Tømme lister på Start-menyen og oppgavelinjen

Windows lagrer historikk over programmene, filene, mappene og webområdene du åpner og viser dem i Start-menyen og i en Jump List på både Start-menyen og oppgavelinjen.

Se denne videoen for å lære hvordan du tømmer lister på Start-menyen og oppgavelinjen (1:16)

Du kan velge å tømme historikken periodisk hvis du for eksempel bruker en delt eller offentlig datamaskin. Å fjerne elementer fra Start-menyen og en Jump List sletter ikke elementet fra datamaskinen. Eventuelt festede elementer er fortsatt festet.

Bilde av kategorien Start-meny i dialogboksen Egenskaper for oppgavelinje og Start-meny
Du kan tømme listen over nylig brukte programmer og nylig åpnede elementer.

Tømme lister

  1. Åpne Egenskaper for Oppgavelinje og Start-meny ved å klikke StartBilde av startknappen, klikke Kontrollpanel, klikke Utseende og personalisering og deretter klikke Oppgavelinje og Start-meny.

  2. Klikk kategorien Start-meny, og gjør deretter ett av følgende:

    • For å unngå at nylig åpnede programmer vises i Start-menyen, kan du fjerne valget Lagre og vis nylig åpnede programmer på Start-menyen.

    • Hvis du vil fjerne nylig åpnede filer fra en hoppliste på oppgavelinjen og Start-menyen, fjerner du avmerkingen for Lagre og vis nylig åpnede elementer på Start-menyen og oppgavelinjen.

  3. Klikk OK.

For å vise nylig åpnede filer og programmer igjen, kan du velge avmerkingsboksene og klikke OK.

Obs!

  • Enkelte programmer viser nyttige oppgaver i en Jump List. Oppgaver kan ikke legges til eller fjernes på en Jump List.