Arbeide med navigasjonsruten


Du kan bruke navigasjonsruten (venstre rute) til å finne filer og mapper. Du kan også flytte eller kopiere elementer direkte til et sted i navigasjonsruten.

Hvis du ikke ser navigasjonsruten på venstre side i et åpent vindu, klikker du Organiser og peker på Layout. Klikk deretter på Navigasjonsrute for å vise den.

Bilde av navigasjonsruten
Navigasjonsruten
Vis alle

Bruke biblioteker til å finne filer

Med Biblioteker får du tilgang til mapper fra ulike steder, for eksempel fra datamaskinen eller en ekstern harddisk. Hvis du vil ha mer informasjon, se Arbeide med biblioteker.

Det er enklest å få tilgang til biblioteker fra navigasjonsruten. Klikk et bibliotek for å åpne det. Innholdet fra alle mapper som er inkludert i biblioteket, vises på fillisten.

Biblioteker kan blant annet brukes på følgende måte ved hjelp av navigasjonsruten:

 • Hvis du vil opprette et nytt bibliotek, høyreklikker du Biblioteker og velger Ny, deretter klikker du Bibliotek.

 • Du kan flytte eller kopiere filer fra fillisten til standardplasseringen for et bibliotek. Da kan du dra filene over til biblioteket i navigasjonsruten. Filene flyttes hvis de ligger på samme harddisk som standardplasseringen for biblioteket. Hvis de ligger på en annen harddisk, blir de kopiert.

 • Hvis du vil gi et bibliotek nytt navn, høyreklikker du biblioteket, og deretter klikker du Gi nytt navn. Skriv inn et nytt navn og trykk Enter.

 • Hvis du vil se hvilke mapper som er inkludert i et bibliotek, kan du dobbeltklikke biblioteknavnet for å utvide navnet. Mappene vises nedenfor biblioteket.

 • Hvis du vil fjerne en mappe fra et bibliotek, høyreklikker du mappen du vil fjerne, og deretter klikker du Fjern sted fra bibliotek. Da fjernes kun mappen fra biblioteket. Den fjernes ikke fra det opprinnelige stedet.

 • Du kan skjule et bibliotek ved å høyreklikke biblioteket og deretter klikke Ikke vis i navigasjonsruten. Dette er en god løsning hvis du er i ferd med å gå tom for plass i navigasjonsruten, men ikke ønsker å slette biblioteket.

 • Du kan vise et skjult bibliotek ved å klikke Biblioteker, høyreklikke biblioteket på fillisten og deretter klikke Vis i navigasjonsruten.

Bla gjennom Datamaskin-mappen for å finne filer

Å bruke biblioteker er bare én metode for å finne filer. Du kan også bla gjennom mapper og stasjoner på den kjente måten ved å utvide Datamaskin i navigasjonsruten.

Bilde av Datamaskin-mappen utvidet i navigasjonsruten
Datamaskin-mappen utvidet

Du kan blant annet gjøre følgende når du blar for å finne filer:

 • Hvis du vil flytte eller kopiere elementer fra fillisten til navigasjonsruten, kan du dra elementene over til mappen du vil ha i navigasjonsruten. Hvis et element ligger på samme harddisk som mappen, flyttes det. Hvis det ligger på en annen harddisk, blir elementet kopiert.

 • Du kan se hvilke harddisker eller andre lagringsenheter som er koblet til datamaskinen, ved å klikke Datamaskin.

 • Hvis du vil opprette en mappe, høyreklikker du først på mappen du vil legge i den i. Deretter velger du Ny og klikker Mappe.

 • Hvis du vil se hvilke lagrede søk du har, dobbeltklikker du Datamaskin, og så dobbeltklikker du den primære harddisken. Deretter klikker du Brukere, og dobbeltklikker brukernavnet. Dobbeltklikk deretter Søk.

Tilpasse favorittene dine

Du kan legge til en mappe, et lagret søk eller en stasjon som favoritt ved å dra elementet over til Favoritter-delen i navigasjonsruten.

Bilde av Favoritter-listen i navigasjonsruten
Favoritter-listen i navigasjonsruten

Du kan også tilpasse favorittene slik:

 • Hvis du vil endre rekkefølgen på favoritter, drar du favorittelementet over til en ny posisjon på listen.

 • Hvis du vil gjenopprette favorittene som er standard i navigasjonsruten, høyreklikker du Favoritter, og deretter klikker du Gjenopprett favorittkoblinger.

 • Hvis du vil vise mappen der favorittene er lagret, klikker du Favoritter i navigasjonsruten. Favoritter lagres som snarveier.

 • Hvis du vil fjerne et en favoritt, klikker du først favoritten, og deretter klikker du Fjern. Da fjernes favoritten fra navigasjonsruten. Filene eller mappene snarveiene peker til, blir ikke slettet.

Tips!

 • Du kan legge til webområder i dine Windows-favoritter ved å dra ikonet i addresselinjen på din nettleser direkte til Favoritter-delen i Windows-navigasjonsruten.

Endre innstillingene for navigasjonsruten

 1. I et åpent vindu klikker du Organiser, og deretter klikker du Mappe- og søkealternativer.

 2. I dialogboksen Mappealternativer klikker du først Generelt. Gjør deretter ett eller begge av følgende:

  • Hvis du vil vise alle mappene på datamaskinen i navigasjonsruten, også din personlige mappe, merker du av for Vis alle mapper og klikker OK.

  • Hvis du vil at navigasjonsruten automatisk skal utvides til mappen som er valgt i mappevinduet, merker du av for Utvid til gjeldende mappe automatisk, og deretter klikker du OK.

Tips!

 • Du kan raskt utvide navigasjonsruten til stedet du befinner deg i for øyeblikket ved å klikke Ctrl+Shift+E.Trenger du mer hjelp?