Hver gang du åpner et program, en fil eller mappe, vises de på skjermen i en boks eller ramme kalt et vindu (det er derfor Windows operativsystemet har det navnet). Fordi det finnes vinduer over alt i Windows, er det viktig å forstå hvordan de kan flyttes, få ny størrelse eller ganske enkelt fjernes.

Deler av et vindu

Selv om innholdet i hvert vindu varierer, har alle vinduene noe til felles. For det første vil vinduene alltid vises på skrivebordet: det store arbeidsområdet på skjermen. I tillegg har de fleste vinduene de samme grunndelene.

Bilde av et Notisblokk-vindu med navngitte områder
Deler av et typisk vindu
 • Tittellinje. Viser navnet på dokumentet og programmet (eller mappenavnet hvis du arbeider i en mappe).

 • Minimeringsknapp, maksimeringsknapp og lukkeknapp. Med disse knappene kan du henholdsvis skjule vinduet, forstørre det slik at det fyller hele skjermen, og lukke det (du får snart vite mer om dette).

 • Menylinje. Inneholder elementer du kan klikke for å utføre valg i et program. Se Bruke menyer, knapper, linjer og bokser.

 • Rullefelt. Brukes til å rulle gjennom innholdet i vinduet for å vise informasjon som er utenfor visningen.

 • Kantlinjer og hjørner. Du kan dra disse med musepekeren for å endre størrelsen på vinduet.

Andre vinduer kan ha flere knapper, bokser eller felter. Vanligvis vil de imidlertid også ha disse elementene.

Flytte et vindu

Du flytter et vindu ved å peke på tittellinjen med musepekeren Bilde av musepekeren. Deretter drar du vinduet til ønsket plassering. (Når du drar, peker du på et element, holder museknappen nede, flytter elementet med pekeren og slipper deretter museknappen.)

Endre størrelsen på et vindu

 • For å la et vindu fylle hele skjermen klikker du knappen MaksimerBilde av maksimeringsknappen eller dobbeltklikker vinduets tittellinje.
 • For å redusere et maksimert vindu til den tidligere størrelsen, klikker du knappen GjenopprettBilde av gjenopprettingsknappen (denne vises istedenfor knappen Maksimer). Du kan også dobbeltklikke vinduets tittellinje.
 • Du endrer størrelse på et vindu (gjør det mindre eller større) ved å peke på en av vinduets kantlinjer eller hjørner. Når musepekeren endres til en tohodet pil (se bildet nedenfor), drar du kantlinjen eller hjørnet for å forminske eller forstørre vinduet.

  Bilde av vindusrammer med pekere for å endre størrelse
  Dra vinduets kantlinje eller hjørne for å endre størrelsen

  Et vindu som er maksimert, kan ikke skaleres. Det må først tilbakestilles til den tidligere størrelsen.

Obs!

 • Selv om de fleste vinduer kan maksimeres og skaleres, finnes det vinduer som har en fast størrelse, for eksempel dialogbokser.

Skjule et vindu

Du skjuler et vindu ved å minimere det. Hvis du vil fjerne et vindu midlertidig fra skjermen uten å lukke det, minimerer du det.

Klikk minimeringsknappenBilde av minimeringsknappen for å minimere et vindu. Vinduet forsvinner fra skrivebordet og vises bare som en knapp på oppgavelinjen, det lange vannrette feltet nederst på skjermen.
Bilde av knappen for Kalkulator på oppgavelinjen
Oppgavelinjeknapp

Hvis du vil at et minimert vindu skal vises på skrivebordet igjen, klikker du knappen på oppgavelinjen. Vinduet vises nøyaktig slik det så ut før du minimerte det. Hvis du vil ha mer informasjon om oppgavelinjen, se Oppgavelinjen (oversikt).

Lukke et vindu

Hvis du lukker et vindu, fjernes det fra skrivebordet og oppgavelinjen. Hvis du er ferdig med et program eller dokument og ikke trenger å gå tilbake til det med en gang, lukker du det.

Klikk lukkeknappenBilde av lukkeknappen. for å lukke et vindu

Merk

 • Hvis du lukker et dokument uten å lagre alle endringer, vises en melding som lar deg lagre endringene.

Veksle mellom vinduer

Hvis du åpner mer enn ett program eller dokument, kan skrivebordet fort bli fylt med vinduer. Det er ikke alltid like enkelt å holde rede på hvilke vinduer som er åpne siden noen vinduer kan dekke andre, helt eller delvis.

Bruke oppgavelinjen. Du kan organisere vinduene ved hjelp av oppgavelinjen. Hvert vindu har en knapp på oppgavelinjen. Du bytter til et annet vindu ved å klikke vinduets knapp på oppgavelinjen. Da vises vinduet foran alle de andre vinduene og blir det aktive vinduet, altså det du jobber i for øyeblikket. Se Oppgavelinjen (oversikt) for mer informasjon om oppgavelinjeknapper.

