Endre hva som skjer når du trykker av/på-knappen på datamaskinen

Det er to måter å endre hva som skjer når du trykker av/på-knappen på datamaskinen. Du kan endre hva som skjer når du trykker av/på-knappen på datamaskindekslet (eller kanten av den bærbare datamaskinen), og du kan endre hva som skjer når du trykker Avslutt på Start-menyen.

Endre hva som skjer når du trykker av/på-knappen

Du kan velge hva som skal skje når du trykker av/på-knappen på datamaskindekslet (eller kanten av den bærbare datamaskinen). Datamaskinen kan avsluttes, gå i hvilemodus eller dvalemodus eller gjøre ingenting. Du kan bruke den samme innstillingen på alle strømstyringsplanene, eller du kan bruke forskjellige innstillinger for bestemte strømstyringsplaner.

Vis alle

Bruke den samme innstillingen på alle strømstyringsplanene

 1. Åpne Strømalternativer ved å klikke StartBilde av startknappen, klikke Kontrollpanel, klikke System og sikkerhet og deretter klikke Strømalternativer.

 2. På siden Velg en strømstyringsplan i ruten til venstre klikker du Velg hva av/på-knappene gjør.

 3. Velg hva du vil datamaskinen skal gjøre når du trykker av/på-knappen, på siden Angi av/på-knapper og aktiver passordbeskyttelse ved siden av Når jeg trykker av/på-knappen.

  Hvis du har en bærbar datamaskin, kan du velge separate innstillinger for når den bærbare datamaskinen kjører på batteri, og når den er koblet til et strømuttak.

 4. Klikk Lagre endringer.

Bruke en innstilling på en bestemt strømstyringsplan

 1. Åpne Strømalternativer ved å klikke StartBilde av startknappen, klikke Kontrollpanel, klikke System og sikkerhet og deretter klikke Strømalternativer.

 2. Klikk Endre planinnstillinger på siden Velg en strømstyringsplan for planen du vil endre.

 3. Klikk Endre avanserte strøminnstillinger på siden Endre innstillinger for planen.

 4. I kategorien Avanserte innstillinger utvider du Av/på-knapper og deksel og Av/på-knapphandling og velger hva du vil datamaskinen skal gjøre når du trykker av/på-knappen, og deretter klikker du OK.

  Hvis du har en bærbar datamaskin, kan du velge separate innstillinger for når den bærbare datamaskinen kjører på batteri, og når den er koblet til et strømuttak.

Endre hva som skjer når du trykker Avslutt

I tillegg til å endre hva av/på-knappen på datamaskindekslet gjør, kan du også endre standardhandlingen som utføres når du klikker Avslutt på Start-menyen. Endring av hva som skjer når du trykker denne knappen, endrer ikke innstillingene for av/på-knappen på datamaskindekslet.

Endre standardalternativet på Start-menyen

Som standard slås datamaskinen av når du klikker Avslutt på Start-menyen. Du kan endre dette, slik at i stedet for å avsluttes, logger datamaskinen deg av, låses, starter på nytt eller går i hvile- eller dvalemodus.

 1. Åpne Egenskaper for Oppgavelinje og Start-meny ved å klikke StartBilde av startknappen, klikke Kontrollpanel, klikke Utseende og personalisering og deretter klikke Oppgavelinje og Start-meny.

 2. Klikk kategorien Start-meny.

 3. Klikk et element i listen Av/på-knapphandling, og klikk deretter OK.

  Når du endrer handlingen til Avslutt, endrer knappen navn for å gjenspeile den nye handlingen.