Legge til en Bluetooth eller annen trådløs eller nettverksenhet: vanlige spørsmål

Veiviseren for å legge til enheter i denne versjonen av Windows lar deg kople til en mobiltelefon med Bluetooth, et tastatur, en mus, eller andre trådløse enheter til datamaskinen din, inkludert enheter som bruker Wi-Fi-tilkoblinger. Du kan også bruke denne veiviseren til å koble til en nettverks-enhet til datamaskinen, som en nettverksskanner, en lagringsenhet, eller Windows Media Center Extender. Nettverksenheter må koples til det samme nettverket som datamaskinen din er tilkoplet før du kan legge dem til i datamaskinen.

Her er noen svar på vanlige spørsmål om å legge til slike enheter til datamaskinen din.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger til en trådløs- eller nettverksskriver, se Installer en skriver.

Merk

 • Bluetooth støttes ikke i noen versjoner av Windows Server.

Vis alle

Hvordan legger jeg til en trådløs eller nettverksenhet på datamaskinen?

Den enkleste måten er å bruke Enhetsveiviseren i denne versjonen av Windows.

 1. Åpne Enheter og skrivere ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Enheter og skrivere på Start-menyen.

 2. Klikk Legg til enhet, og følg deretter instruksjonene.

Bilde av veiviseren Legg til enhet
Legg til enhet-veiviseren

Hvorfor oppdager ikke Windows den trådløse enheten jeg vil legge til på datamaskinen?

Det er mange grunner til at Windows kanskje ikke finner en trådløs enhet, slik som en Bluetooth-mobiltelefon eller et tastatur. Her er noen tips som kan hjelpe deg å finne enheten du vil legge til på datamaskinen:

 • Sørg for at enheten du vil kople til ikke er slått av, har lite batteri, eller står i standby-modus (også kalt hvilemodus).

 • Sørg for at enheten er innen rekkevidde for datamaskinen, som regel innen 2-3 meter for de fleste Bluetooth-enheter, eller innen 30 meter for en trådløs Wi-Fi enhet. Dersom du ikke er sikker på om enheten er innen rekkevidde, forsøk å flytte den nærmere datamaskinen. Dersom det er en vegg mellom enheten og datamaskinen, kan du forsøke å sette enheten i samme rom som datamaskinen befinner seg i.

 • Sørg for at det ikke er andre enheter som forstyrrer den trådløse enheten, slik som mikrobølgeovner, trådløse telefoner, eller andre trådløse enheter.

 • Dersom datamaskinen din bruker et eksternt adapter for Bluetooth eller Wi-Fi, må du forsikre deg om at adapteret virker som det skal og at det riktig tilkoblet og installert.

 • Derosm datamaskinen din har innebygd Bluetooth-funksjonalitet, sørg for at Bluetooth-radiosenderen er slått på. Dette kan være kombinert med en bryter som også slår det trådløse nettverket av og på. Mange bærbare datamaskiner har en ekstern bryter for å slå dette av og på. Dersom du ikke er sikker på hvordan du skal slå dette på, se gjennom dokumentasjonen som ble levert sammen med datamaskinen din.

 • Sørg for at enheten er synlig. Når en Bluetooth-enhet er synlig, sender den ut radiosignaler for å si fra til andre enheter og datamaskiner. Hvis du ikke er sikker på hvordan du skal stille inn enheten til å være synlig, se i dokumentasjonen som ble levert med enheten, eller se på produsentens webområde. Noen enheter (slik som trådløst tastatur og mus) har en knapp du kan trykke på, mens andre (slik som Bluetooth-kompatible mobiltelefoner) kan ha en programvareinnstilling du må velge fra menyen for å gjøre dem synlige.

 • Dersom du forsøker å legge til en trådløs nettverksenhet, må denne konfigureres for det trådløse nettverket før du kan legge den til på datamaskinen. Hvis du er usikker på hvordan du gjør dette, bør du lese dokumentasjonen som fulgte med enheten, eller sjekke produsentens webområde.

