Endre sikkerhetsinnstillinger i Internet Explorer 9

Du kan endre sikkerhetsinnstillingene i Windows Internet Explorer 9. Slik gjør du det:

  1. Åpne Internet Explorer ved å klikke StartBilde av startknappen. Skriv inn Internet Explorer i søkeboksen, og klikk deretter Internet Explorer i listen over resultater.

  2. Klikk Verktøy-knappen Bilde av Verktøy-knappen, og klikk deretter Alternativer for Internett.
  3. Klikk kategorien Sikkerhet, og gjør deretter ett eller flere av følgende punkter:

    • Hvis du vil endre innstillingene for en sikkerhetssone, klikker du ikonet for sonen og flytter glidebryteren til det sikkerhetsnivået du ønsker for denne sonen.

    • Hvis du vil opprette dine egne sikkerhetsinnstillinger for en sone, klikker du først ikonet for sonen og deretter Egendefinert nivå.

    • Hvis du vil gjenopprette alle sikkerhetsinnstillinger til de opprinnelige nivåene, klikker du knappen Tilbakestill alle soner til standardnivå.

Mer om sikkerhetssoner

Tabellen nedenfor beskriver de fire sikkerhetssonene i Internet Explorer.

Sone
Beskrivelse

Internett

Sikkerhetsinnstillingene som angis for sonen Internett, gjelder for alle webområder bortsett fra områdene i det lokale intranettet og områder innen klarerte eller begrensede sikkerhetssoner.

Lokalt intranett

Sikkerhetsinnstillingene som angis for sonen Lokalt intranett, brukes for webområder og innhold som er lagret på et bedriftsnettverk. Du kan definere eller legge til områder til denne sonen ved å klikke knappen Områder.

Klarerte områder

Sikkerhetsinnstillingene som angis for sonen Klarerte områder, brukes for webområder som du stoler på og som ikke skader datamaskinen eller informasjonen din. Du kan legge til områder til denne sonen ved å klikke knappen Områder.

Begrensede områder

Sikkerhetsinnstillingene som angis for sonen Begrensede områder, brukes for webområder som du mistenker kan skade datamaskinen eller informasjonen din. Hvis du legger til områder i sonen Begrensede områder, blokkeres de ikke, men de kan ikke kjøre programmer eller annet aktivt innhold. Du kan legge til områder til denne sonen ved å klikke knappen Områder.