Digitale kabelmottakere: vanlige spørsmål

Med Windows Media Center og riktig maskinvare kan du se og ta opp programmer fra betalingskanaler som du får inn via kabel-TV. Det kan imidlertid være en komplisert oppgave å konfigurere datamaskinen til å gjøre dette. Her får du svar på noen vanlige spørsmål om å konfigurere datamaskinen så den kan motta digital kabel-TV.

Vis alle

Hva er en digital kabelmottaker?

En digital kabelmottaker er en slags TV-signalmottaker (tuner) som kan motta krypterte og ukrypterte digitale kabel-TV-kanaler. Flere PC-produsenter selger PCer som er spesielt konfigurert for digital kabel, og som har minst én digital kabelmottaker. Du kan også kjøpe digitale kabelmottakere separat.

Hva er et CableCARD, og hvordan skaffer jeg et slikt?

Et CableCARD er en sikkerhetsenhet som settes inn i en digital kabelmottaker, og som gir sikker tilgang til krypterte digitale kabelprogrammer du abonnerer på. Du må ha et CableCARD for å få tilgang til betalingskanaler fra kabelleverandøren.

CableCARD-kort eies av kabelleverandørene, og leases til abonnentene. Du må avtale et servicebesøk fra kabelleverandøren for å få et. Hvis kabelleverandøren tilbyr denne tjenesten, kommer en tekniker til å levere og autorisere et CableCARD, og sikre at du får inn et godt nok kabelsignal til at den digitale kabelmottakeren du har, kan motta det.

Hva er Digital Cable Advisor?

Digital Cable Advisor er et verktøy i Media Center som du kan bruke til å analysere datamaskinens maskinvare, for å finne ut om det oppfyller minimumskravene for å se på og ta opp digital kabel-TV. Det analyserer også datamaskinens ytelse og grafikkfunksjonalitet samt tilgjengelige tilkoblinger.

Hvis datamaskinen oppfyller minimumskravene, kan du deretter oppdatere systeminnstillingene for å aktivere støtte for digital kabel på datamaskinen.

Slik kjører du Digital Cable Advisor og aktiverer støtte for digital kabel

 1. Klikk StartBilde av Start-knappen, klikk Alle programmer, og klikk deretter Windows Media Center.
 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du aldri har brukt Digital Cable Advisor før, ruller du ned til Tillegg, klikker Tilleggsbibliotek, klikker Digital Cable Advisor, og følger deretter instruksjonene for å installere det.

  • Hvis Digital Cable Advisor allerede er installert på datamaskinen, ruller du ned til Tillegg, klikker Tilleggsbibliotek, og deretter klikker du Digital Cable Advisor.

 3. Følg instruksjonene for å kjøre Digital Cable Advisor.

  • Hvis systemet består testen, klikker du Oppdater systeminnstillinger for å aktivere støtte for digital kabel på datamaskinen.

  Hvis noen av systemkomponentene ikke oppfyller minstekravene, må du ta deg av dette før du kan se på og ta opp digital kabel-TV. Hvis skjermkortet for eksempel ikke er godt nok til å støtte digital kabel, må du installere et nytt og kjøre Digital Cable Advisor på nytt.

  Bilde av Digital Cable Advisor i Media Center
  Resultater fra Digital Cable Advisor

Kan jeg legge til en digital kabelmottaker og et CableCARD selv?

De fleste som har en digital kabelmottaker, har kjøpt en PC som er kompatibel med digital kabel, og de fleste kabelleverandører som tilbyr CableCARD, har teknikere som installerer og godkjenner kortene for deg. Det er mulig å kjøpe og installere en digital kabelmottaker selv, og noen kabelleverandører kan la deg installere et CableCARD i mottakeren selv, hvorpå du kontakter kundeservice for å få autorisert det. Dette er imidlertid ikke en enkel oppgave. Hvis du ikke er vant med å feilsøke maskin- og programvareproblemer, er det antakelig best å la teknikeren til kabelleverandøren installere og autorisere et CableCARD for deg.

Konfigureringen av digitale kabelmottakere og CableCARD-kort varierer etter hvor du er, hvilken kabelleverandør du bruker og hva slags mottaker du har. Media Center-gruppesider, som The Green Button, er gode informasjonsressurser for kjøp og konfigurering av en digital kabelmottaker til bruk med et CableCARD.

Hvis du har tenkt å kjøpe en digital TV-mottaker, men du ikke vil ha et CableCARD, kan du skaffe en mottaker som er konfigurert for signaltypene ATSC og ClearQAM. Det finnes flere slike mottakere på markedet. De kan motta ukrypterte, digitale TV-signaler med standard og høy oppløsning, enten via en antenne (ATSC) eller en kabel-TV-ledning (ClearQAM), uten et CableCARD. Baksiden med en slik konfigurasjon er at kanalvalget kan bli begrenset avhengig av kabelleverandøren eller, ved bruk av luftantenne, signalstyrken. Hvis du vil ha mer informasjon, se Hva bør jeg vite før jeg legger til TV-mottakere som jeg vil bruke med Windows Media Center?

Kan jeg se på TV med en digital kabelmottaker hvis den ikke har et CableCARD?

