Hvordan velger Windows hvilke filer som skal sikkerhetskopieres?

Når du sikkerhetskopierer filer ved hjelp av Windows Sikkerhetskopiering, kan du la Windows velge hva som skal sikkerhetskopieres, eller du kan velge enkelmapper og stasjoner som skal sikkerhetskopieres. Sikkerhetskopien vil inneholde elementene beskrevet i de følgende avsnittene avhengig av hva du velger.

Vis alle

La Windows velge

Hvis du lar Windows velge hva som skal sikkerhetskopieres, vil de følgende elementene inkluderes i sikkerhetskopien:

 • Datafiler som er lagret i bibliotek, på skrivebordet og i standardmapper for Windows for alle som har en brukerkonto på datamaskinen.

  Obs!

  • Kun lokale filer i bibliotek inkluderes i sikkerhetskopien. Hvis du har filer i et bibliotek som er lagret på en stasjon på en annen datamaskin eller på et nettverk, på internett, på den samme stasjonen som du lagrer sikkerhetskopien på eller på en stasjon som ikke er formatert med filsystemet NTFS, blir de ikke inkludert i sikkerhetskopien.

  • Standardmapper for Windows inkluderer ProgData, Kontakter, Skrivebord, Nedlastinger, Koblinger, Lagrede spill og Søkere.

 • Hvis stasjonen du lagrer sikkerhetskopien på er formatert med filsystemet NTFS og har nok ledig diskplass, vil en systemavbildning av programmene dine, Windows og alle drivere og registerinnstillinger også inkluderes i sikkerhetskopien. Denne avbildningen kan brukes til å gjenopprette innholdet på datamaskinen hvis harddisken eller selve datamaskinen slutter å fungere. Hvis du vil ha mer informasjon, se Hva er en systemavbildning?

La meg velge

Du kan velge å sikkerhetskopiere enkeltmapper, bibliotek eller stasjoner.

Obs!  

 • Alle filene i kejnte systemmapper (mapper som inneholder filer Windows trenger for å kjøre) og kjente programfiler (filer som definerer seg selv som en del av et program i registeret når programmet installeres) vil ikke sikkerhetskopieres selv om de er i en valgt mappe.

 • Hvis en mappe eller en stasjon ikke er valgt, vil innholdet i den mappen eller på den stasjonen ikke sikkerhetskopieres.

Windows Sikkerhetskopiering vil ikke sikkerhetskopiere følgende elementer:

 • Programfiler (filer som definerer seg selv som en del av et program i registeret når programmet installeres).

 • Filer lagret på harddisker som er formatert med filsystemet FAT.

 • Filer i Papirkurven.

 • Midlertidige filer på stasjoner mindre enn en 1 GB.