Justere lydnivået på datamaskinen

De fleste høyttalere har en volumkontroll, men du kan også styre det totale lydnivået på datamaskinen ved hjelp av Windows.

Se denne videoen for å lære hvordan du justerer lydnivået på datamaskinen (1:04)
Den raskeste måten å endre volumnivået på datamaskinens høyttalere på, er å klikke Høyttalere-knappen Bilde av Høyttalere-knappen i systemstatusfeltet på oppgavelinjen. Du beveger glidebryteren opp og ned for å øke eller senke lydstyrken.

Etter at du har åpnet volumkontrollene, klikker du Mikser hvis du ønsker å styre volumet på høyttalerne og på andre lydenheter eller programmer separat, ved hjelp av volummikseren.

Hvis du ikke ser høyttalerknappen på oppgavelinjen, betyr det at Windows ikke har registrert noen høyttalere koblet til datamaskinen. Hvis du har problemer med å få lyd fra datamaskinen, kan du se Tips for å fikse vanlige lydproblemer.

Bilde av volummikseren
Med volummikseren kan du styre volumet til høyttalerne og andre lydenheter og programmer separat

Tips!

  • For å dempe lyden klikker du Demp Bilde av Demp-knappen .