 • Hvis du oppgraderer datamaskinen din til Windows 7 og finner ut at noen av dens Bluetooth-tilkoblinger har sluttet å virke, kan du prøve å starte datamaskinen på nytt. Hvis dette ikke virker, kan du prøve å ta ut den eksterne Bluetooth-adapteren, hvis datamaskinen din bruker en slik, og så sette den tilbake. Hvis datamaskinen din har innebygd Bluetooth-funksjonalitet, prøv å slå Bluetooth-bryteren av og på igjen. (Denne bryteren heter ikke nødvendigvis "Bluetooth". Den kan være kombinert med en bryter som også slår det trådløse nettverket av og på.)

Hvis du vil ha mer informasjon, søker du etter "Bluetooth" i Hjelp og støtte.

Hvorfor oppdager ikke Windows nettverksenheten jeg vil legge til på datamaskinen?

Det er mange grunner til at Windows kanskje ikke klarer å oppdage en nettverksenhet, som en nettverksskanner, lagringsenhet, eller en Windows Media Center Extender. Her er noen tips som kan hjelpe deg å finne nettverksenheten du vil legge til på datamaskinen:

 • Sørg for at enheten er tilkoplet det samme nettverket som datamaskinen din er. Dersom dette er en kablet nettverksenhet, sørg for at den er koplet til nettverket og slått på. Hvis dette er en trådløs (Wi-Fi) enhet, sørg for at den er slått på og konfigurert for å kobles til nettverket ditt. Hvis du er usikker på hvordan du gjør dette, bør du lese dokumentasjonen som fulgte med enheten, eller sjekke produsentens webområde.

 • Forsikre deg om at du ikke allerede har lagt enheten til på datamaskinen. Enheter som allerede er lagt til, vises ikke i enhetslisten over enheter du kan kople til i Legg til enhet-veiviseren.

 • Etter at du kopler til en ny enhet i nettverket ditt, vent noen sekunder til Windows oppdager den.

 • Forsikre deg om at brannmuren ikke blokkerer enheten fra å vises i listen over enheter du kan legge til. Det kan hende du må slå på nettverksgjenkjenning. Hvis du vil ha mer informasjon, se Aktivere eller deaktivere nettverksgjenkjenning.

 • Det er ikke alle nettverksenheter som kan legges til på en datamaskin, selv om du kan finne enheten i nettverket ditt. For å finne ut om det er mulig å kople en enhet til datamaskinen, se i dokumentasjonen som ble levert med enheten, eller gå til produsentens websted.

 • De fleste nettverksenheter kan bare oppdages dersom de befinner seg i samme nettverk eller subnett som datamaskinen din. Dersom nettverket ditt består av flere undernettverk som er koplet sammen, kan du prøve å kople enheten til det samme undernettverket. Du kan kontakte nettverksadministratoren hvis du vil ha mer informasjon.

 • Forsikre deg om at enheten har en IP addresse og riktig nettverksaddresse. De fleste nettverksrutere deler ut IP-addresser automatisk etter hvert som enheter koples til nettverket. Du kan kontakte nettverksadministratoren hvis du vil ha mer informasjon.

 • Forsikre deg om at enheten er konfigurert slik at den gir signal om at den befinner seg i nettverket. De fleste nettverskenheter gjør dette automatisk. Du får vite mer ved å se informasjonen som fulgte med enheten eller gå til produsentens webområde.

Hvorfor kan jeg ikke kople en Bluetooth-enhet til datamaskinen min?

Det kan hende du må gjøre datamaskinen synlig for Bluetooth-enheter, eller innstilt Windows til å si fra når nye enheter forsøker å kople seg til datamaskinen din. For å gjøre dette, må du kontrollere hvordan datamaskinen kopler seg til Bluetooth-enheter.

For å kontrollere hvordan datamaskinen kopler seg til Bluetooth-enheter

 1. Åpne Kontrollpanel ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Kontrollpanel.

 2. I søkeboksen i Kontrollpanelet skriver du Bluetooth, deretter klikker du på Endre Bluetooth-innstillinger.

 3. Klikk kategorien Alternativer i dialogboksen Bluetooth-innstillinger og gjør ett av følgende:

  • For å gjøre datamaskinen synlig for Bluetooth-enheter, huk av i boksen Tillat at Bluetooth-enheter finner denne datamaskinen.

