Endre hvordan ikoner vises i systemstatusfelt

Systemstatusfeltet er som standard plassert på høyre side av oppgavelinjen og inneholder programikoner som gir indikerer status og varsler om hendelser som innkommende e‑postmeldinger og nettverksforbindelser. Når du installerer et nytt program, kan du noen ganger legge til et ikon for det programmet i systemstatusfeltet.

Bilde av systemstatusfeltet, lengst til høyre på oppgavelinjen
Du kan utvide systemstatusfeltet for å se skjulte ikoner

Nye datamaskiner leveres ofte med ikoner allerede installert i systemstatusfeltet, og noen programmer legger automatisk til et ikon i systemstatusfeltet under installasjon. Du kan endre hvilke ikoner og varsler som vises i systemstatusfeltet, og for enkelte spesialikoner (kalt systemikoner) kan du velge om de skal vises i det hele tatt.

Du kan endre rekkefølgen på ikonene i systemstatusfeltet, samt rekkefølgen på skjulte ikoner, ved å dra dem til den posisjonen du ønsker.

Se denne videoen for å lære hvordan du arrangerer ikoner i systemstatusfeltet (1:13)
Vis alle

Fjerne eller skjule et ikon fra systemstatusfeltet

 • Klikk ikonet i systemstatusfeltet og dra det mot skrivebordet.

Vise skjulte ikoner

 • Klikk pilen ved siden av systemstatusfeltet.

  Hvis pilen ikke er der, har du ingen skjulte ikoner.

Legge til et skjult ikon til systemstatusfeltet

 • Klikk pilen ved siden av systemstatusfeltet. Dra deretter ikonet du ønsker å flytte til systemstatusfeltet. Du kan dra så mange skjulte ikoner til systemstatusfeltet som du ønsker.

Alltid vise alle ikoner på oppgavelinjen

 1. Høyreklikk et tomt område på oppgavelinjen, og klikk deretter Egenskaper.

 2. Klikk Tilpass under Systemstatusfelt.

 3. Merk av for Vis alltid alle ikoner og varsler på oppgavelinjen, og klikk deretter OK.

Endre hvordan ikoner og varsler vises i systemstatusfeltet

Du kan tilpasse hvordan ikoner og de tilhørende varslene oppfører seg på oppgavelinjen.

Se denne videoen for å lære hvordan du arrangerer ikoner og hvordan meldinger vises i systemstatusfeltet (01:48)
 1. Høyreklikk et tomt område på oppgavelinjen, og klikk deretter Egenskaper.

 2. Klikk Tilpass under Systemstatusfelt.

 3. Velg ett av de følgende alternativene i listen for hvert ikon:

  • Vis ikon og varsler. Ikonet er alltid synlig i systemstatusfeltet på oppgavelinjen, og alle varsler vises.

  • Skjul ikon og varsler. Ikonet er skjult, og varsler vises ikke.

  • Vis bare varsler. Ikonet er skjult, men hvis programmet utløser en varslingsboble, vil den vises på oppgavelinjen.

 4. Klikk OK.

Aktivere eller deaktivere systemikoner

Systemikoner, inkludert Klokke, Volum, Nettverk, Strøm og Handlingssenter, er spesialikoner som er en del av Windows. Du kan endre hvordan ikonene og varsler vises for disse ikonene. Du kan også velge om de skal vises i det hele tatt. Du kan slå av et systemikon hvis enten du eller datamaskinprodusenten har installert et lignende program. Hvis du slår av et systemikon, kan du alltid slå det på igjen senere.

Se denne videoen for å lære hvordan du slår av og på systemikoner (1:21)
 1. Høyreklikk et tomt område på oppgavelinjen, og klikk deretter Egenskaper.

 2. Klikk Tilpass under Systemstatusfelt.

 3. Klikk Slå systemikoner på eller av.

 4. For hvert systemikon klikker du i listen for å vise ikonet i systemstatusfeltet, eller klikker Av for å fjerne ikonet helt fra systemstatusfeltet.

 5. Klikk OK, og klikk deretter OK på nytt.