Koble til Bluetooth og andre trådløse eller nettverksenheter

Du kan koble til en trådløs telefon, et trådløst tastatur, en trådløs mus eller en annen trådløs enhet på datamaskinen. Dette inkluderer Bluetooth og trådløse nettverksenheter (Wi‑Fi). Du kan også legge til ennettverks-enhet til datamaskinen, for eksempel en nettverksskriver eller Windows Media Center Extender.

Se denne videoen for å lære hvordan du kobler Bluetooth og andre trådløse eller nettverksbaserte enheter til datamaskinen (1:17)

Du trenger ikke legge til enheter som allerede er koblet til datamaskinen med en USB-kabel eller annen kabelbasert tilkobling. Windows vil finne og vise dem automatisk.

Bilde av veiviseren Legg til enhet
Liste over enheter i veiviseren Legg til enhet

Obs!

 • Bluetooth støttes ikke av noen versjon av Windows Server.

Vis alle

Slik legger du til en trådløs enhet eller nettverksenhet

 1. Åpne Kontrollpanel ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Kontrollpanel.

 2. Klikk Legg til enhet under Maskinvare og lyd, og følg deretter instruksjonene.

  Hvis du ikke ser den trådløse enheten eller nettverksenheten du vil legge til, kan du se instruksjonene nedenfor.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger til en trådløs skriver eller nettverksskriver, se Installer en skriver.

Slik finner du en trådløs enhet

Hvis Windows ikke finner en trådløs enhet du vil legge til på datamaskinen, får du noen tips her som kan hjelpe.

 • Sørg for at enheten du vil kople til, ikke er slått av, har lite batteri eller er i hvilemodus.

 • Forsikre deg om at du ikke allerede har lagt til enheten på datamaskinen. Enheter som allerede er lagt til, vises ikke i listen over enheter du kan koble til i Legg til enhet-veiviseren.

 • Sørg for at enheten er innen rekkevidde for datamaskinen, som regel innen 2-3 meter for de fleste Bluetooth-enheter, eller innen 30 meter for en Wi-Fi enhet. Dersom du ikke er sikker på om enheten er innen rekkevidde, forsøk å flytte den nærmere datamaskinen. Dersom det er en vegg mellom enheten og datamaskinen, kan du forsøke å sette enheten i samme rom som datamaskinen befinner seg i.

 • Sørg for at det ikke er andre enheter som forstyrrer den trådløse enheten, slik som mikrobølgeovner, trådløse telefoner, eller andre trådløse enheter.

 • Hvis datamaskinen din bruker et eksternt kort for Bluetooth eller Wi-Fi, må du forsikre deg om at kortet virker som det skal og at det riktig tilkoblet og installert.

 • Dersom datamaskinen din har innebygd Bluetooth-funksjonalitet, sørg for at Bluetooth-radiosenderen er slått på. Dette kan også slå av og på det trådløse nettverket. Mange bærbare datamaskiner har en ekstern bryter for å slå senderen av og på. Hvis du er usikker på hvordan du slår den på, bør du lese dokumentasjonen som fulgte med enheten, eller sjekke produsentens webområde.

 • Sørg for at enheten er synlig. Når en Bluetooth-enhet er synlig, sender den ut radiosignaler for å si fra til andre enheter og datamaskiner. Hvis du ikke er sikker på hvordan du skal stille inn enheten til å være synlig, se i dokumentasjonen som ble levert med enheten, eller se på produsentens webområde. Noen enheter (for eksempel et trådløst tastatur eller en trådløs mus) har en knapp du kan trykke på, mens andre (for eksempel Bluetooth-mobiltelefoner) kan ha en programvareinnstilling du må velge fra menyen for å gjøre dem synlige.

 • Dersom du forsøker å legge til en trådløs nettverksenhet, må denne konfigureres for det trådløse nettverket før du kan legge den til på datamaskinen. Hvis du er usikker på hvordan du gjør dette, bør du lese dokumentasjonen som fulgte med enheten, eller sjekke produsentens webområde.

  Obs!

  • Noen Wi‑Fi-enheter må settes i synlig modus, kalt Wireless Protected Setup (WPS), før de kan oppdages. Du får vite mer ved å se informasjonen som fulgte med enheten, eller ved å gå til produsentens webområde.

 • Hvis du bruker Bluetooth-programvare fra en annen produsent enn Microsoft, kan det hende at Windows ikke oppdager Bluetooth-enheten og lar deg legge den til på datamaskinen. Hvis du vil kontrollere om Bluetooth-programvaren kom fra Microsoft, følger du disse trinnene:

  1. Åpne Kontrollpanel ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Kontrollpanel.

  2. I søkeboksen i Kontrollpanel skriver du Bluetooth, deretter klikker du på Endre Bluetooth-innstillinger.

  3. I dialogboksen Bluetooth-innstillinger klikker du kategorien Maskinvare og ser etter Microsoft Bluetooth Enumerator: Hvis du ikke ser dette, kommer ikke Bluetooth-programvaren fra Microsoft.

Slik finner du en nettverksenhet

Her er noen tips som kan hjelpe Windows med å finne nettverksenheten du vil legge til på datamaskinen.

 • Sørg for at enheten er tilkoblet det samme nettverket som datamaskinen din er. Dersom dette er en kablet nettverksenhet, sørg for at den er koblet til nettverket og slått på. Hvis dette er en Wi-Fi-enhet, må du sørge for at den er slått på og konfigurert for å kobles til nettverket ditt. Hvis du er usikker på hvordan du gjør dette, bør du lese dokumentasjonen som fulgte med enheten, eller sjekke produsentens webområde.

 • Forsikre deg om at du ikke allerede har lagt til enheten på datamaskinen. Enheter som allerede er lagt til, vises ikke i listen over enheter du kan koble til i Legg til enhet-veiviseren.

 • Når du har koblet til en ny enhet i nettverket ditt, venter du noen sekunder til Windows oppdager den.

 • Forsikre deg om at brannmuren ikke blokkerer enheten fra å vises i listen over enheter du kan legge til. Det kan hende du må slå på nettverksgjenkjenning. Hvis du vil ha mer informasjon, se Aktivere eller deaktivere nettverksgjenkjenning.

 • Det er ikke alle nettverksenheter som kan legges til på en datamaskin, selv om du kan finne enheten i nettverket ditt. Hvis du vil finne ut om det er mulig å koble til en enhet på datamaskinen, se i dokumentasjonen som ble levert med enheten, eller gå til produsentens websted.

 • De fleste nettverksenheter kan bare oppdages dersom de befinner seg i samme nettverk eller delnett som datamaskinen din. Hvis nettverket består av flere delnettverk som er koblet sammen, kan du prøve å koble enheten til det samme delnettverket. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte nettverksansvarlig.

 • Forsikre deg om at enheten har en IP-adresse og riktig nettverksadresse. De fleste nettverksrutere deler ut IP-adresser automatisk etter hvert som enheter kobles til nettverket. Du kan kontakte systemansvarlig hvis du vil ha mer informasjon.

 • Forsikre deg om at enheten er konfigurert slik at den gir signal om at den befinner seg i nettverket. De fleste nettverksenheter gjør dette automatisk. Du får vite mer ved å se informasjonen som fulgte med enheten eller gå til produsentens webområde.

 • Hvis du har problemer med å oppdage eller koble til nettverksruteren eller en annen nettverksenhet, kan du prøve å oppdatere programvaren på enheten. Enhetsprogramvaren kalles fastvare. Se etter nedlastbare fastvareoppdateringer på produsentens webområde.