Velg hvilke spill barn kan spille

Hvis datamaskinen er tilkoblet et domene, er ikke sperrefunksjonene tilgjengelige.

Du kan bruke sperrefunksjonene til å styre hvilke spill barna dine har lov til å spille på datamaskinen. Du kan blokkere:

 • Alle spill.

 • Bestemte spill som du velger.

 • Bestemte spill basert på aldersklassifiseringer.

 • Bestemte spill basert på innholdsklassifiseringer.

Du kan kombinere disse fire metodene.

Hvis du vil se informasjon om spillene som følger med Windows 7, kan du se Lær om spillene i Windows 7.

Merk!

 • Du kan angi at sperrefunksjonene skal blokkere de fleste spill. Hvis datamaskinen imidlertid ikke gjenkjenner et spill, blokkeres det ikke av sperrefunksjonene. Hvis du oppdager et spill som ikke er blokkert, kan du manuelt legge til spillet i listen over blokkerte programmer. Hvis du vil ha mer informasjon, se Unngå at barn bruker bestemte programmer.

Vis alle

Slik blokkerer du alle spill

 1. Åpne Sperrefunksjoner ved å klikke StartBilde av startknappen, klikke Kontrollpanel og deretter klikke Konfigurer sperrefunksjoner for alle brukere under Brukerkontoer og familiesikkerhet. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.

 2. Klikk navnet på personen du vil forhindre fra å spille spill.

 3. Klikk På, fremtving gjeldende innstillinger under Sperrefunksjoner.

 4. Klikk Spill.

 5. Klikk Nei under Kannavn på personenspille spill?.

Slik blokkerer du spill etter aldersklassifisering

 1. Åpne Sperrefunksjoner ved å klikke StartBilde av startknappen, klikke Kontrollpanel og deretter klikke Konfigurer sperrefunksjoner for alle brukere under Brukerkontoer og familiesikkerhet. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.

 2. Klikk navnet på personen du vil forhindre fra å spille spill.

 3. Klikk På, fremtving gjeldende innstillinger under Sperrefunksjoner.

 4. Klikk Spill.

 5. Klikk Ja under Kannavn på personenspille spill?.

 6. Klikk Angi spillklassifisering under Blokker (eller tillat) spill etter klassifisering og innholdstype.

 7. Klikk et klassifiseringsnivå under Hvilke spillklassifiseringer er akseptable fornavn på personen‌?.

Merk!

Slik blokkerer du spill etter innhold

 1. Åpne Sperrefunksjoner ved å klikke StartBilde av startknappen, klikke Kontrollpanel og deretter klikke Konfigurer sperrefunksjoner for alle brukere under Brukerkontoer og familiesikkerhet. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.

 2. Klikk navnet på personen du vil forhindre fra å spille spill.

 3. Klikk På, fremtving gjeldende innstillinger under Sperrefunksjoner.

 4. Klikk Spill.

 5. Klikk Ja under Kannavn på personenspille spill?.

 6. Klikk Angi spillklassifisering under Blokker (eller tillat) spill etter klassifisering og innholdstype.

 7. Velg innholdstypene du vil blokkere, under Blokker disse innholdstypene.

Merk!

Slik blokkerer du bestemte spill

 1. Åpne Sperrefunksjoner ved å klikke StartBilde av startknappen, klikke Kontrollpanel og deretter klikke Konfigurer sperrefunksjoner for alle brukere under Brukerkontoer og familiesikkerhet. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.

 2. Klikk navnet på personen du vil forhindre fra å spille spill.

 3. Klikk På, fremtving gjeldende innstillinger under Sperrefunksjoner.

 4. Klikk Spill.

 5. Klikk Ja under Kannavn på personenspille spill?.

 6. Klikk Blokker eller tillat bestemte spill under Blokker (eller tillat) alle spill på datamaskinen etter navn.

 7. Finn spillet du vil blokkere i den alfabetiske listen over spill, og velg deretter Alltid blokker.