk.
Bilde av Start-menyen
Du kan åpne vanlige biblioteker fra Start-menyen

Hvis du vil ha mer informasjon om biblioteker, kan du se Arbeide med biblioteker.

Forstå delene av et vindu

Når du åpner en mappe eller et bibliotek, åpnes et vindu. De ulike delene av dette vinduet er laget for å hjelpe deg med å navigere i Windows eller arbeide med filer, mapper og biblioteker på en enklere måte. Her er et vanlig vindu og alle vinduets deler:

Bilde av Dokumenter-mappen
Del av vindu Brukes til
Del av vindu

Navigasjonsrute

Brukes til

Bruk navigasjonsruten for å få tilgang til biblioteker, mapper, lagrede søk og til og med hele harddisker. Bruk delen Favoritter for å åpne de mest brukte mappene og søkene. Bruk delen Biblioteker for å få tilgang til bibliotekene. Du kan også bla gjennom mapper og undermapper ved å utvide Datamaskin. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Arbeide med navigasjonsruten.

Del av vindu

Knappene Tilbake og Fremover

Brukes til
Bruk knappene TilbakeBilde av Tilbake-knappen og FremoverBilde av Fremover-knappen for å navigere til andre mapper eller biblioteker du allerede har åpnet, uten å lukke det aktive vinduet. Disse knappene fungerer sammen med adresselinjen. Etter at du har brukt adresselinjen til for eksempel å bytte mappe, kan du bruke knappen Tilbake for å gå tilbake til den forrige mappen.
Del av vindu

Verktøylinje

Brukes til

Bruk verktøylinjen for å utføre vanlige oppgaver, for eksempel endre hvordan filer og mapper vises, brenne filer til en CD eller starte en digital lysbildefremvisning. Verktøylinjens knapper endres for å vise bare de oppgavene som er relevante. Hvis du for eksempel klikker en bildefil, viser verktøylinjen andre knapper enn hvis du klikker en musikkfil.

Del av vindu

Adresselinje

Brukes til

Bruk adresselinjen for å navigere til en annen mappe eller et annet bibliotek eller gå tilbake til en tidligere mappe eller bibliotek. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Navigere ved hjelp av adresselinjen.

Del av vindu

Bibliotekrute

Brukes til

Bibliotekruten vises bare når du er i et bibliotek, for eksempel Dokumenter-biblioteket. Bruk bibliotekruten for å tilpasse biblioteket eller sortere filene etter ulike egenskaper. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Arbeide med biblioteker.

Del av vindu

Kolonneoverskrifter

Brukes til

Bruk kolonneoverskriftene for å endre hvordan filene i fillisten organiseres. Du kan for eksempel klikke venstre side av en kolonneoverskrift for å endre rekkefølgen filene og mappene vises i, eller du kan klikke høyre side for å filtrere filene på ulike måter. (Legg merke til at kolonneoverskrifter bare er tilgjengelige i visningen Detaljer. Hvis du vil lære hvordan du bytter til visningen Detaljer, kan du se Vise og ordne filer og mapper senere i dette emnet.)

Del av vindu

Filliste

Brukes til

Her vises innholdet i gjeldende mappe eller bibliotek. Hvis du skriver i søkeboksen for å finne en fil, vises bare de filene som samsvarer med den gjeldende visningen (inkludert filer i undermapper).

Del av vindu

Søkeboks

Brukes til

Skriv inn et ord eller en frase i søkeboksen for å søke etter et element i gjeldende mappe eller bibliotek. Søket starter straks du begynner å skrive. Hvis du for eksempel skriver inn "B", vises alle filene med navn som starter på bokstaven B, i fillisten. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Søke etter en fil eller mappe.

Del av vindu

Detaljer-rute

Brukes til

Bruk Detaljer-ruten for å se de vanligste egenskapene som er forbundet med den valgte filen. Filegenskaper er informasjon om en fil, for eksempel forfatter, dato for siste endring og eventuelle beskrivende koder som er lagt til i filen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Endre egenskaper for en fil.

Del av vindu

Forhåndsvisningsrute

Brukes til
Bruk forhåndsvisningsruten for å se innholdet i de fleste typer filer. Hvis du for eksempel velger en e-postmelding, en tekstfil eller et bilde, kan du se innholdet uten å åpne elementet i et program. Hvis du ikke ser forhåndsvisningsruten, klikker du Forhåndsvisningsrute-knappen Bilde av knappen Forhåndsvisningsrute på verktøylinjen for å aktivere den.

Vise og ordne filer og mapper

Når du åpner en mappe eller et bibliotek, kan du endre hvordan filene vises i vinduet. Du foretrekker kanskje større (eller mindre) ikoner eller en visning som lar deg se ulike former for informasjon om hver fil. Bruk Visninger-knappen Bilde av Visninger-knappen på verktøylinjen for å gjøre disse endringene.

Hver gang du klikker den venstre siden av Visninger-knappen, bytter du til én av fem forskjellige fil- og mappevisninger: Store ikoner, Liste, en visning ved navn Detaljer som viser flere kolonner med informasjon om filen, en visning med mindre ikoner som kalles Side ved side, og en visning ved navn Innhold som viser noe av innholdet i filen.

Hvis du klikker pilen til høyre for Visninger-knappen, får du flere valgmuligheter. Beveg glidebryteren opp eller ned for å finjustere størrelsen på fil- og mappeikonene. Du kan se størrelsen på ikonene endre seg når du beveger glidebryteren.

Bilde av visningslisten
Visningsalternativene

I biblioteker kan du ordne filene på ulike måter. La oss for eksempel si at du vil ordne filene i Musikk-biblioteket etter sjanger (som Jazz og Klassisk):

 1. Klikk Start-knappen Bilde av startknappen, og klikk deretter Musikk.
 2. Klikk menyen ved siden av Ordne etter i bibliotekruten (over fillisten), og klikk deretter Sjanger.