   Når en Bluetooth-klargjort datamaskin er i synlig modus, sender den et trådløst signal som gjør at den kan oppdages av andre Bluetooth-klargjorte datamaskiner eller enheter. Dette kalles noen ganger for koplingsmodus.

   Advarsel

   • For å beskytte datamaskinen mot uvedkommende, gjør du datamaskinen synlig bare når du vil at en Bluetooth-enhet skal finne den. Deaktiver synlig modus når du ikke lenger trenger den.

  • For å tilltate at Bluetooth-enheter kopler seg til datamaskinen, huk av i boksen Tillat at Bluetooth-enheter kopler seg til denne datamaskinen.

  • For å få beskjed når en Bluetooth-enhet prøver å få tilgang til datamaskinen, huk av i boksen Varsle meg når en ny Bluetooth-enhet forsøker å kople seg til.

Bilde av kategorien Alternativer i dialogboksen Bluetooth-innstillinger
Kategorien Alternativer i dialogboksen for Bluetooth-innstillinger

Hvorfor virker ikke det trådløse tasturet eller musen min?

Dersom du allerede har koplet et trådløst tastatur eller en mus til datamaskinen og dette ikke lenger fungerer, sørg for at batteriene er nye eller fulladet. Dersom ikke dette løser problemet, forsøk å fjerne tastaturet eller musen fra datamaskinen og forsøk deretter å kople det til på nytt. Kople først til et tastatur eller mus med ledning til datamaskinen slik at du kan kontrollere den, og følg deretter disse trinnene:

 1. Åpne Enheter og skrivere ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Enheter og skrivere på Start-menyen.

 2. Høyreklikk på tastaturet eller musen som ikke virker, og klikk deretter Fjern enhet. Dersom du ikke finner tastaturet eller musen på listen, fortsett til neste trinn.

 3. Klikk Legg til en enhet.

 4. Sørg for at det trådløse tastaturet eller musen er synlig ved å trykke på knappen (som regel en liten knapp på undersiden) merket med "Kople til" eller liknende.

 5. Velg det trådløse tastaturet eller musen du vil legge til, klikk på Neste, og følg instruksjonene.

  Dersom du ikke ser tastaturet eller musen du vil legge til, og du er sikker på at batteriene er nye eller fulladet, repeter disse trinnene. Dersom du fortsatt ikke finner tastaturet eller musen, se avsnittet i dette emnet: "Hvorfor oppdager ikke Windows den trådløse enheten jeg vil legge til på datamaskinen?"

Obs!  

 • Hvis du har problemer med å koble til en Bluetooth-mus eller -tastatur til datamaskinen, se etter en liten knapp under musen eller tastaturet som enten er merket med Bluetooth-logoen eller "Tilkoble." Hold denne knappen nede i omtrent 20 sekunder. Når du er ferdig, prøv å koble til musen eller tastaturet på nytt til datamaskinen din ved å følge trinnene ovenfor.

Hvorfor virker ikke den trådløse enheten som den skal etter at jeg har koplet den til datamaskinen min ?

Det er mange grunner til at en trådløs enhet kan slutte å virke etter at du har lagt den til på datamaskinen din. Her er noen tips som kan få enheten til å virke igjen:

 • Sørg for at enheten er innen rekkevidde for datamaskinen, som regel innen 2-3 meter for de fleste Bluetooth-enheter, eller innen 30 meter for en Wi-Fi-enhet. Dersom du ikke er sikker på om enheten er innen rekkevidde, forsøk å flytte den nærmere datamaskinen. Dersom det er en vegg mellom enheten og datamaskinen, kan du forsøke å sette enheten i samme rom som datamaskinen befinner seg i.

