Avanserte tips for søk i Windows

Søk i Windows 7 kan være så enkelt som å skrive inn et par bokstaver i søkeboksen, men det finnes også avanserte søketeknikker du kan benytte deg av. Du trenger ikke å kunne disse teknikkene for å søke gjennom filene dine, men de kan være nyttige, avhengig av hvor du søker og hva du leter etter.

Tips!

 • Hvis du vet hvilken filtype du er på jakt etter, kan du skrive inn filnavnendelsen (for eksempel JPG) i søkeboksen. Hvis du vil lære mer om enkle søk i Windows, se Søke etter en fil eller mappe.

Bruke operatorer

En måte å innskrenke et søk på, er å bruke operatorene AND, OR og NOT. Når du bruker disse operatorene, må du skrive dem med store bokstaver.

Operator Eksempel Formål
Operator

AND

Eksempel

tropisk AND øy

Formål

Søker etter filer som inneholder ordene "tropisk" og "øy" (selv om ordene ikke står sammen i filen). I enkle tekstsøk gir dette samme resultat som å skrive "tropisk øy".

Operator

NOT

Eksempel

tropisk NOT øy

Formål

Finn filer som inneholder ordet "tropisk", men ikke "øy".

Operator

OR

Eksempel

tropisk OR øy

Formål

Finn filer som enten inneholder ordet "tropisk" eller "øy".

Legge til søkefiltre

Søkefiltrene er en ny funksjon i Windows 7. Med dem blir det mye enklere å søke etter filer etter egenskaper (f.eks. forfatter eller filstørrelse).

Slik legger du til et søkefilter i søket

 1. Åpne mappen, biblioteket eller stasjonen du vil søke i.

 2. Klikk i søkeboksen, og klikk deretter ett av søkefiltrene (f.eks. Dato tatt: i bildebiblioteket).

 3. Klikk ett av de tilgjengelige alternativene. (Hvis du klikket Dato tatt:, må du velge en dato eller et datointervall.)

  Bilde av søkefilteret Dato tatt i søkeboksen
  Søkefilteret Dato tatt

Du kan legge inn flere søkefiltre i et søk, og blande søkefiltre med vanlige søkeord for å gjøre søket enda mer nøyaktig.

Bilde av søkefiltermenyen Tagger i søkeboksen
Du kan bruke to søkefiltre for å søke etter et bilde med taggen "familie" som ble tatt for lenge siden.

Avhengig av hvor du søker, er bare visse søkefiltre tilgjengelige. Hvis du f.eks. søker i Dokumenter-biblioteket, får du se andre søkefiltre enn de som finnes i Bilder-biblioteket. Du kan ikke velge hvilke søkefiltre du får se, men du kan endre filtypen som biblioteket er optimalisert for. Ved å gjøre dette, endres tilgjengelige søkefiltre for biblioteket. Hvis du vil vite hvordan du gjør det, se Tilpasse et bibliotek.

Bruke nøkkelord til å gjøre søk mer presise

Hvis du vil filtrere etter en egenskap som ikke vises når du klikker i søkeboksen, kan du bruke bestemte nøkkelord. Dette betyr vanligvis at du skriver inn navnet på en egenskap etterfulgt av et kolon, noen ganger en operator, og deretter en verdi. I nøkkelordene skilles det ikke mellom store og små bokstaver.

Eksempel på søkeord Bruk dette til å søke etter
Eksempel på søkeord

System.FileName:~<"notat"

Bruk dette til å søke etter

Filer med navn som begynner på "notat". Tegnkombinasjonen ~< betyr "begynner med".

Eksempel på søkeord

System.FileName:="kvartalsrapport"

Bruk dette til å søke etter

Filer som heter "kvartalsrapport". Likhetstegnet (=) betyr "helt lik".

Eksempel på søkeord

System.FileName:~="pris"

Bruk dette til å søke etter

Filer som inneholder ordet "pris" eller bokstavene "pris" som en del av et annet ord (for eksempel "prisverdig" eller "prislapp"). Tegnkombinasjonen ~= betyr "inneholder".

Eksempel på søkeord

System.Kind:<>bilde

Bruk dette til å søke etter

Filer som ikke er bilder. Tegnkombinasjonen <> betyr "er ikke".

Eksempel på søkeord

System.DateModified:05/25/2010

Bruk dette til å søke etter

Filer som ble endret denne dagen. Du kan også skrive inn "System.DateModified:2010" for å finne filer som ble endret i løpet av dette året.

Eksempel på søkeord

System.Author:~!"hans"

Bruk dette til å søke etter

Filer med forfattere som ikke har "hans" i navnet sitt. Tegnkombinasjonen ~! betyr "inneholder ikke".

Eksempel på søkeord

System.Keywords:"solnedgang"

Bruk dette til å søke etter

Filer som er merket med ordet solnedgang.

Eksempel på søkeord

System.Size:<1mb

Bruk dette til å søke etter

Filer i som er på mindre enn 1 MB.

Eksempel på søkeord

System.Size:>1mb

Bruk dette til å søke etter

Filer i som er på mer enn 1 MB.

Obs!

 • Du kan bruke spørsmålstegn (?) som jokertegn for enkelttegn og stjerne (*) som jokertegn for et ukjent antall tegn.

Du kan også bruke operatorene AND, OR og NOT til å kombinere nøkkelord. (Legg merke til hvordan bruk av parentes endrer effekten av et søkeord.)

Eksempel på søkeord Bruk dette til å søke etter
Eksempel på søkeord

System.Author: Kalle AND Helge

Bruk dette til å søke etter

Filer som er laget av Kalle, og filer som har Helge i filnavnet eller i en av filegenskapene.

Eksempel på søkeord

System.Author:Kalle AND System.DateModified:>2009

Bruk dette til å søke etter

Filer som er laget av begge Kalle etter 2009.

Eksempel på søkeord

System.Author:(Ka* AND Helge)

Bruk dette til å søke etter

Filer som har enten Kalle og Helge eller Karl og Helge oppført som forfattere.

Eksempel på søkeord

System.Author:"Kalle Helge"

Bruk dette til å søke etter

Filer som er laget av en person med nøyaktig dette navnet.

Søke med naturlig språk

Du kan slå på Bruk søk med naturlig språk for å gjøre søk enklere, uten bruk av kolon eller AND og OR med store bokstaver. Sammenlikn disse to søkene:

Uten naturlig språk Med naturlig språk
Uten naturlig språk

System.Music.Artist:(Beethoven OR Mozart)

Med naturlig språk

musikk Beethoven eller Mozart

Uten naturlig språk

System.Kind:dokument System.Author:(Kalle AND Helge)

Med naturlig språk

dokumenter Kalle og Helge

Slik slår du på søk med naturlig språk

 1. Åpne Mappealternativer ved å klikke StartBilde av startknappen, klikke Kontrollpanel, klikke Utseende og personalisering og deretter klikke Mappealternativer.

 2. Klikk kategorien Søk.

 3. Merk av for Bruk søk med naturlig språk.

Selv om du har aktivert søk med naturlig språk, kan du fortsette å bruke søkeboksen på samme måte. Du kan bruke operatorer og nøkkelord hvis du ønsker det. Den eneste forskjellen er at du også kan utføre søk på en mer uformell måte. Her er noen eksempler:

 • e-post i dag

 • dokumenter 2011

 • forfatter Susanne

 • bilder ferie

Obs!

 • Når du aktiverer søk med naturlig språk, får du kanskje flere treff enn du hadde tenkt. Hvis du f.eks. søker etter "e-post i dag", får du se alle meldingene du har sendt i dag samt alle meldinger med ordene "i dag" i innholdet.