Backgammon via Internett: slik spiller du

Backgammon er et populært brettspill for to spillere med brikker som også blir kalt steiner. Det tilsynelatende enkle målet? Å flytte alle brikkene sine ut av brettet først. Nå kan du spille mot andre på Internett.

Vis alle

Slik starter du et spill:

 1. Åpne Spillmappen ved å klikke StartBilde av startknappen. Skriv spill i søkeboksen, og klikk deretter Defender i resultatlisten.

 2. Dobbeltklikk Backgammon via Internett.

  (Ser du det ikke? Sjekk Hvor er spillene mine?)

 3. Klikk Spill.

  Hvis datamaskinen er koblet til Internett, starter spillet. Hvis ikke, blir du bedt om å koble til. Backgammon via Internett fungerer bare hvis du er koblet til Internett.

Slik tilpasser du spillets utseende:

Du kan velge forskjellige brikker og brett.

 1. Åpne Spillmappen ved å klikke StartBilde av startknappen. Skriv spill i søkeboksen, og klikk deretter Defender i resultatlisten.

 2. Dobbeltklikk Backgammon via Internett.

  (Ser du det ikke? Sjekk Hvor er spillene mine?)

 3. Klikk Spill-menyen og deretter Endre utseende.

 4. Gjør valgene dine og klikk OK.

Slik chatter du med motstanderen mens du spiller:

Backgammon via Internett har to dusin tekstmeldinger du kan bruke til å kommunisere med motstanderen.

 1. Kontroller at chatting er slått på ved å klikke -knappen under Samtale nederst i høyre hjørne.

 2. Klikk Velg en melding som skal sendes nederst til venstre, og klikk deretter en av de ferdige meldingene.

Bilde av Backgammon via Internett
Internett-backgammon

Backgammon via Internett: regler og grunnleggende informasjon

Målet

Være den første som flytter alle brikkene sine ut av brettet.

Brettet

Backgammon er et brettspill for to personer med brikker som også blir kalt steiner. Hver side – brun og hvit – begynner med 15 brikker.

Brikkene plasseres på et brett som består av 24 smale triangler. Trianglene – kalt punkter – har skiftende farge og er ordnet i kvadranter med seks triangler hver.

Punktene på hver side er nummerert fra 1 til 12. Brettet er delt på midten av den såkalte baren.

Til høyre for brettet finner du etpip-antall. Dette er det totale antallet punkter du må flytte brikkene dine for å fjerne dem fra brettet (kalt flytte ut i backgammon). Pip-antallet begynner på 167 punkter.

For å flytte ut brikkene dine, må du flytte alle brikkene mot klokken fra 1-punktet øverst til høyre på skjermen til 1-punktet nederst til høyre på skjermen.

Slik spiller du

Flytte brikker

For å bestemme hvem skal begynne, klikker begge spillerne Kast-knappen for å kaste en terning. Spilleren som får det høyeste tallet vinner. Deretter bytter spillerne på å spille, og hver spiller kaster to terninger.

Tallene bestemmer hvor langt du kan flytte brikkene dine. Hvis du for eksempel kaster 4 og 2, kan du flytte en brikke fire punkter mot klokken – og deretter velge om du vil flytte den samme brikken eller en annen brikke to punkter til. (Hvis du får to like tall (doble), skal hvert tall spilles to ganger, dvs. at du kan flytte opptil fire brikker.)

Du flytter en brikke ved å klikke den og dra den til et nytt punkt. Deretter klikker du en gang til for å slippe den. Windows tillater ingen ugyldige trekk. Når du beveger pekeren over eller klikker en brikke, vises diamanter ved siden av de punktene du kan flytte den til.

Du kan flytte en brikke over punkter som er okkupert av motstanderens brikker. Brikken kan imidlertid bare lande på punkter som inneholder dine egne brikker eller mindre enn to av motstanderens brikker. Et punkt med to eller flere av motstanderens brikker, er blokkert og utenfor rekkevidde.

Hvis et blokkert punkt gjør at du bare kan bruke det ene terningkastet, må du spille det høyeste tallet. Hvis det ikke er mulig å bruke noen av terningkastene, mister du turen.