 • Forsikre deg om at enheten ikke er opptatt og har for mange tilkoplinger (for eksempel kan andre enheter være tilkoplet en Bluetooth-skriver). Dersom enheten er opptatt, vent en liten stund og prøv deretter igjen. Dersom det ser ut som om enheten har for mange tilkoblinger, stiller du inn de andre enhetene slik at de ikke er synlige. Hvis du er usikker på hvordan du gjør en enhet ikke synlig, bør du lese dokumentasjonen som fulgte med enheten, eller sjekke produsentens webområde.

 • Forsøk å fjerne og installere enheten på nytt. Fjern enheten ved å åpne Enheter og skrivere ved å klikke StartBilde av Start-knappen og deretter klikke Enheter og skrivere på Start-menyen. Høyreklikk enheten, og klikk deretter Fjern enhet. Hvis du vil installere enheten på nytt, klikker du Legg til enhet, og følger deretter instruksjonene.
 • Kontroller at datamaskinen forsøker å koble seg til riktig enhet. Det kan være flere en enhet som likner på den du forsøker å legge til, særlig hvis du befinner deg i et stort kontor eller et offentlig sted.

 • Sørg for at du har tastet inn riktig tilkoplingskode (heter noen ganger PIN eller passkode) for enheten. Du finner mer informasjon under avsnittet i emnet: "Hvordan finner eller oppgir jeg tilkoplingskode for den trådløse enheten min?"

 • Forsøk å flytte enheten vekk fra andre enheter som bruker radiofrekvenser, slik som mikrobølgeovner, trådløse telefoner eller trådløse nettverk, for å forsikre deg om at disse ikke forstyrrer det trådløse signalet.

 • Etter at du slår på en trådløs enhet eller flytter den innenfor datamaskinens rekkevidde, vent noen sekunder til Windows oppdager den.

 • Forsikre deg om at brannmuren ikke blokkerer enheten fra å vises i listen over enheter du kan legge til. Det kan hende du må slå på nettverksgjenkjenning. Hvis du vil ha informasjon, se Aktivere eller deaktivere nettverksgjenkjenning.

 • Sørg for at programvaredriverne for enheten er riktig installert. Hvis det er problemer med dette, skal Windows vise et gult varselsikon Bilde av det gule advarselsikonet for enheten i Enheter og skrivere.

Hvordan finner eller oppgir jeg tilkoplingskode for den trådløse enheten min ?

Noen trådløse enheter blir levert med en egen tilkoplingskode (noen ganger kalt en PIN eller passkode). Det kan hende du får spørsmål om å oppgi denne koden når du kobler enheten til datamaskinen din. Windows prøver å velge den beste tilkoblingsmetoden for enheten din, og gir instruksjoner som ofte inneholder en tilkoblingskode. Noen trådløse enheter blir uansett levert med sin egen tilkoplingskode, som du må ha tilgjengelig.

Til og med når du vet tilkoplingskoden, kan det være vanskelig å oppgi den til en enhet. Enkelte trådløse enheter, slik som mobiltelefoner, har et tastatur der du kan slå inn tilkoplingskoden, samt en skjerm der du kan se at du faktisk slår riktig kode. Andre enheter, slik som Bluetooth-hodetelefoner, har ikke tastatur eller skjerm.

Her er noen tips for hvordan du finner tilkoplingskoden til en trådløs enhet:

 • Se dokumentasjonen som fulgte med enheten. Tilkoplingskoden kan stå oppført der eller skrevet på selve enheten (ofte på undersiden). Ikke alle trådløse enheter blir levert med en tilkoplingskode.

 • Dersom Windows støter på problemer under tilkoplingsprosessen, kan det hende du får muligheten til å opprette din egen tilkoplingskode. Velger du dette, trenger du ikke å bruke den koden enheten ble levert med.

Her er noen tips dersom du har problemer med å skrive inn tilkoplingskoden til en trådløs enhet:

 • Sørg for at enheten du vil kople til ikke er slått av, har lite batteri, eller står i standby-modus (også kalt hvilemodus).

