Med Internet Explorer Zoom kan du forstørre eller forminske visningen av en webside. I motsetning til når du endrer skriftstørrelse, forstørrer eller forminsker zoom alt på siden, herunder både tekst og bilder. Du kan zoome fra 10 til 1000 prosent.

Se denne videoen for å lære hvordan du zoomer inn på en webside
  1. Åpne Internet Explorer ved å klikke StartBilde av startknappen. Skriv inn Internet Explorer i søkeboksen, og klikk deretter Internet Explorer i listen over resultater.

  2. Nederst til høyre i Internet Explorer-vinduet klikker du pilen ved siden av Endre zoomenivå-knappen Bilde av Endre zoomnivå-knappen.
  3. Hvis du vil gå til et forhåndsdefinert zoomnivå, klikker du prosentandelen for forstørrelsen eller reduksjonen du ønsker.
    - eller -
    Klikk Egendefinert hvis du vil angi et egendefinert nivå. I feltet Zoomprosent skriver du inn en zoomverdi, og deretter klikker du OK.

Obs!

  • Hvis du har en mus med hjul, holder du CTRL-tasten nede og ruller med hjulet for å zoome inn eller ut.

  • Hvis du fortsetter å klikke på Endre zoomenivå-knappen Bilde av Endre zoomnivå-knappen, veksler den mellom 100 %, 125 % og 150 % for å gi en rask forstørrelse av websiden.
  • Du kan bruke tastaturet for å øke eller redusere zoomverdien i trinn på 10 prosent. Hvis du vil zoome inn, trykker du CTRL+(+). Hvis du vil zoome ut, trykker du CTRL+(-). Hvis du vil gjenopprette zoom til 100 prosent, trykker du CTRL+0.Trenger du mer hjelp?