Opprette og tilpasse håndskrevne notater ved hjelp av Windows Journal

Med Windows Journal kan du bruke tavlepennen til å ta håndskrevne notater på din Tablet PC.

Opprette et Journal-notat eller en -mal

Bruk følgende fremgangsmåter for å få hjelp til å komme i gang med Journal:

Vis alle

Slik oppretter du et nytt notat

Når du åpner Journal, åpnes det automatisk et tomt notat. Du kan åpne flere tomme notater, eller du kan opprette nye notater fra maler.

 1. Åpne Windows Journal ved å tappe StartBilde av startknappen, skrive Journal i søkeboksen og deretter tappe Windows Journal i resultatlisten.

 2. Tapp Fil-menyen, og tapp deretter Nytt notat eller Nytt notat fra mal.

 3. Hvis du velger å bruke en mal, velger du malen du vil bruke i dialogboksen Åpne, og deretter tapper du Åpne.

Slik oppretter du en mal

Du kan bruke malene som følger med Journal, eller du kan opprette og lagre din egen Journal-mal. Hvis du oppretter en mal, blir det enklere å tilpasse notatene dine og opprette forskjellige typer notater for forskjellige situasjoner.

 1. Åpne Windows Journal ved å tappe StartBilde av startknappen, skrive Journal i søkeboksen og deretter tappe Windows Journal i resultatlisten.

 2. Tapp Fil-menyen og deretter Lagre.

 3. Bla til mappen der du vil lagre notatet, i dialogboksen Lagre som.

  Journal-notater lagres som standard i Journal-notatformatet (.jnt). Hvis du vil lagre et notat som en mal, velger du Windows Journal-mal (.jtp) fra Filtype-listen.

 4. Skriv inn navnet på notatet eller malen i Filnavn-boksen, og tapp deretter Lagre.

  Journal bruker håndskriftgjenkjenning til å foreslå et filnavn basert på notattittelen du skriver øverst på første side.

Hvis du vil ha mer informasjon om å arbeide med notater i Journal, se Sende håndskrevne notater via e-post ved hjelp av Windows Journal og Sette inn tekst i et Journal-notat.

Tilpasse et notat

Når du mestrer det grunnleggende ved arbeid med Journal, kan du endre linjen og bakgrunnene, i tillegg til pennen og fargene og stilen for merkepenn. Bruk følgende fremgangsmåter for å tilpasse hvordan Journal-notater skal se ut:

Vis alle

Slik tilpasser du utseendet til siden

Du kan endre papirstørrelsen, linjestilen, sidefargen, bakgrunnsbildet og utseendet til tittelområdet for notatene.

 1. Åpne Windows Journal ved å tappe StartBilde av startknappen, skrive Journal i søkeboksen og deretter tappe Windows Journal i resultatlisten.

 2. Tapp Fil-menyen, tapp Utskriftsformat, og gjør deretter ett av følgende:

  • Bruk kategorien Papir for å endre papirstørrelsen og retningen for notatet.

  • Bruk kategorien Stil for å endre linjene og papirfargen for notatet.

  • Bruk kategorien Bakgrunns- og tittelområde for å legge til et bakgrunnsbilde eller tilpasse tittelområdet for notatet.

 3. Klikk OK.

Tips!

 • Hvis du vil bruke de nye sideinnstillingene for fremtidige notater, tilpasser du først en tom Journal-notatside, og deretter lagrer du den tomme siden som en malfil (.jtp). Hvis du vil bruke malen til å opprette et nytt notat, tapper du Fil-menyen, og deretter tapper du Nytt notat fra mal.

Slik endrer du innstillinger for penn og merkepenn

På penneverktøylinjen kan du velge mellom flere penner eller merkepenner med forskjellige innstillinger for håndskriftfarge, håndskrifttykkelse og stil. Du kan tilpasse disse penne- og merkepenninnstillingene i henhold til dine ønsker.

 1. Åpne Windows Journal ved å tappe StartBilde av startknappen, skrive Journal i søkeboksen og deretter tappe Windows Journal i resultatlisten.

 2. Tapp den lille pilen til høyre for Penn- eller Merkepenn-knappen på penneverktøylinjen.

  En liste over penner eller merkepenner vises.

 3. Tapp pennen eller merkepennen du vil bruke, eller tapp Penninnstillinger eller Innstillinger for merkepenn.

 4. Tapp pennen eller merkepennen du vil endre innstillingene for, i listen Gjeldende penner eller Gjeldende merkepenner.

 5. Tapp ønsket farge, tykkelse og stil.

  Tips!

  • Hvis tavle-PC-en støtter det, kan du gjøre en penn eller markeringspenn trykksensitiv (som betyr at skriften i notatet blir tykkere jo hardere du presser med pennen) ved å merke av for Trykksensitiv.

  • Du kan endre utseendet på håndskrift du allerede har skrevet ved å velge den med utvalgsverktøyet, tappe Rediger og deretter tappe Formater håndskrift.

Tegne eller forme en strek i et notat

Du kan legge til grunnleggende former i notatene. Bare tegn figuren, og konverter den deretter til den formen du vil ha.

 1. Åpne Windows Journal ved å tappe StartBilde av startknappen, skrive Journal i søkeboksen og deretter tappe Windows Journal i resultatlisten.

 2. Tapp PennPenn-verktøylinjen.

 3. Tegn en form (for eksempel en firkant) på en åpen plass i notatet.

 4. Tapp UtvalgsverktøyPenn-verktøylinjen Bilde av merkeverktøyet, og tegn en løkke rundt tegningen.
 5. Tapp Handlinger-menyen, pek på Endre form til, og tapp deretter navnet på formen (tapp for eksempel Firkant for å få den til å se ut som en firkant).

  Hvis du vil gjenopprette den opprinnelige tegningen for håndskrift, tapper du AngreStandard-verktøylinjen.

  Obs!

  • Den nye formen utvides til størrelsen på boksen og erstatter all håndskriften du velger. Hvis du merker bilder, flagg eller tekstbokser sammen med tegningen, kan ikke Journal konvertere formen.