 • Hvis du har tastet inn koden for enheten men Windows ikke registrerte at du gjorde det, kan det hende at du må taste inn koden samtidig som du holder nede en tast på enheten, ofte merket med "Enter," "OK," "Return," eller lignende. På noen enheter, som for eksempel mobiltelefoner, kan det hende du må velge fra en meny for å taste inn koden. Dersom du ikke kan finne en knapp, tast eller en meny, se i informasjonen som ble levert med enheten, eller gå til leverandørens websted.

 • Forsikre deg om at du skriver inn koden hurtig nok. Du har som regel bare 30 sekunder på deg før enheten eller datamaskinen avslutter tilkoplingsforsøket. Nøyaktig tid avhenger av enheten.

 • Forsikre deg om at enheten kan vise en tilkoplingskode Noen enheter, som for eksempel headsett, kan forsøke å kommunisere til Windows at de er i stand til å vise en tilkoplingskode selv om det ikke er noe sted å vise den. Hvis dette er tilfellet, og Windows spør deg om å bekrefte en tilkoplingskode som angivelig skal vises på enheten, forsøk å kople til på nytt. Windows skal la deg velge en annen tilkoplingskode neste gang du forsøker å kople til. Hvis du er usikker på hvordan du gjør dette, bør du lese dokumentasjonen som fulgte med enheten, eller sjekke produsentens webområde.

 • Hvis du er innen rekkevidde av andre trådløse enheter, kan det hende at du kobles ufrivillig til en annens enhet (for eksempel noen som har samme type mobiltelefon i nærheten). Sørg for at du koples til riktig enhet.

 • Dersom du er på offentlig sted, kan det være flere enheter med samme navn innen datamaskinens rekkevidde. Dersom du ser fler enheter med samme navn i Veiviseren for å Legge til enhet, kan du velge å gi nytt navn til enhetene på listen for å skille dem fra hverandre. Hvis du vil gi nytt navn til en enhet, høyreklikker du på den, og deretter klikker du på Egenskaper. På fanen Generelt skriver du inn et nytt navn, og klikker deretter på OK.

 • Windows kan spørre deg om å bekrefte at den samme koden vises på både enheten og datamaskinen. Hvis disse kodene ikke er de samme, eller ingen kode vises, kan det hende at du ufrivillig kobles til en annens enhet. Er dette tilfellet, kan Windows vise feil eller ingen kode i det hele tatt. Sørg for at du koples til riktig enhet.

 • Det kan hende du må stille noen trådløse enheter i en spesiell tilkoplingsmodus som lar datamaskinen eller andre enheter kople seg til dem. De fleste Bluetooth-enheter går inn i denne modusen når det settes i synlig. Andre trådløse enheter må kanskje settes i tilkoplingsmodus og gjøres synlige. Du får vite mer ved å se informasjonen som fulgte med enheten eller gå til produsentens webområde.

Hvorfor sier Windows at det er et problem med den Bluetooth-aktiverte enheten når den ser ut til å fungere OK?

Enkelte trådløse enheter støtter Bluetooth-tjenester som ikke er utformet for å fungere med Windows. En mobiltelefon kan for eksempel ha en tjeneste som lar den direkteavspille lyd til et Bluetooth-hodesett. Denne tjenesten er ikke nødvendig for at enheten skal fungere med datamaskinen, men hvis Windows ikke finner en driver for denne tjenesten, kan det hende at Windows rapporterer at enheten feilet.

Hvis Windows rapporterer at en enhet feilet, vises et gult varselikon Bilde av det gule advarselsikonet ved siden av enheten i Enheter og skrivere i Kontrollpanel. Hvis din Bluetooth-aktiverte enhet fungerer slik den skal med datamaskinen, kan du overse dette varselikonet.

Du kan deaktivere Bluetooth-tjenesten som ikke støttes ved å høyreklikke enheten i Enheter og skrivere, klikke Egenskaper og så klikke kategorien Tjenester. Fjern merket i avmerkingsboksen ved siden av alle tjenester som ikke støttes, og klikk deretter OK. Dette vil gjøre at det gule varselikonet forsvinner.

Advarsel!  

 • Deaktivering av enkelte tjenester kan føre til at din Bluetooth-aktiverte enhet ikke fungerer slik den skal med datamaskinen.