Hvis du ikke kan koble til et nettverk, kan det ha oppstått et problem med nettverkskortet. Prøv først feilsøking for nettverkskort for å finne og reparere vanlige problemer automatisk:

 • Åpne feilsøking for Nettverkskort ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Kontrollpanel. Skriv feilsøking i søkeboksen, og klikk deretter Feilsøking. Klikk Vis alle, og klikk deretter Nettverkskort.

Hvis det ikke løser problemet å kjøre feilsøking for nettverkskort, kan du prøve noe av følgende:

Vis alle

Kontrollere at nettverkskortet er aktivert

Slik aktiverer du kortet:

 1. Åpne Nettverkstilkoblinger ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Kontrollpanel. Skriv adapter i søkeboksen, og klikk deretter Vis nettverkskoblinger under Nettverks- og delingssenter.

 2. Høyreklikk nettverkskortikonet, og klikk deretter Aktiver. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.

Tilbakestille nettverkskortet

Slik tilbakestiller du kortet:

 1. Åpne Nettverkstilkoblinger ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Kontrollpanel. Skriv adapter i søkeboksen, og klikk deretter Vis nettverkskoblinger under Nettverks- og delingssenter.

 2. Høyreklikk nettverkskortikonet, og klikk deretter Deaktiver. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.

 3. Høyreklikk nettverkskortikonet på nytt, og klikk deretter Aktiver. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.

Kortet er nå tilbakestilt. Prøv å koble til nettverket på nytt, eller kjør nettverksfeilsøkingen for å kontrollere at nettverkskortet fungerer som det skal.

 • Åpne feilsøking for nettverk ved å høyreklikke nettverksikonet i systemstatusfeltet og deretter klikke Feilsøk problemer.

Oppdatere driveren for nettverkskort

Du må være logget på som administrator for å utføre disse trinnene.

Hvis du tilbakestiller nettverkskortet og fremdeles ikke kan koble til nettverket, må du kanskje oppdatere kortdriveren. (Oppdatering av driveren kan løse problemet med drivere som mangler eller ikke fungerer, så vel som utdaterte drivere.) Bruk følgende fremgangsmåte for å oppdatere driveren for nettverkskortet:

 1. Åpne Enhetsbehandling ved å klikke StartBilde av startknappen, klikke Kontrollpanel, klikke System og sikkerhet og deretter klikke Enhetsbehandling under System. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.

 2. Dobbeltklikk Nettverkskort, høyreklikk kortet, og klikk deretter Egenskaper.

 3. Klikk kategorien Driver, og klikk deretter Oppdater driver.

  Hvis Windows ikke kan finne driveren på datamaskinen, og du ikke har en tilkobling til Internett, kan det være du må kontakte nettverkskortprodusenten eller datamaskinprodusenten for å få tak i driveren. Se informasjonen som fulgte med nettverkskortet eller datamaskinen, for å finne ut om du har en plate som inneholder driverne.

Når du har oppdatert driveren, prøver du å koble til nettverket på nytt, eller kjører nettverksfeilsøkingen for å kontrollere at kortet er oppdatert.

 • Åpne feilsøking for nettverk ved å høyreklikke nettverksikonet i systemstatusfeltet og deretter klikke Feilsøk problemer.

Hvis alt annet mislykkes, skifter du ut kortet

Hvis du har prøvd å tilbakestille nettverkskortet og oppdatere driverne, og nettverksfeilsøkingen angir at det fremdeles er et problem med nettverkskortet, kan du prøve å skifte ut kortet. Kjøp et nytt nettverkskort og installer det på datamaskinen ved å følge instruksjonene fra produsenten, eller få en kundestøttetekniker til å skifte ut kortet for deg.

Deaktivere eller avinstallere et nettverkskort

Hvis du bestemmer at du ikke vil bruke et bestemt nettverkskort, kan du enten deaktivere det (det enkleste) eller avinstallere det.

Slik deaktiverer du et nettverkskort

Når du deaktiverer et nettverkskort, slås det av slik at det ikke brukes.

 1. Åpne Nettverkstilkoblinger ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Kontrollpanel. Skriv adapter i søkeboksen, og klikk deretter Vis nettverkskoblinger under Nettverks- og delingssenter.

 2. Høyreklikk nettverkskortikonet, og klikk deretter Deaktiver. Administratortillatelse kreves Hvis du blir bedt om å oppgi et administratorpassord eller en bekreftelse, skriver du inn passordet eller gir bekreftelse.

Slik avinstallerer du et nettverkskort

Advarsel!

 • Slå av datamaskinen og trekk ut støpslet. Dette er veldig viktig. Hvis du installerer et kort i en datamaskin som er koblet til, kan det gi deg støt eller skade kortet og datamaskinen.

 1. Les informasjonen som fulgte med datamaskinen, for å lære hvordan du åpner datamaskindekslet. Hvis du ikke lenger har instruksjonene, ser du etter skruer eller hasper på datamaskinen (vanligvis på baksiden) som kan åpnes.

 2. Når du har åpnet dekslet, jorder du deg ved å ta på metalldekslet som omslutter kontakten der man kobler til nettkabelen. Dette kan beskytte deg mot støt, og kan beskytte det nye kortet og eksisterende komponenter i datamaskinen mot statisk elektrisitet.

 3. Les informasjonen som fulgte med nettverkskortet. Hvis du ikke lenger har instruksjonene, finner du nettverkskortet. Hvis du er usikker på hvilket kort som er nettverkskortet, følger du kablene fra nettverkskabelen til baksiden av kortet, og deretter merker du deg hvilket spor kortet sitter i.

 4. Trekk ut alle kabler fra baksiden av nettverkskortet, og fjern alle skruer eller haker som holder nettverkskortet på plass.

 5. Trekk nettverkskortet forsiktig og rett ut av sporet. Pass på at du ikke vrir eller bøyer kortet når du fjerner det.

 6. Hvis ikke du installerer et nytt nettverkskort, installerer du et spordeksel hvis du har et, og setter på plass skruen eller haken. Deretter lukker du datamaskindekslet og skrur på plass skruene du fjernet da du åpnet dekslet.