Biblioteker er nytt i Windows 7. Her er svar på noen vanlige spørsmål om biblioteker.

Vis alle

Hva er et bibliotek?

Biblioteker er steder der du organiserer dokumenter, musikk, bilder og andre filer. Du kan bla gjennom filene dine på samme måte som i en mappe, eller du kan vise filer ordnet etter egenskaper som dato, type og forfatter.

Et bibliotek har en del likhetstrekk med en mappe. Når du for eksempel åpner et bibliotek, ser du én eller flere filer. I motsetning til en mappe samler et bibliotek filer som er lagret på flere plasseringer. Det er en liten, men viktig forskjell. Biblioteker lagrer ikke elementene. De overvåker mapper som inneholder bestemte elementer, og gir deg tilgang til og organiserer elementene på ulike måter. Hvis du for eksempel har musikkfiler i mapper på harddisken og på en ekstern enhet, får du tilgang til alle musikkfilene samtidig med musikkbiblioteket.

Hvordan oppretter eller endrer jeg et bibliotek?

Windows har fire standardbiblioteker: Dokumenter, Musikk, Bilder og Videoer. Du kan også opprette nye biblioteker. Hvis du vil ha mer informasjon, se Opprette et nytt bibliotek.

Nedenfor finner du noen tips om hvordan du endrer et eksisterende bibliotek:

 • Inkluder eller fjern en mappe. Biblioteker samler innhold fra inkluderte mapper eller biblioteksplasseringer. Du kan inkludere opptil 50 mapper i ett bibliotek. Hvis du vil ha mer informasjon, se Inkluder mapper i bibliotek.

 • Endre standard lagringssted. Det standard lagringsstedet avgjør hvor et element lagres når det kopieres, flyttes eller lagres i biblioteket. Hvis du vil ha mer informasjon, se Tilpasse et bibliotek.

 • Endre filtypen et bibliotek er optimalisert for. Hvert bibliotek kan optimaliseres for en bestemt filtype (for eksempel musikk eller bilder). Optimalisering av et bibliotek for en bestemt filtype endrer de tilgjengelige alternativene for organisering av filene. Hvis du vil ha mer informasjon, se Tilpasse et bibliotek.

Hva skjer hvis jeg sletter et bibliotek eller elementene i et bibliotek?

Hvis du sletter et bibliotek, flyttes biblioteket til papirkurven. Filene og mappene som er tilgjengelige i biblioteket, er lagret et annet sted og slettes derfor ikke. Hvis du ved et uhell sletter et av de fire standardbibliotekene (Dokumenter, Musikk, Bilder eller Videoer), kan du gjenopprette det til den opprinnelige tilstanden i navigasjonsruten ved å høyreklikke Biblioteker og deretter klikke Gjenopprett standardbiblioteker.

Hvis du sletter filene eller mappene i et bibliotek, slettes de også fra de opprinnelige plasseringene. Hvis du vil fjerne et element fra et bibliotek, men ikke vil slette det fra plasseringen der det er lagret, bør du fjerne mappen som inneholder elementet. Når du fjerner en mappe fra et bibliotek, fjernes alle elementene i mappen (men de slettes ikke). Hvis du vil ha mer informasjon, se Inkluder mapper i bibliotek.

Hvis du inkluderer en mappe i et bibliotek og deretter sletter mappen fra den opprinnelige plasseringen, vil ikke mappen lenger være tilgjengelig i biblioteket.

Hvorfor kan jeg ikke søke etter eller ordne filene fra en mappe som jeg nylig har inkludert i et bibliotek?

Hvis en mappe fra en plassering som ikke er indeksert (for eksempel en ekstern harddisk eller et nettverk), nylig ble inkludert i et bibliotek og inneholder et stort antall filer, kan det ta litt tid før biblioteket legger til disse filene i indeksen. Under indekseringsprosessen kan søk og filorganiseringen virke ufullstendig. Hvis du vil ha mer informasjon om indeksering, se Forbedre Windows-søk ved bruk av indeksen: ofte stilte spørsmål.

Hvilke typer plasseringer støttes i biblioteker?

Du kan inkludere mapper i et bibliotek fra flere ulike plasseringer, for eksempel datamaskinens stasjon C, en ekstern harddisk eller et nettverk.

Hvor lagres mappen?
Kan den inkluderes i et bibliotek?

På stasjon C

Ja.

På en ekstern harddisk

Ja, men innholdet er ikke tilgjengelig hvis stasjonen kobles fra.

På en ekstra harddisk i datamaskinen

Ja.

På en USB-flash-enhet

Bare hvis enheten vises i navigasjonsruten under Datamaskin i delen Harddiskstasjoner. Dette angis av enhetsprodusenten og kan i noen tilfeller endres. Ta kontakt med produsenten for mer informasjon.

Innholdet er ikke tilgjengelig hvis stasjonen kobles fra.

På flyttbare medier (for eksempel en CD eller DVD)

Nei.

På et nettverk

Ja, så lenge nettverksplasseringen indekseres eller mappen har blitt gjort tilgjengelig i frakoblet modus. (Se spørsmålet nedenfor.)

På en annen datamaskin i hjemmegruppen

Ja. Hvis du vil ha mer informasjon, søk etter "legg til datamaskiner i en hjemmegruppe" i Windows Hjelp og støtte.

Obs! 

 • Bare mapper kan inkluderes i biblioteker. Andre elementer på datamaskinen (for eksempel lagrede søk og søkekoblinger) kan ikke inkluderes.

Hvorfor fikk jeg en melding om at plasseringen ikke kunne inkluderes fordi den ikke er indeksert?

Det betyr at den mappen er lagret på en nettverksplassering som ikke har blitt indeksert. En nettverksmappe kan kun inkluderes i et bibliotek dersom innholdet i mappen har blitt lagt til i søkeindeksen. Hvis mappen indekseres på enheten idet den blir lagret, kan du inkludere den direkte i biblioteket.

Hvis nettverksmappen ikke er indeksert, kan du gjøre mappen tilgjengelig i frakoblet modus. Det er en enkel metode for å indeksere nettverksmappen. Da vil det opprettes frakoblede versjoner av filene i mappen, og disse filene legges til i søkeindeksen på datamaskinen. Når du gjør en mappe tilgjengelig i frakoblet modus, kan du gjøre den tilgjengelig i biblioteket.

Når du gjør en nettverksmappe tilgjengelig i frakoblet modus, lagres kopier av alle filer i mappen på datamaskinens harddisk. Dette bør du tenke på hvis nettverksmappen inneholder et stort antall filer.

Slik gjør du en mappe tilgjengelig i frakoblet modus:

 1. Mens du er koblet til nettverket, finner du nettverksmappen du vil gjøre tilgjengelig i frakoblet modus.

 2. Høyreklikk mappen, og velg deretter Alltid tilgjengelig i frakoblet modus.

  Bilde av kommandoen Alltid tilgjengelig i frakoblet modus
  Kommandoen Alltid tilgjengelig i frakoblet modus

Obs!  

 • Hvis du ikke ser kommandoen Alltid tilgjengelig i frakoblet modus i høyreklikkmenyen på nettverksmappe, kan det hende du bruker en utgave av Windows 7 som ikke støtter frakoblede filer.

 • Hvis nettverksmappen du forsøker å inkludere er lagret på en datamaskin som kjører en eldre versjon av Windows, kan det hende at du kan gjøre den kompatibel med Windows 7-biblioteker ved å installere Windows Search 4.0 på datamaskinen og deretter indeksere den. For mer informasjon om Windows Search 4.0, se Windows Søkewebområdet.