Administrere dokumentene dine

Du kan bruke biblioteket Dokumenter for å holde oversikt over dokumenter på datamaskinen. Som standard viser biblioteket Dokumenter alle dokumenter i mappen Mine dokumenter, men du kan også inkludere andre mapper i biblioteket Dokumenter. Hvis du vil ha mer informasjon, se Inkluder mapper i bibliotek.

Vis alle

Slik åpner du biblioteket Dokumenter

  • Åpne dokumentbiblioteket ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Dokumenter.

Slik forhåndsviser og åpner du en fil i biblioteket Dokumenter

For å Gjør du følgende
For å

Se en forhåndsvisning av et dokument uten å åpne programmet det ble opprettet i

Gjør du følgende
Klikk knappen for ForhåndsvisningsruteBilde av Forhåndsvisningsrute-knappen på verktøylinjen, og klikk deretter dokumentet.

Enkelte typer filer kan kreve at du har ytterligere programvare installert.

For å

Åpne et dokument i standardprogrammet for dokumentets filtype

Gjør du følgende

Dobbeltklikk dokumentet.

For å

Åpne et dokument i et annet program

Gjør du følgende

Høyreklikk dokumentet, pek på Åpne i, og klikk deretter programmet du vil bruke.

Slik ordner du filer i biblioteket Dokumenter

For å Gjør du følgende
For å

Du kan ordne dokumentene etter mappe, forfatter, kode eller andre egenskaper

Gjør du følgende

I bibliotekruten (over fillisten) klikker du et element på listen Ordne etter.

For å
Tilbakestill et filoppsett til standard etter å ha endret visning i Visnings-menyen Bilde av Visninger-knappen
Gjør du følgende

Klikk Fjern endringer på listen Ordne etter.

Slik åpner du biblioteket Dokumenter

For å Gjør du følgende
For å

Finne et dokument ved å søke på filnavn eller egenskap

Gjør du følgende

Skriv inn navnet på filen eller egenskapen i søkeboksen. Du kan skrive inn hele navnet eller bare de første bokstavene.

For mer informasjon om hvordan du gir en fil egenskaper, se Endre egenskaper for en fil.

For å

Finne et dokument ved å søke på forfatter

Gjør du følgende

Klikk i søkeboksen, og klikk deretter Forfattere. Klikk så et navn for å vise alle dokumenter denne forfatteren har opprettet.

For å

Returnere til biblioteket Dokumenter etter et søk

Gjør du følgende
Du kan gå tilbake fra søkeresultatene til biblioteket Dokumenter ved å klikke TilbakeBilde av Tilbake-knappen.
For å

Finne et dokument ved å søke på filtype

Gjør du følgende

Klikk i søkeboksen, og klikk deretter Type. Klikk så en dokumentfiltype.

For å

Finne dokumenter som ble endret på en bestemt dato eller mellom to datoer

Gjør du følgende

Klikk i søkeboksen, og klikk Endret dato. Klikk så en dato eller et datointervall.

For å

Finne dokumenter som ble opprettet på en bestemt dato eller mellom to datoer

Gjør du følgende

I søkeboksen skriver du inn opprettetdato:. Klikk så en dato eller et datointervall.

Slik inkluderer du en mappe i biblioteket Dokumenter

Ved å inkludere mapper kan du endre hvordan elementer skal vises i biblioteket Dokumenter. Dette er praktisk hvis du lagrer en del dokumenter på et annet sted enn i mappene Mine dokumenter eller Felles dokumenter.

  1. Åpne dokumentbiblioteket ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Dokumenter.

  2. Klikk Plasseringer ved siden av Inkluderer i biblioteksruten (ovenfor fillisten).

  3. Klikk Legg til i dialogboksen Plassering av dokumentbiblioteker.

  4. Klikk mappen eller stasjonen som inneholder dokumentene. Klikk deretter Inkluder mappe. Klikk så OK.