Popup-blokkering i Internet Explorer: vanlige spørsmål

Her er svar på noen vanlige spørsmål om popup-vinduer og popup-blokkering.

Vis alle

Hva er et popup-vindu?

Et popup-vindu er et lite webleservindu som legger seg over det webområdet du viser. Popup-vinduer åpner seg ofte så snart du kommer inn på et webområde, og de er vanligvis opprettet av annonsører.

Hva er popup-blokkering?

Popup-blokkering er en funksjon i Internet Explorer som gjør det mulig å begrense eller blokkere de fleste popup-vinduer. Du kan velge det blokkeringsnivået du ønsker, fra å blokkere alle popup-vinduer til å tillate de popup-vinduene du ønsker å se. Når popup-blokkering er slått på, viser informasjonslinjen meldingen "Et popup-vindu ble blokkert. Klikk her for å se dette popup-vinduet eller flere alternativer."

Hvordan slår jeg popup-blokkering på eller av?

Popup-blokkering er slått på i Internet Explorer som standard. Hvis du vil slå den av, eller slå den på igjen, hvis du allerede har slått den av, gjør du følgende:

Slik slår du popup-blokkering på eller av

 1. Åpne Internet Explorer ved å klikke StartBilde av startknappen. Skriv inn Internet Explorer i søkeboksen, og klikk deretter Internet Explorer i listen over resultater.

 2. Klikk Verktøy-knappen, pek på Popup-blokkering, og gjør deretter ett av følgende.

  • Hvis du vil slå popup-blokkering av, klikker du Slå av Popup-blokkering.

  • Hvis du vil slå popup-blokkering på, klikker du Slå på Popup-blokkering.

Kan jeg vise et popup-vindu som ble blokkert av Internet Explorer?

Ja. Bruk følgende fremgangsmåte:

 1. Åpne Internet Explorer ved å klikke StartBilde av startknappen. Skriv inn Internet Explorer i søkeboksen, og klikk deretter Internet Explorer i listen over resultater.

 2. Gå til et webområde med et popup-vindu, og klikk deretter informasjonslinjen når den forteller deg at et popup-vindu ble blokkert.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Klikk Tillat popup-vinduer midlertidig.

  • Klikk Alltid tillat popup-vinduer fra dette området. Klikk Ja i dialogboksen som kommer opp.

Obs!

 • Du kan tillate at et popup-vindu vises ved å holde CTRL+ALT nede samtidig som du klikker en kobling som åpner et webområde som har popup-vinduer.

Hvordan kan jeg velge å tillate popup-vinduer fra et bestemt webområde?

Som standard viser Internet Explorer popup-vinduer som åpnes når du klikker en kobling eller en knapp. Popup-blokkering blokkerer popup-vinduer som åpnes automatisk (uten at du har klikket på en kobling eller en knapp). Hvis du ønsker å tillate at en bestemt webområde viser automatiske popup-vinduer, gjør du følgende:

Slik tillater du automatiske popup-vinduer fra et bestemt webområde

 1. Åpne Internet Explorer ved å klikke StartBilde av startknappen. Skriv inn Internet Explorer i søkeboksen, og klikk deretter Internet Explorer i listen over resultater.

 2. Klikk Verktøy-knappen, pek på Popup-blokkering, og klikk deretter Innstillinger for popup-blokkering.

 3. I boksen Adresse til webområde som skal tillates skriver du inn adressen (eller URL-adressen) for webområdet du vil vise popup-vinduer på, og deretter klikker du Legg til.

 4. Gjenta steg 3 for hvert webområde du ønsker å tillate popup-vinduer fra. Når du er ferdig med å legge til webområder, klikker du Lukk.

Jeg aktiverte popup-blokkering, men fortsatt vises enkelte popup-vinduer. Hvorfor?

Her er noen vanlige grunner til at popup-vinduer fremdeles vises:

 • Du kan ha fått installert programvare, for eksempel annonseprogrammer eller spionprogrammer, som åpner popup-vinduer på datamaskinen din. Hvis dette er tilfellet, må du identifisere programmet som åpner popup-vinduene, og fjerne det eller endre innstillingene i det for å forhindre at det åpner popup-vinduer. Hvis du vil ha mer informasjon om gjenkjenning og fjerning av annonseprogrammer og spionprogrammer, se Spionprogrammer: vanlige spørsmål:

 • Enkelte vinduer med aktivt innhold blokkeres ikke.

 • Internet Explorer blokkerer ikke popup-vinduer fra webområder som er plassert i innholdssonene Lokalt intranett eller Klarerte områder. Hvis du vil at popup-vinduer fra disse webområdene skal blokkeres, må du fjerne webområdene fra disse sonene. Hvis du vil ha mer informasjon, se Sikkerhetssoner: legge til eller fjerne webområder.

Slik fjerner du et webområde fra listen over områder som kan vise popup-vinduer

 1. Åpne Internet Explorer ved å klikke StartBilde av startknappen. Skriv inn Internet Explorer i søkeboksen, og klikk deretter Internet Explorer i listen over resultater.

 2. Klikk Verktøy-knappen, pek på Popup-blokkering, og klikk deretter Innstillinger for popup-blokkering.

 3. I boksen Adresse til webområdet som skal tillates klikker du webområdet du vil fjerne fra listen, og klikker deretter Fjern.

 4. Gjenta steg 3 for hvert webområde du vil fjerne fra listen over webområder som kan vise popup-vinduer. Når du er ferdig, klikker du Lukk.

Jeg vil ikke vise popup-vinduer, selv om de åpnes når jeg klikker en kobling eller en knapp på et webområde. Kan jeg angi at Internet Explorer skal blokkere alle popup-vinduer?

Ja. Gjør følgende:

Slik blokkerer du alle popup-vinduer

 1. Åpne Internet Explorer ved å klikke StartBilde av startknappen. Skriv inn Internet Explorer i søkeboksen, og klikk deretter Internet Explorer i listen over resultater.

 2. Klikk Verktøy-knappen, pek på Popup-blokkering, og klikk deretter Innstillinger for popup-blokkering.

 3. Under Blokkeringsnivå velger du Høyt: Blokker alle popup-vinduer, og deretter klikker du Lukk.

  Hvis du vil se popup-vinduer som blokkeres når denne innstillingen er aktivert, holder du nede CTRL+ALT mens vinduet åpnes.

Hvordan endrer jeg innstillingene for Popup-blokkering?

 1. Åpne Internet Explorer ved å klikke StartBilde av startknappen. Skriv inn Internet Explorer i søkeboksen, og klikk deretter Internet Explorer i listen over resultater.

 2. Klikk Verktøy-knappen, pek på Popup-blokkering, og klikk deretter Innstillinger for popup-blokkering.

 3. Gjør de endringen du ønsker, og klikk deretter Lukk.

Hvordan får jeg popup-vinduer til å vises i en fane?

Som standard vises popup-vinduer i separate vinduer. Hvis du foretrekker å vise popup-vinduer i faner, gjør du følgende:

Slik viser du popup-vinduer i faner

 1. Åpne Internet Explorer ved å klikke StartBilde av startknappen. Skriv inn Internet Explorer i søkeboksen, og klikk deretter Internet Explorer i listen over resultater.

 2. Klikk Verktøy-knappen, og klikk deretter Alternativer for Internett.

 3. Klikk kategorien Generelt, og under Faner-avsnittet klikker du deretter Innstillinger.

 4. Klikk Åpne alltid popup-vinduer i i ny kategori i dialogboksen Innstillinger for fanebasert weblesing, og klikk deretter OK to ganger.