Du kan enkelt identifisere et vindu ved å peke på oppgavelinjeknappen. Når du peker på en knapp på oppgavelinjen, får du se en miniatyrforhåndsvisning av vinduet, uansett om innholdet i vinduet er et dokument, et bilde eller til og med en video som spilles av. Forhåndsvisningen er spesielt nyttig hvis det er vanskelig å identifisere et vindu ut fra tittelen.

Bilde av en miniatyrforhåndsvisning på oppgavelinjen
Pek på en vindusknapp på oppgavelinjen for å se en forhåndsvisning av vinduet

Merk

Bruke ALT+TAB. Du kan bytte til det forrige vinduet ved å trykke Alt+Tab eller bytte mellom alle åpne vinduer og skrivebordet ved å holde nede Alt mens du trykker Tab flere ganger. Slipp Alt for å vise det merkede vinduet.

Bruke Aero Flip 3D. Aero Flip 3D ordner vinduene i en tredimensjonal stabel som du enkelt kan bla gjennom. Slik bruker du Flip 3D:

 1. Hold nede Windows logo-tasten Bilde av Windows-logotasten og trykk TAB for å starte Flip 3D.
 2. Mens du holder Windows-tasten nede, trykk flere ganger på Tab eller roter musehjulet for å bytte mellom åpne vinduer. Du kan også trykke Pil høyre eller Pil ned for å gå ett vindu fremover eller Pil venstre eller Pil opp for å gå ett vindu bakover.

 3. Slipp Windows-tasten for å vise det vinduet som er øverst i stabelen. Alternativt kan du klikke en hvilken som helst del av et vindu i stabelen for å vise det vinduet.

  Bilde av Aero Flip 3D
  Aero Flip 3D

Tips!

 • Flip 3D er en del av Aero-skrivebordsopplevelsen. Hvis datamaskinen ikke støtter Aero, kan du vise åpne programmer og vinduer på datamaskinen ved å trykke Alt+Tab. Hvis du vil bytte mellom de åpne vinduene, kan du trykke Tab, trykke piltastene eller bruke musen. Hvis du vil vite mer om Aero, se Hva er Aero-skrivebordopplevelse?.

Ordne vinduer automatisk

Nå som du vet hvordan du flytter og skalerer vinduer, kan du ordne dem akkurat slik du ønsker på skrivebordet. Du kan også la Windows ordne dem automatisk på én av tre måter: overlappet, stablet loddrett eller side ved side.

Bilde av vinduer ordnet som er overlappet, stablet loddrett og side ved side
Ordne vinduer overlappende (venstre), stablet loddrett (midten) eller side ved side (høyre)

Velg ett av disse alternativene ved å åpne noen vinduer på skrivebordet, høyreklikke et tomt område på oppgavelinjen, og deretter klikke Overlappende vinduer, Vis vinduer stablet eller Vis vinduer side ved side.

Ordne vinduer ved hjelp av Fest

Fest vil automatisk endre størrelse på vinduene når du flytter, eller fester dem til kanten av skjermen. Du kan bruke Fest til å ordne vinduer side ved side, utvide vinduer loddrett eller maksimere et vindu.

Ordne vinduer side ved side

 1. Dra et vindus tittellinje til venstre eller høyre side av skjermen til et omriss av det utvidede vinduet vises.

 2. Slipp musen for å utvide vinduet.

 3. Gjenta trinn 1 og 2 med andre vinduer for å ordne vinduene side ved side.

Bilde av et vindu som er tilpasset halve skrivebordet
Dra et vindu til siden av skrivebordet for å utvide det til halvparten av skjermen.

Utvide et vindu loddrett

 1. Pek på rammen på toppen eller bunnen av et åpent vindu til pekeren endrer seg til en dobbelt pil Bilde av en loddrett pil som angir at du kan endre høyden på vinduet.
 2. Dra vinduets ramme til toppen eller bunnen av skjermen for å utvide vinduet til hele skrivebordets høyde. Vinduets bredde endres ikke.

Bilde av et vindu som er tilpasset skrivebordets fulle høyde
Dra et vindus topp eller bunn for å utvide det loddrett

Maksimere et vindu

 1. Dra vinduets tittellinje til toppen av skjermen. Vinduets omrisse utvides for å fylle skjermen.

 2. Slipp vinduet for å utvide det til hele skrivebordet.

Bilde av et vindu som er tilpasset den øverste delen av skrivebordet
Dra et vindu til toppen av skrivebordet for å utvide det helt.

Dialogbokser

En dialogboks er en spesiell type vindu som stiller spørsmål, lar deg velge alternativer for å gjøre en oppgave, eller viser informasjon. Dialogbokser vises ofte når et program eller Windows trenger respons fra deg for å kunne fortsette.

Bilde av en dialogboks i Paint
En dialogboks vises hvis du avslutter et program uten å lagre arbeidet ditt

Til forskjell fra vanlige vinduer kan de fleste dialogbokser ikke maksimeres, minimeres eller skaleres. De kan imidlertid flyttes.Trenger du mer hjelp?