Her er svar på noen vanlige spørsmål om Ledetekst.

Vis alle

Hva er en ledetekst?

Ledetekst er en funksjon i Windows som lar deg skrive inn MS‑DOS-kommandoer (Microsoft Disk Operating System) og andre datamaskinkommandoer. Det viktigste med dette er at du her kan skrive inn kommandoer for å utføre oppgaver på datamaskinen uten å bruke det grafiske Windows-grensesnittet. Ledetekst brukes vanligvis bare av avanserte brukere.

Når du bruker ledetekst, vil termen ledetekst også vise til høyre vinkelparentes (>, også kalt større enn-tegn) som viser at kommandolinjegrensesnittet kan motta kommandoer. Annen viktig informasjon som gjeldende arbeidskatalog (eller plassering) som kommandoen vil bli kjørt i, kan vises som en del av ledeteksten. Hvis du for eksempel åpner ledetekstvinduet og ser ledeteksten C:\> med en blinkende markør til høyre for tegnet for høyre vinkelparentes (>), blir kommandoen du skriver inn, kjørt på hele C-stasjonen på datamaskinen.

Hvordan kommer jeg til en ledetekst?

Åpne ledetekstvinduet ved å klikke StartBilde av startknappen. Skriv Ledetekst i søkeboksen, og klikk deretter Ledetekst i resultatlisten.

Hvilke kommandoer kan jeg kjøre ved hjelp av Ledetekst?

Du kan kjøre MS-DOS-kommandoer og andre datamaskinkommandoer.

Hvis du vil vise en liste over vanlige kommandoer, skriver du inn help ved ledeteksten og trykker ENTER.

Hvis du vil vise mer informasjon om alle disse kommandoene, skriver du inn helpkommandonavn, der kommandonavn er navnet på kommandoen du vil ha mer informasjon om.

Hvordan endrer jeg ledetekstvinduet?

Du kan endre utseendet på ledetekstvinduet ved å angi alternativer for ledeteksten.

Slik angir du ledetekstalternativer

  1. Åpne ledetekstvinduet ved å klikke StartBilde av startknappen. Skriv Ledetekst i søkeboksen, og klikk deretter Ledetekst i resultatlisten.

  2. Høyreklikk tittellinjen og gjør ett av følgende:

    • Hvis du vil endre innstillingene for alle ledetekstvinduene, klikker du Standarder.

    • Hvis du vil endre innstillingene for det gjeldende ledetekstvinduet, klikker du Egenskaper.

  3. Velg alternativene du vil ha, og klikk deretter OK når du er ferdig.

Hvordan kjører jeg en kommando med utvidede rettigheter?

Enkelte kommandoer som du kjører fra ledeteksten, kan kreve utvidede eller administrative rettigheter. Når du skal kjøre disse kommandoene, kan du bruke kommandoen Kjør som Administrator.

Slik kjører du en ledetekst som administrator:

  1. Klikk StartBilde av startknappen.
  2. Skriv ledetekst i søkeboksen.

  3. Høyreklikk Ledetekst i resultatlisten, og klikk deretter Kjør som Administrator. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.