Finne filer

Avhengig av hvor mange filer du har, og hvordan de er ordnet, kan det å finne en fil innebære å bla gjennom hundrevis av filer og undermapper – ingen enkel oppgave. Du sparer tid og krefter ved å bruke søkeboksen for å finne filen.

Bilde av søkeboksen
Søkeboksen

Søkeboksen finner du øverst i hvert vindu. For å finne en fil kan du åpne mappen eller biblioteket som virker som det mest fornuftige utgangspunktet for søket ditt, klikke søkeboksen og begynne å skrive. Søkeboksen filtrerer den gjeldende visningen basert på teksten du skriver inn. Filer vises som søkeresultater hvis søketermen samsvarer med filens navn, koder, andre filegenskaper eller til og med teksten i et tekstdokument.

Hvis du søker etter en fil basert på en egenskap (for eksempel filtypen), kan du avgrense søket før du begynner å skrive, ved å klikke søkeboksen og deretter klikke en av egenskapene rett under søkeboksen. Dette legger et søkefilter (for eksempel "type") til søketeksten, slik at du får mer nøyaktige resultater.

Hvis du ikke ser filen du leter etter, kan du endre søkets omfang ved å klikke et av alternativene nederst i listen over søkeresultater. Hvis du for eksempel søker etter en fil i Dokumenter-biblioteket, men ikke finner den, kan du klikke Biblioteker for å utvide søket til resten av bibliotekene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Søke etter en fil eller mappe.

Kopiere og flytte filer og mapper

Noen ganger vil du kanskje endre hvor på datamaskinen filer lagres. Du vil for eksempel kanskje flytte filer til en annen mappe eller kopiere dem til flyttbare medier (som CDer eller minnekort) for å dele dem med andre.

De fleste kopierer og flytter filer med en metode kalt dra og slipp. Start med å åpne mappen som inneholder filen eller mappen du vil flytte. Deretter åpner du mappen du vil flytte den til, i et annet vindu. Plasser vinduene side ved side på skrivebordet, slik at du kan se innholdet i begge.

Deretter drar du filen eller mappen fra den første mappen til den andre mappen. Dette er det hele.

Bilde som viser hvordan du drar en fil fra ett vindu til et annet
For å kopiere eller flytte en fil drar du den fra ett vindu til et annet

Når du bruker dra-og-slipp-metoden, legger du kanskje merke til at filen eller mappen noen ganger kopieres og andre ganger flyttes. Hvis du drar et element mellom to mapper som ligger på samme harddisk, blir elementet flyttet slik at det ikke opprettes to kopier av den samme filen eller mappen på samme sted. Hvis du drar elementet til en mappe som ligger et annet sted (for eksempel til en nettverksplassering), eller til et flyttbart medium, for eksempel en CD, blir elementet kopiert.

Tips!

 • Den enkleste måten å ordne to vinduer på skrivebordet på er å bruke Forankre. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Ordne vinduer side ved side på skrivebordet ved hjelp av Fest.

 • Hvis du kopierer eller flytter en fil eller en mappe til et bibliotek, lagres den på bibliotekets standard lagringssted. Se Tilpasse et bibliotek for å få informasjon om hvordan du kan endre et biblioteks standard lagringssted.

 • En annen måte å kopiere eller flytte en fil på er å dra den fra fillisten og til en mappe eller et bibliotek i navigasjonsruten, slik at du ikke trenger å åpne to separate vinduer.

Opprette og slette filer

Nye filer opprettes vanligvis ved å bruke et program. Du kan for eksempel opprette et tekstdokument i et tekstbehandlingsprogram eller en filmfil i et videoredigeringsprogram.

Noen programmer oppretter en fil med en gang du åpner dem. Når du for eksempel åpner WordPad, startes programmet med en tom side. Dette representerer en tom (og ulagret) fil. Begynn å skrive. Når du er klar til å lagre arbeidet, klikker du Lagre-knappen Bilde av Lagre-knappen i WordPad. I dialogboksen som vises, skriver du inn et filnavn som gjør det lettere å finne filen senere, og deretter klikker du Lagre.

Som standard lagrer de fleste programmer filer i vanlige mapper som Mine dokumenter og Mine bilder, noe som gjør det lettere å finne filene igjen neste gang.

Når du ikke lenger trenger en fil, kan du fjerne den fra datamaskinen for å spare plass og unngå at datamaskinen fylles med uønskede filer. Hvis du vil slette en fil, åpner du mappen eller biblioteket der filen er lagret, og velger deretter filen. Trykk Delete på tastaturet, og klikk deretter Ja i dialogboksen Slett fil.

Når du sletter en fil, lagres den midlertidig i papirkurven. Tenk på papirkurven som et sikkerhetsnett som lar deg gjenopprette filer eller mapper du har slettet ved et uhell. Du bør med jevne mellomrom tømme papirkurven for å få tilbake harddiskplassen som brukes av de uønskede filene. Hvis du vil lære hvordan, kan du se Slette filer permanent fra papirkurven.

Åpne en eksisterende fil

Dobbeltklikk en fil for å åpne den. Filen åpnes vanligvis i programmet du brukte for å opprette eller endre den. En tekstfil åpnes for eksempel i tekstbehandlingsprogrammet ditt.

Dette skjer imidlertid ikke alltid. Hvis du for eksempel dobbeltklikker en bildefil, åpnes vanligvis et bildevisningsprogram. Hvis du skal redigere bildet, trenger du et annet program. Høyreklikk filen, klikk Åpne i, og klikk deretter navnet på programmet du vil bruke.Trenger du mer hjelp?