Flytte ut

Før du kan begynne å fjerne (eller flytte ut) brikker fra brettet, må du ha flyttet alle 15 brikkene inn i ditt indre hjemland – de seks punktene i kvadranten nederst til høyre på brettet. Du flytter ut en brikke ved å flytte den ut av brettet mot høyre.

Blotter

Et punkt som er okkupert av en enkelt brikke kalles en blott. Hvis motstanderens brikke lander på din blott (eller treffer den, som det heter i spillsjargong), plasseres brikken på baren. Hvis du har brikker på baren, må du flytte dem tilbake i spillet før du kan flytte noen andre brikker.

Hvis alle 6 punktene i motstanderens indre hjemland er blokkert, kan du ikke flytte fra baren. Du må vente til motstanderen lager et åpent punkt.

Poeng

Hvert spill gir 1 poeng. Du kan øke innsatsen ved å doble. Når du klikker Doble-knappen, må motstanderen enten godta doblingen eller gi opp.

Hvis motstanderen godtar, kan motstanderen velge å doble på nytt. Hvis du godtar, er det din tur til å bruke Doble-knappen. Dette kan fortsette inntil spillerne når maksimum 64 poeng. Den endrede innsatsen vises ved hjelp av doblingskuben til høyre for brettet.

Hvis du har flyttet ut alle brikkene dine før motstanderen har flyttet ut noen av sine brikker, kalles spillet gammon. Du mottar det dobbelte av spillets poengsum.

Hvis du har flyttet ut alle brikkene dine før motstanderen har flyttet ut noen av sine, og motstanderen har en brikke på baren eller i ditt indre hjemland, kalles spillet backgammon. Du mottar det tredobbelte av spillets poengsum.

Å gi opp kan påvirke poengsummen på forskjellige måter, avhengig av måten du gjør det på. Hvis motstanderen ønsker å doble poengsummen og du velger å gi opp, vinner motstanderen alle poengene dere spilte om før doblingen.

Hvis du gir opp midt i et spill ved å klikke Gi opp-knappen, må du gi et visst antall poeng til motstanderen.

Tips og råd

Gi dem en liten dult. Trekker motstanderen ut tiden med vilje eller bruker lang tid for å få deg til å slutte? Se etter Nudge-knappen. Ved å klikke den, vil du tvinge den andre spilleren til å gjøre et trekk eller til å kobles fra spillet.

Tidspunkt for blokkering. Blokker 5-punktet og 7-punktet ditt så raskt som mulig. Bruk om nødvendig brikkene på motstanderens 12-punkt som hjelp. Blokker deretter 4-punktet ditt, og så eventuelle andre punkter i ditt indre hjemland.

Beskytte blotter. Når du flytter en brikke ut av motstanderens indre hjemland tidlig i spillet, er det viktig at du flytter den så tett opptil motstanderens 12-punkt som mulig. Unngå å flytte til 9-punktet eller 7-punktet, siden de gjør det lett å treffe blotten.

Splitte løpere. Du kan splitte de to brikkene (kalt løpere) på motstanderens 1-punkt tidlig i spillet. Det er imidlertid vanligvis lurt å la dem være i fred tidlig i spillet, med mindre de kan treffe en blott eller flyttes sammen. Dette kan skje ved å kaste for eksempel 6 og 6, eller 4 og 4.

Bygge primes. Treff en blott på ditt 5-punkt, selv om du må etterlate en blott, med forventningen om at du dekker den i ditt neste trekk. Dette kan føre til en serie med seks etterfølgende blokkerte punkter (kalt en prime) – en barriere som gir deg gode muligheter til å vinne.

Følge med på pip-antall. Pip-telleren viser hvor mange punkter du må flytte for å flytte ut brikkene dine. Hvis ditt antall er mye høyere enn motstanderens, kan det lønne seg å spille mer aggressivt enn hvis pip-antallet ditt var lavere.

Forberede sluttspillet. Hvis motstanderen ønsker å gi opp, kan du nekte og forsøke å få en gammon, noe som vil doble poengene som vises på doblingskuben.