Et CableCARD brukes til å få tilgang til krypterte kanaler. Såfremt du har et kabelabonnement, bør du kunne konfigurere kabelmottakeren slik at du kan se ukrypterte digitale kanaler via et ClearQAM-signal). Du kan imidlertid antakelig ikke se så mange av kanalene du abonnerer på (inkludert digitale betalingskanaler), fordi de er krypterte. Hvis du vil vite hvordan du konfigurerer et ClearQAM-signal, kan du se Still inn et TV-signal i Windows Media Center.

Hvordan installerer og aktiverer jeg et CableCARD?

Hvis du har en PC med en digital kabelmottaker installert, kan du følge disse stegene sammen med kabelteknikeren for å installere og aktivere et CableCARD:

 1. Spør teknikeren om han kan kontrollere styrken på kabelsignalet. Signalnivået til QAM-signalene bør være mellom ± 8 dBmV (kabelteknikeren bør vite hva dette betyr).

 2. Følg instruksjonene under "Konfigurere et digitalt kabel-TV-signal med en digital kabelmottaker (kun for USA)" i Still inn et TV-signal i Windows Media Center. Skriv ned UnitAddress og CableCARD-serienummeret som står på CableCARD-kortet. (Når kortet er satt inn i mottakeren, er ikke disse tallene synlige mer.)

 3. Sett CableCARD-kortet inn i den digitale kabelmottakeren mens Media Center kjører. En av lampene på mottakeren skal nå blinke rødt og grønt i rundt 20 sekunder, og så lyse grønt. Hvis den lyser rødt, angir dette et problem med signalet utenfor vanlig sendefrekvens (out-of-band) (kabelteknikeren bør vite hva dette betyr).

 4. Meldingen CableCARD-kort oppdaget skal nå vises i Media Center. Følg instruksjonene for å starte konfigureringen av CableCARD-kortet.

 5. Når du kommer til siden "Ring kabelselskapet", må du eller teknikeren ringe kabelleverandøren og gi dem informasjonen på denne siden (kalt data for parvis tilkobling) for å autorisere CableCARD-kortet.

  Så snart kabelleverandøren har mottatt dataene og autoriserer CableCARD-kortet, kan det da opptil 20 minutter før det er helt aktivert. Prøv ut ulike kanaler for å bekrefte at CableCARD-kortet er aktivert.

Hva gjør jeg hvis jeg har problemer med den digitale kabelmottakeren og CableCARD-kortet?

Her er noen ting du kan prøve, avhengig av problemet.

 • Hvis datamaskinen er tilknyttet et nettverk som bruker Internett-protokollsikkerhet (IPsec), må du koble fra nettverket for at den digitale kabelmottakeren og CableCARD-kortet skal fungere.

 • Hvis du ikke kan se direktesendt TV, eller hvis du bare kan se enkelte kanaler, kan du prøve følgende:

  • Ring kabelleverandøren og be dem kontrollere kabelsignalkvaliteten samt bekrefte at de har registrert data for parvis tilkobling for CableCARD-kortet (fra siden "Ring kabelselskapet") riktig.

  • Bruk Windows Update til å kontrollere at den digitale kabelmottakeren har den nyeste versjonen av fastvaren. Hvis du vil vite hvordan, se Installere Windows-oppdateringer i Windows 7. (Fastvaren til den digitale kabelmottakeren vises som en valgfri oppdatering.)

  • Ring kabelleverandøren og be om å få prøve et annet CableCARD.

 • Hvis du ser en feilmelding om begrenset innhold mens du ser på TV, kan du prøve følgende:

  • Hvis datamaskinen er koblet til TVen eller skjermen via DVI eller HDMI, kontrollerer du at skjermen er kompatibel med HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection).

  • Hør med datamaskin- eller skjermkortprodusenten for å sikre at du bruker anbefalt driver for skjermkortet.

  • Hvis du nylig la til et nytt skjermkort i datamaskinen, og det bruker DVI eller HDMI til å koble til TVen eller skjermen, må du kontrollere at kortet støtter HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) og DXVA (DirectX Video Acceleration).

  • Kontroller at datamaskinen er koblet til Internett og at nettilkoblingen ikke er blitt avbrutt.

  • Kontroller at Windows er aktivert ved å klikke StartBilde av Start-knappen, klikke Kontrollpanel, klikke System og sikkerhet og deretter klikke System. Det skal stå Windows er aktivert under Windows-aktivering.
 • Hvis du ser en feilmelding om at mottakeren ikke finnes, mens du ser på TV, kan du prøve følgende:

  • Start datamaskinen på nytt.

  • Koble fra og koble til strømledningen til den digitale kabelmottakeren, og prøv så å konfigurere TV-signalet på nytt. Hvis du får opp samme feil på nytt, kan det hende du må oppdatere fastvaren til den digitale kabelmottakeren. Se i dokumentasjonen som fulgte med enheten, eller kontakt datamaskinprodusenten hvis du trenger hjelp.

  • Hvis du fremdeles får opp denne feilen, kan det skyldes at et brannmurprogram blokkerer mottakeren. Prøv å åpne følgende unntak i brannmurprogrammet:

   Program
   Protokoll/port
   Retning
   Nettverk

   ehprivjob.exe

   UDP 5001-5006

   Innkommende

   Lokalt delnettverk

   svchost.exe

   UDP 1900

   Inngående, utgående

   Lokalt delnettverk

   system

   TCP 2869

   Inngående, utgående

   Lokalt delnettverk

   ehprivjob.exe

   TCP 554

   Utgående

   Lokalt delnettverk

   ehprivjob.exe

   UDP 5757-5772

   Utgående

   Lokalt delnettverk