Endre innstillinger for importering av bilder og videoer

Du kan endre innstillingene Windows bruker når du importerer bilder og video fra kameraer, bærbare enheter, skannere, samt data-CDer eller DVDer. Disse importinnstillingene avgjør hvordan bilder og video navngis og organiseres når du importerer dem til datamaskinen din. Hvis du vil ha mer informasjon om å importere bilder og videofiler fra et digitalt kamera, se Hvordan henter jeg bilder fra kameraet til datamaskinen?

 1. Gjør ett av følgende:

  • Koble kameraet til datamaskinen ved hjelp av kameraets USB-kabel, og slå på kameraet.

  • Kople en bærbar enhet som inneholder bilder eller video til datamaskinen ved hjelp av enhetens USB-kabel, og slå deretter på enheten.

  • Sett inn en flyttbar flash-minnebrikke, slik som et Secure Digital (SD) eller CompactFlash minnekort i minnekortleseren.

  • Kople en skanner til datamaskinen ved hjelp av en USB-kabel, og slå deretter på skanneren.

  • Sett inn en data-CD eller DVD som inneholder bilder eller video i CD/DVD-spilleren.

 2. I Autokjør-dialogboksen som vises klikker du på Importer bilder og video ved hjelp av Windows.

 3. For å endre innstillingene som brukes når du importerer bilder og video, klikker du på Importer innstillinger i dialogboksen Importer bilder og video.

 4. Endre en eller flere innstillinger i dialogboksen Importinnstillinger, deretter klikker du på OK.

 5. Klikk OK for å starte Importer bilder og videoer på nytt. Skriv inn en kode i boksen Kode disse bildene (valgfritt), og klikk deretter på Importer for å importere bildene og videoene dine med de nye innstillingene.

Obs!

 • Noen enheter er kompatible med Klargjør Enhet. For kompatible enheter, vil Klargjør Enhet åpnes, og ikke Autokjør, når du kopler enheten til datamaskinen og slår den på. For å importere bilder fra enheten, klikk på importlenken i Klargjør Enhet.

  For å importere bilder fra en enhet i Klargjør Enhet, må enheten være kompatibel med Klargjør Enhet. Denne nye funksjonen lar deg importere bilder og videoer fra enkelte enheter, i tillegg til at du kan utføre andre enhetsrelaterte oppgaver.

Se gjennom importinnstillinger

Følgende tabell viser de forskjellige innstillingene for import av bilder og video.

Til
Gjør følgende

Velg importinnstillinger for nåværende enhet eller media

På listen med Innstillinger for, forsikrer du deg om at enheten eller mediet som inneholder bilder og video er valgt.

Du kan endre innstillingene for å importere bilder (og i noen tilfeller video) fra kameraer, bærbare enheter, direkte fra flashminnekort, skannere, samt data-CDer eller DVDer. Du kan velge å bruke samme innstillinger for alt, eller du kan velge å bruke forskjellige innstillinger for forskjellige enheter og media. Enheten du koplet til (eller media som befinner seg på data-CDen eller DVDen du satte inn) velges som standard.

Velge mappe for importerte bilder

Klikk på knappen Bla gjennom ved siden av Importer bilder til, velg hovedmappe for importerte bilder, og klikk deretter OK.

Dette lar deg velge en mappe som fungerer best for deg når du skal holde orden på bildene dine. Du kan velge å lagre importerte bilder i mappen Mine bilder (standard), i en annen mappe på datamaskinen din, eller på en ekstern harddisk (hvis du har en koplet til datamaskinen).

Velge mappe for importerte videoer

Klikk på knappen Bla gjennom ved siden av Importer video til, velg hovedmappe for importerte videoer, og klikk deretter OK.

Dette lar deg velge en mappe for å lagre videofiler som du importerer fra et kamera, et flashminnekort, eller data-CD eller DVD som inneholder videofiler. Du kan velge å lagre importerte videoer i mappen Mine bilder (standard), i en annen mappe på datamaskinen, eller på en ekstern harddisk.

Bestem hvordan mapper navngis for importerte bilder og videoer

Klikk på listen Mappenavn, og klikk deretter på en av navnekonvensjonene for mapper.

Du kan spesifisere hvordan mappen skal navngis ved å bruke en kombinasjon av dato og/eller kode-informasjon. Dette lar deg avgjøre hvordan du vil at mappene skal navngis og organiseres.

Spesifiser filnavnskonvensjonene for importerte bilder og videoer

Klikk på listen Filnavn, og klikk deretter på en av navnekonvensjonene for mapper.

Det kan hende du vil at de importerte bildene og videoene dine skal beholde sine nåværende navn. Det kan dog være vanskelig å finne et bilde eller en video bare ved hjelp av filnavnet. Derfor kan du velge å gi et nytt navn til hver gruppe med nye bilder og videoer, slik at hver fil navngis med koden du angir, etterfulgt av et nummer.

Bli spurt om å angi en kode når du importerer bilder og videoer

Kontroller at det er merket av for Be om tagging ved import .

Hvis denne avhukingsboksen ikke er valgt, vil du ikke bli spurt om en kode når du importerer bilder og videoer. Bilder og videoer blir da importert uten koder. Du kan allikevel legge til informasjonskoder etter at bildene er importert. Hvis du vil ha mer informasjon, se Merke bilder slik at de er lettere å finne.

Slett bilder og videoer automatisk fra enheten etter at de er importert

Velg avhukingsboksen Alltid slett fra enheten etter import.

Etter vellykket import av bilder og videoer, blir de slettet automatisk. Dette kan være nyttig for å frigjøre plass på flashminnekortet ditt, slik at du kan ta flere bilder eller ta opp mer video. Dette betyr også at bildene og videoene dine slettes fra minnekortet etter import. Dersom bildene og videoene mislykkes i overføringen, vil de ikke bli slettet fra minnekortet.

Roter bildene automatisk på datamaskinen

Huk av i boksen Roter bilder ved import.

Dersom du tok bildet med kameraet vendt til siden, vil bildet roteres automatisk, slik at det får riktig orientering når du ser det på PCen din.

Se bilder og videoer i Windows Explorer etter at de er importert

Merk av for Åpne Windows Utforsker etter import.

Windows Explorer åpnes automatisk og viser bildene og videoene du akkurat har importert.

Endre standardinnstillingene i Autokjør

Klikk Endre standardinnstillingene i Autokjør, og deretter endre Autokjør-innstillingene for en enhet, slik et kamera, en skanner, samt data-CDer eller DVDer.

Hvis du vil lese mer om å endre Autokjør-innstillingene for forskjellige enheter eller medier, se Endre innstillinger for Autokjør.

Gå tilbake til standard importinnstillinger

Klikk Bruk standard.

Alle importinnstillingene du valgte vil gå tilbake til standardinnstillinger. Dette gjelder også importinnstillinger du endret for alle enheter, slik som et kamera, en skanner, samt data-CDer eller DVDer.