Administrere musikken din

En enkel måte å holde orden på musikken på datamaskinen på, er å bruke musikkbiblioteket. Som standard viser musikkbiblioteket all musikken i Min musikk-mappen, men du kan inkludere andre mapper i musikkbiblioteket også. Hvis du vil ha mer informasjon, se Inkluder mapper i bibliotek.

Obs! 

  • Hvis du vil lytte til musikk i Windows, trenger du et program som er laget for å spille av musikkfiler. Hvis det ikke fulgte med et slikt program på datamaskinen, må du installere et før du kan lytte til musikk på datamaskinen.

Vis alle

Slik åpner du musikkbiblioteket:

  • Åpne musikkbiblioteket ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Musikk.

Slik åpner du en fil i musikkbiblioteket:

For å Gjør du følgende
For å

Spille av en musikkfil i standardprogrammet for filtypen

Gjør du følgende

Dobbeltklikk musikkfilen.

For å

Spille av en musikkfil i et annet program

Gjør du følgende

Høyreklikk musikkfilen, klikk Åpne i, og klikk deretter programmet du vil bruke.

For å

Spille av alle musikkfilene i et mappevindu

Gjør du følgende

Klikk Spill av alle på verktøylinjen.

Slik organiserer du filene i musikkbiblioteket:

Formål Gjør følgende
Formål

Ordne musikken etter album, artist, sjanger eller en annen egenskap

Gjør følgende

Klikk et element i listen Ordne etter i biblioteksruten (ovenfor fillisten).

Formål
Tilbakestille et filoppsett til standard etter å ha endret visning i Visnings-menyen Bilde av Visninger-knappen
Gjør følgende

Klikk Fjern endringer i listen Ordne etter.

Slik søker du i musikkbiblioteket:

Formål Gjør følgende
Formål

Finne en musikkfil etter filnavn eller -egenskap

Gjør følgende

Skriv inn filnavnet eller -egenskapen i søkeboksen. Du kan skrive inn hele navnet eller bare de første bokstavene.

For mer informasjon om hvordan du gir en fil egenskaper, se Endre egenskaper for en fil.

Formål

Finne musikk etter album

Gjør følgende

Klikk søkeboksen, klikk Album og klikk deretter et album for å vise sangene i dette albumet.

Formål

Gå tilbake til musikkbiblioteket etter søket

Gjør følgende
Hvis du vil gå fra søkeresultatlisten til musikkbiblioteket, klikker du TilbakeBilde av Tilbake-knappen.
Formål

Finne musikk etter artist

Gjør følgende

Klikk i søkeboksen, klikk Artister og klikk deretter et artistnavn for å vise alle sangene av denne artist.

Formål

Finne musikk etter sjanger

Gjør følgende

Klikk i søkeboksen, klikk Sjanger og klikk deretter et sjangernavn for å vise alle sangene i denne sjangeren.

Formål

Finne musikk etter lengde

Gjør følgende

Klikk i søkeboksen, klikk Lengde og klikk deretter et lengdeintervall for å vise alle sangene i dette intervallet.

Slik inkluderer du en mappe i musikkbiblioteket:

Du kan endre hvilke elementer som vises i musikkbiblioteket ved å inkludere mapper. Dette er nyttig hvis du lagrer musikkfiler på en plassering i stedet for i mappene Min musikk eller Felles musikk.

  1. Åpne musikkbiblioteket ved å klikke StartBilde av startknappen og deretter klikke Musikk.

  2. Klikk Plasseringer ved siden av Inkluderer i biblioteksruten (ovenfor fillisten).

  3. Klikk Legg til i dialogboksen Musikkbiblioteksplasseringer.

  4. Klikk mappen eller stasjonen som inneholder musikkfilene, klikk Inkluder mappe og klikk deretter OK.