Endre alternativer for avansert indeksering

Windows bruker indeksering for å utføre søk raskt på datamaskinen. Her er noen av innstillingene for avansert indeksering du kan endre: For mer informasjon om grunnleggende indekseringsalternativer, se Forbedre Windows-søk ved bruk av indeksen: ofte stilte spørsmål.

Vis alle

Slik legger du til en filtype i indeksen:

Hvis du bruker en uvanlig filtype som indeksen ikke gjenkjenner, kan du legge den til i indeksen slik at du kan søke i Windows etter denne filtypen.

 1. Åpne Indekseringsalternativer ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Kontrollpanel. Skriv indekseringsalternativer i søkeboksen, og klikk deretter Indekseringsalternativer.

 2. Klikk Avansert. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.

 3. Klikk fanen Filtyper i dialogboksen Avanserte alternativer.

 4. I boksen Legg til ny filtype i listen skriver du inn filtypen (for eksempel "txt"). Klikk deretter Legg til.

 5. Klikk Bare indekser egenskaper eller Indekser egenskaper og filinnhold. Deretter klikker du OK.

Slik gjenoppbygger du indeksen:

Indeksen krever nesten ikke vedlikehold. Hvis indeksen imidlertid har problemer med å finne filer som du vet skulle finnes i en indeksert plassering, kan det hende du blir nødt til å bygge indeksen på nytt. Det kan ta flere timer å bygge indeksen på nytt, og søkene kan være ufullstendige inntil indeksen er helt gjenoppbygd.

 1. Åpne Indekseringsalternativer ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Kontrollpanel. Skriv indekseringsalternativer i søkeboksen, og klikk deretter Indekseringsalternativer.

 2. Klikk Avansert. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.

 3. I dialogboksen Avanserte alternativer klikker du Indeksinnstillinger og deretter Bygg på nytt. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.

Slik indekserer du krypterte filer:

Før du legger til krypterte filer i indeksen, anbefaler vi at du aktiverer Windows BitLocker (eller et krypteringsprogram fra en annen leverandør enn Microsoft) på systemdisken (stasjonen Windows er installert på).

Merk

 • Windows BitLocker følger bare med i Windows 7 Enterprise og Windows 7 Ultimate.

Vær oppmerksom på at indeksen bygges på nytt automatisk hver gang innstillingen endres. Dette kan ta lang tid og kan føre til at søk blir ufullstendige inntil prosessen er fullført.

 1. Åpne Indekseringsalternativer ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Kontrollpanel. Skriv indekseringsalternativer i søkeboksen, og klikk deretter Indekseringsalternativer.

 2. Klikk Avansert. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.

 3. I dialogboksen Avanserte alternativer klikker du fanen Indeksinnstillinger, merker av for Indekskrypterte filer og klikker OK. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.

Obs!

 • Selv om du kan bruke et program fra en annen leverandør enn Microsoft til å kryptere systemstasjonen, er det ikke støtte for slike krypteringsprogrammer. Windows har kun støtte for filer som er kryptert med EFS (Encrypting File System). Hvis du vil ha mer informasjon, se Hva er Encrypting File System (EFS)?

 • EFS følger bare med i Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional og Windows 7 Ultimate.

 • Hvis du velger å legge til krypterte filer i indeksen, og du ikke bruker en krypteringsløsning for hele volumet på stedet der indeksen ligger, blir krypterte data fra filene dine, for eksempel teksten i et Microsoft Word-dokument, lagt til i indeksen. Indeksen er skjult så den ikke lett kan leses hvis noen prøver å åpne indeksfilene, men datakrypteringen er ikke videre sterk. Hvis noen skulle få tilgang til datamaskinen din, er det mulig for dem å trekke ut data fra indeksen. Plasseringen av indeksen bør derfor også være kryptert, for å beskytte de indekserte dataene.

Slik indekserer du ord med og uten diakritiske tegn som ulike ord

Hvis du normalt bruker diakritiske tegn (små tegn som legges til bokstaver for å endre uttalelsen av ord) i filen og i mappenavn, kan du konfigurere indeksen slik at den gjenkjenner ord med diakritiske tegn på ulik måte. Som standard gjenkjenner Windows diakritiske tegn i henhold til språkversjonen du bruker. Hvis du vil endre denne innstillingen, gjenkjennes alle diakritiske tegn.

Vær oppmerksom på at indeksen bygges på nytt automatisk hver gang denne innstillingen endres. Dette kan ta lang tid og kan føre til at søk blir ufullstendige inntil prosessen er fullført.

 1. Åpne Indekseringsalternativer ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Kontrollpanel. Skriv indekseringsalternativer i søkeboksen, og klikk deretter Indekseringsalternativer.

 2. Klikk Avansert. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.

 3. Klikk fanen Indeksinnstillinger i dialogboksen Avanserte alternativer.

 4. Under Filinnstillinger merker du av for Behandle lignende ord med diakritiske tegn som forskjellige ord og klikker OK. Klikk deretter OK en gang til.

Slik endrer du plasseringen der indeksen er lagret:

Hvis du trenger å frigjøre plass på harddisken, kan du endre plasseringen av indeksen. Hvis du endrer denne plasseringen, startes Windows søketjenesten automatisk på nytt. Endringen trer ikke i kraft før omstarten er fullført.

 1. Åpne Indekseringsalternativer ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Kontrollpanel. Skriv indekseringsalternativer i søkeboksen, og klikk deretter Indekseringsalternativer.

 2. Klikk Avansert. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.

 3. Klikk fanen Indeksinnstillinger i dialogboksen Avanserte alternativer.

 4. Klikk Velg ny under Indeksplassering og klikk OK. Klikk OK en gang til.

Obs!  

 • Når du endrer indeksplasseringen, bør du velge en plassering som er på en fast harddisk som er formatert med NTFS-filsystemet.