Gå til filer og skrivere på andre Hjemmegruppedatamaskiner

Før du kan gå til filer eller en skriver på en annen datamaskin, må du legge til denne datamaskinen i Hjemmegruppen. Datamaskiner som tilhører Hjemmegruppen, blir vist i Windows Utforsker. Hvis du vil ha mer informasjon om å legge til datamaskiner i Hjemmegruppen, se Legge til datamaskiner i en hjemmegruppe.

Tilgang til filer og mapper

Se denne videoen for å lære hvordan du får tilgang til filer og mapper på andre Hjemmegruppedatamaskiner (0.43)

Slik går du til filer eller mapper på andre Hjemmegruppedatamaskiner

 1. Klikk StartBilde av Start-knappen, og klikk deretter brukernavnet ditt.
 2. Klikk brukerkontonavnet til personen du vil ha tilgang til filer for, i navigasjonsruten (den venstre ruten) under Hjemmegruppe.

 3. I fillisten dobbeltklikker du biblioteket du vil ha tilgang til, og deretter dobbeltklikker du filen eller mappen du vil ha.

Obs!

 • Datamaskiner som er slått av, som er i dvalemodus eller i hvilemodus, vises ikke i navigasjonsruten.

 • Hvis du har gjort Hjemmegruppefiler eller -mapper tilgjengelige frakoblet, og du deretter kobler fra nettverket, vil ikke filene eller mappene lenger være synlige i Biblioteker-vinduet. Du må åpne mappen Nettverk for å finne dem.

Inkludert en delt mappe i et bibliotek

Du kan få rask tilgang ved å inkludere en delt mappe fra et annet Hjemmegruppemedlems datamaskin i ditt eget bibliotek.

Se denne videoen for å lære hvordan du inkluderer en delt mappe i biblioteket (1.24)

Slik inkluderer du en delt mappe i et bibliotek

 • På datamaskinen til Hjemmegruppemedlemmet klikker du Del med, og velg deretter enten Hjemmegruppe (Lese) eller Hjemmegruppe (Lese/Skrive).

 1. På din egen datamaskin klikker du Start-knappen Bilde av Start-knappen, og klikker deretter på brukernavnet ditt.
 2. Klikk datamaskinen du vil ha tilgang til, i navigasjonsruten (venstre rute) under Hjemmegruppe.

 3. I høyre rute dobbeltklikker du på og drar mappen du ønsker å ha i biblioteket ditt.

 4. Når du slipper museknappen, klikker du Kopier hit. Klikk Inkluder i bibliotek.

Koble til skriver i Hjemmegruppen

Se denne videoen for å lære hvordan du kobler deg til en Hjemmegruppeskriver (2.01)

Slik kobler du til en Hjemmegruppeskriver automatisk

Det finnes tre måter å koble til en Hjemmegruppeskriver: automatisk, halvautomatisk og manuelt. Det avhenger av hvilken type skriver du har. Du behøver ikke gjøre noe for å koble til automatisk. Skriveren vil bli oppført i Enheter og skrivere så snart du melder deg inn i Hjemmegruppen. Følg denne prosedyren når du skal sjekke dette:

 • Klikk Start-knappen Bilde av Start-knappen, og klikk deretter Enheter og skrivere. Dersom du ser skriveren der, er du ferdig og skriveren er klar til bruk.

Slik kobler du til en Hjemmegruppeskriver halvautomatisk

 • Dersom skriveren ikke er oppført i Enheter og skrivere, men du ser en melding som sier "Windows fant en Hjemmegruppeskriver," klikker du på denne meldingen. Dette vil installere skriveren.

Slik kobler du til en Hjemmegruppeskriver manuelt

Dersom du ikke ser "Windows fant en Hjemmegruppeskriver," kan du fortsatt koble til manuelt ved å følge disse trinnene:

 1. Klikk StartBilde av Start-knappen, klikk Kontrollpanel, skriv inn Hjemmegruppe i søkeboksen og klikk deretter Hjemmegruppe på datamaskinen som skriveren er koblet til fysisk.
 2. Kontroller at det er merket av for Skrivere.

 3. Gå til datamaskinen du vil skrive ut fra.

 4. Åpne Hjemmegruppe ved å klikke StartBilde av startknappen, klikke Kontrollpanel, skrive hjemmegruppe i søkeboksen og deretter klikke Hjemmegruppe.

 5. Klikk Installer skriver.

 6. Hvis du ikke allerede har installert en driver for skriveren, klikker du Installer driver i dialogboksen som vises.

Obs!

 • Når du har installert skriveren, kan du gå til den via dialogboksen Skriv ut i et hvilket som helst program, på samme måte som med en skriver som er koblet direkte til datamaskinen. Datamaskinen som skriveren er koblet til, må være slått på for å kunne bruke skriveren.