Gjøre datamaskinen lettere å se

Hvis det av og til er vanskelig å se elementer på skjermen, kan du justere innstillingene slik at tekst og bilder på skjermen blir større, øke kontrasten mellom elementer på skjermen og høre tekst på skjermen bli lest høyt.

Du kan justere mange av disse innstillingene på siden Gjør det enklere å se datamaskinen i Hjelpemiddelsenter. Hvis du vil ha informasjon om andre innstilinger, se Få best mulig visning på skjermen.

 1. Åpne siden Gjør det enklere å se datamaskinen ved å klikke StartBilde av startknappen, klikke Kontrollpanel, klikke Hjelpemiddel, klikke Hjelpemiddelsenter og deretter klikke Gjør det enklere å se datamaskinen.

 2. Velg alternativene du vil bruke:

  • Velg et høykontrasttema. Med dette alternativet kan du angi et fargevalg med høy kontrast som øker fargekontrasten for noe av teksten og bildene på dataskjermen, slik at disse elementene skiller seg mer ut og blir enklere å se.

  • Slå av eller på høykontrast ved å trykke Venstre Alt+Venstre Skift+Print Screen. Dette alternativet lar deg slå av og på et høykontrasttema ved å trykke tastene Venstre Alt + Venstre Skift + Print Screen.

  • Slå på skjermleseren. Dette alternativet gjør at Skjermleser kjører når du logger deg på datamaskinen. Skjermleser leser høyt tekst på skjermen og beskriver enkelte handlinger (for eksempel feilmeldinger som vises) som skjer mens du bruker datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av skjermleser, se Høre tekst lest høyt med Skjermleser.

  • Slå på lydbeskrivelse. Dette alternativet gjør at lydbeskrivelser kjører når du logger deg på datamaskinen. Lydbeskrivelser beskriver hva som skjer i videoer.

  • Endre størrelsen på tekst og ikoner. Dette alternativet gjør at tekst og andre elementer på skjermen vises større, slik at de blir enklere å se. Hvis du vil ha mer informasjon, se Gjøre teksten på skjermen større eller mindre.

  • Slå på forstørrelsesprogram. Med dette alternativet aktiveres forstørrelsesprogrammet når du logger deg på datamaskinen. Forstørrelsesprogram forstørrer delen av skjermen der musen peker, og kan være spesielt nyttig til å vise objekter som er vanskelige å se. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av forstørrelsesprogrammet, se Få elementer på skjermen til å se større ut (Forstørrelsesprogram).

  • Justere vindusrammenes farge og gjennomsiktighet. Dette alternativet gjør at du kan endre utseendet på vindusrammer, slik at de blir enklere å se.

  • Finjuster skjermeffekter. Dette alternativet lar deg tilpasse hvordan visse elementer vises på skrivebordet.

  • Gjør fokusfirkanten tykkere. Dette alternativet gjør rektanglet rundt det valgte elementet i dialogbokser tykkere, noe som gjør det enklere å se.

  • Angi tykkelsen på den blinkende markøren. Med dette alternativet kan du gjøre den blinkende markøren i dialogbokser og programmer tykkere og enklere å se.

  • Slå av alle unødvendige animasjoner. Dette alternativet deaktiverer animasjonseffekter, for eksempel falmingseffekter, når vinduer og andre elementer lukkes.

  • Fjern bakgrunnsbilder. Dette alternativet deaktiverer alt uviktig, overlappet innhold og bakgrunnsbilder, slik at skjermen blir enklere å se.